Skip to main content

Zaregistrujte skupinu

Špecialista alebo učiteľ EnglishConnect by mal zaregistrovať a sledovať skupinu EnglishConnect na srs.churchofjesuschrist.org/register.

Ikonka formuláru súhlasu rodiča

Ikonka formuláru súhlasu rodiča
Maloletí musia predložiť podpísaný formulár súhlasu rodiča predtým, než sa začnú zúčastňovať kurzov EnglishConnect. Miestni vedúci majú založiť vyplnené formuláre a mať ich dostupné na audit.
Poznámka: Neregistrujte maloletých do online skupín, kým nepredložia podpísaný formulár súhlasu rodiča.
Stiahnuť PDF: anglicky | cebuano | čínsky | francúzsky | japonský| kórejský | mongolsky| portugalsky | samojština | španielsky | tagalog | ukrajinsky

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice