Skip to main content
Registrace skupiny

Specialista nebo učitel EnglishConnect má skupinu EnglishConnect zaregistrovat a sledovat její pokrok na stránkách srs.churchofjesuschrist.org/register.

Formulář souhlasu rodičů
Ikona formuláře souhlasu rodičů
Nezletilé osoby musí před účastí na kurzech EnglishConnect předložit podepsaný formulář souhlasu rodičů. Místní vedoucí musí vyplněné formuláře uložit, aby byly k dispozici pro audit.

Poznámka: Nezaregistrujte nezletilé do online skupiny, dokud nepředloží podepsaný formulář souhlasu rodičů.

Stáhnout PDF: Angličtina | Cebuano | Čínština| Francouzština| Japonština | Korejština | Mongolština| Portugalština | Samoan | Španělština | Tagalog | Ukrajinština