Skip to main content

Kurzy

Účel

EnglishConnect je program zaměřený na studium angličtiny poskytovaný Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Účelem kurzů EnglishConnect je pomáhat studentům zdokonalit se v angličtině v přátelském prostředí orientovaném na víru.

Jedinečné přínosy

Zdokonalení znalosti angličtiny může otevřít nové příležitosti pro zaměstnání, vzdělání, službu a přátelství. Mnoho lidí po celém světě se však potýká s překážkami, které jim v ovládnutí angličtiny brání, jako například finanční náklady, vzdálenost, nedostatek času, pochybnosti o vlastních schopnostech a omezený přístup. EnglishConnect poskytuje studentům po celém světě jedinečnou příležitost:

  • Zapojit se do konverzačních skupin v angličtině, jejichž cílem je prohloubit přátelství a víru.
  • Získat přístup k osobním studijním zdrojům a materiálům za minimální cenu nebo zdarma.
  • Propojit duchovní a akademické studium, a tak posílit svou soběstačnost.

Studium jazyka vyžaduje odhodlání, čas, pracovitost, podporu a vědomé procvičování. Kurzy EnglishConnect jsou navrženy tak, aby pomohly studentům převzít zodpovědnost za vlastní studium a spolupracovat na dosažení svých cílů.

Ikona nízké ceny

Nízká cena

Poplatky zahrnují pouze náklady na materiály ke kurzům.
Ikona kostela

Přátelství a víra

Účastníci se vzájemně podporují a přitom uplatňují duchovní a akademické zásady studia.
Ikona zeměkoule

Ve třídě i online

Součástí kurzů jsou osobní setkání s místními členy i online zdroje a materiály určené pro studium vlastním tempem.

Cíle kurzů

Kurzy EnglishConnect pomáhají studentům:

  • prohloubit víru.
  • zlepšit své studijní schopnosti.
  • zdokonalit si znalost angličtiny.
Ikona se šipkami EnglishConnect
overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Kurzy EnglishConnect 1 a 2 pomáhají studentům rozvíjet základní konverzační dovednosti v angličtině. EnglishConnect 3 připravuje studenty na akademické příležitosti – především PathwayConnect (další informace najdete na stránkách byupathway.org).

EnglishConnect 1 a 2

Kurzy EnglishConnect 1 a 2 jsou vyučovány členy a misionáři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a probíhají pod vedením místních vedoucích Církve. Hodiny konverzace se konají každý týden, obvykle v místním sborovém domě. Materiály ke kurzům jsou k dispozici online nebo v tištěné podobě.

Zapojte se do EnglishConnect 1 nebo 2

Ikona 3 lidí
Každotýdenní hodina konverzace
Ikona řečové bubliny
Vedené učitelem: místní členové nebo dvojice misionářů
Ikona hodin
30 min – diskuse o zásadě evangelia
60 min – procvičování konverzace v angličtině
Ikona příručky pro studenty
Osobní studijní zdroje a materiály v tištěné podobě i online
Ikona mluvení anglicky
Každodenní procvičování
Ikona tužky a papíru
Stanovení cílů a sledování pokroku

EnglishConnect 3

Kurz EnglishConnect 3 je poskytován prostřednictvím programu BYU-Pathway Worldwide s podporou místních členů a vedoucích Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. EnglishConnect 3 je online kurz pro studium vlastním tempem doplněný jednou týdně setkáním, které je vedeno studenty a probíhá online, nebo v místním sborovém domě.

Registrací do kurzu EnglishConnect 3 získají studenti po dobu 14 týdnů přístup k online studijním zdrojům a materiálům s individualizovanou zpětnou vazbou na poslech, mluvení, čtení a psaní. Online vzdělávací zdroje a materiály jsou založeny na dovednostech, což znamená, že studenti postupují v kurzech podle toho, jak získávají konkrétní dovednosti v angličtině. Studenti mohou kurz EnglishConnect 3 opakovat tolikrát, kolikrát to budou k dosažení svých cílů potřebovat.

Zapojte se do EnglishConnect 3

Ikona nízké ceny
Low Cost: Cost Varies by Country
Learn More
Ikona online kurzu
Online kurz pro studium vlastním tempem, který je založen na dovednostech
Ikona 3 lidí
90 min: každotýdenní setkání vedené studenty

Jste připraveni začít?

data-content-type="oneOffPage"

Studenti

Zapojte se do kurzu
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"

Učitelé

Připravte se na výuku
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"

Vedoucí a specialisté

Nabídněte kurz ve vaší oblasti
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice