Skip to main content

Pagrehistro og usa ka Grupo

Ang espesyalista o magtutudlo sa EnglishConnect kinahanglan nga morehistro ug mosubay sa EnglishConnect nga grupo diha sa quickreg.englishconnect.org.

Porma sa Pagtugot sa Ginikanan

Porma sa Pagtugot sa Ginikanan nga Icon
Ang mga menor de edad kinahanglan nga mosumiter og porma sa pagtugot sa ginikanan sa dili pa moapil sa EnglishConnect nga mga kurso. Ang nakompleto nga mga porma kinahanglan nga hipuson sa mga lokal nga lider ug andam para sa pag-audit.
Pahinumdom: Ayaw irehistro ang mga menor de edad diha sa online nga grupo hangtud nga sila nakasumiter og pinirmahan nga porma sa pagtugot sa ginikanan.

I-download ang PDF: Ingles | Cebuano | Tsino| Pranses | Hapon | Korean | Mongolian | Portuges | Samoan | Espanyol | Tagalog | Ukrainian

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice