Skip to main content

Tanárképzés

Köszönjük, hogy kész vagy Isten gyermekeit szolgálni azáltal, hogy angolt tanítasz. Reméljük, hogy érezni fogod Mennyei Atyád szeretetét és a megerősítést, miszerint az erőfeszítéseid megáldják a tanulók életét most és a jövőben.

Ahhoz, hogy sikeres legyél, meg kell értened az EnglishConnect célját és a te szerepedet e cél elérésében.

Mi az EnglishConnect célja?

Az EnglishConnect 1 és 2 tanfolyamok nem hagyományos iskolai tanórák. Az EnglishConnect célja az, hogy segítsen a tanulóknak:

 • Növelni a Mennyei Atyába és Jézus Krisztusba vetett hitet
 • Hozzáértő tanulókká válni
 • Evangéliumközpontú környezetben fejleszteni az angoltudást

Az EnglishConnect tanfolyamok egyedülálló lehetőséget nyújtanak a tanulóknak, hogy a közösség és a hit környezetében fejlesszék az angoltudásukat.

Amint tanítasz, imádkozz a Szentlélek útmutatásáért, hogy megérthesd a tanulóid szükségleteit, valamint azt, hogy miként segíthetsz sikerrel járniuk. Amint lelkileg felkészülsz és a tőled telhető legjobbra törekszel, Mennyei Atya megnöveli majd abbéli képességedet, hogy elérd ezt a célt.

Mi az én szerepem?

A legfontosabb szereped abban rejlik, hogy olyan környezetet teremts, ahol a tanulók érzik a Lelket, érzik, hogy tartoznak valahova, valamint magabiztosságot éreznek, miszerint Mennyei Atya segítségével meg tudnak tanulni angolul.

Emlékezz: a Lélek a valódi tanító. A feladatod egy olyan környezet kialakítása, ahol a Lélek taníthat. Segíthetsz a tanulóknak érezni a szeretetet és támogatást, valamint megtanulni, hogyan törekedjenek Mennyei Atya segítségére az angoltanuláshoz.

Nem kell az angoloktatás szakértőjének lenned. A tanfolyam anyagaiban megtalálható minden, amire szükséged lesz. Amint imádságos lélekkel törekszel e feladat betöltésére és a fejlődésre, Mennyei Atya segíteni fog neked (lásd Ether 12:27).

Amint felkészülsz az EnglishConnect tanítására, gondold át a következő kérdéseket:

 • Hogyan készülhetek fel lelkileg?
 • Hogyan hívhatom meg a Lelket az egyes tanórák során?
 • Miként éreztethetem mindenkivel, hogy szívesen látják, valamint, hogy bízhat magában?

Miként lehetek sikeres?

Számos dolog van, amelyet megtéve segíthetsz az osztályodba tartozó tanulóknak az angoltanulásban és a hitük táplálásában. Imádságosan törekedj a Lélek útmutatására, miközben átgondolod a tanulók szükségleteit, és törekszel a fejlődésre.

Segíts a tanulóknak alkalmazni a tanulás tantételeit
Akkor leszel a legsikeresebb, ha törekszel a Lélekre, hogy segíts a tanulóknak az alább felsorolt tantételek alkalmazásában. Imádságos lélekkel tanulmányozz minden egyes tantételt. Tervezd meg, miként segítesz majd a tanulóknak e tantételek alkalmazásában, miközben közösen dolgoznak azon, hogy megtanuljanak angolul.

 • Hitet gyakorolni Jézus Krisztusban
 • Felelősséget vállalni a saját tanulásukért
 • Mindenkit szeretni
 • Cselekvés által tanulni

Fejlődésre törekedni
Amint imádságos lélekkel törekszel ezen elhívás betöltésére, a Lélek segít majd tudnod, miként fejlődj. Tanulmányozd A Szabadító módján tanítani füzetben található, valamint az alább felsorolt tantételeket. Az egyes leckéket követően szánj időt a fejlődésed értékelésére e tantételek, valamint az EnglishConnect – Tanárok kézikönyve című forrásanyagban található Önértékelési táblázat segítségével. Ismerd fel, hogy mi az, amit jól csinálsz. Azonosítsd be, milyen területeken szeretnél fejlődni, és határozz meg konkrét terveket a tanultak alkalmazására.

EnglishConnect tanárként különleges felelősséggel rendelkezel, hogy olyan környezetet teremts, ahol a tanulók törekedhetnek „a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is” (T&Sz 88:118). Segíthetsz a tanulóknak hittel cselekedni a Szabadító azon ígéretének megtapasztalása céljából, miszerint „az Istennél minden lehetséges” (Márk 10:27). Ez az élmény az EnglishConnecten túl is megáldhatja az életüket. Bízz benne, hogy Mennyei Atya segíteni fog neked, amikor törekszel a Lélekre és megteszed a tőled telhető legjobbat. Legyen hited abban, miszerint a Lélek megadja majd neked a szükséges útmutatást, méghozzá „az adott pillanatban” (T&Sz 100:6). Amint a Lélekre törekszel és szereted az általad tanítottakat, képes leszel olyan környezetet kialakítani, ahol a tanulók érezhetik a Lelket, érezhetik, hogy szívesen látják őket, és magabiztosak lehetnek annak a terén, miszerint Mennyei Atya segíteni fog nekik megtanulni angolul.

A tanulás tantételei
Exercise Faith in Jesus Christ
Felelősséget vállalni
Egymást tanítani
Cselekvés által tanulni
Angolul beszélni

Exercise Faith in Jesus Christ

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Az EnglishConnect célja, hogy segítsen a tanulóknak fejleszteni az angoltudásukat egy olyan környezetben, amely a Mennyei Atyában és Jézus Krisztusban való hitet táplálja. Hozzájárulhatsz ehhez azáltal, hogy felkéred a tanulókat, imádkozzanak a nyelvek ajándékáért, és cselekedjenek hittel a céljaik eléréséért. Tudasd velük, hogy te hiszel abban, miszerint Mennyei Atya képes segíteni nekik. Bátorítsd őket! Minden órán szánj időt arra, hogy lehetőséget biztosíts a tanulóknak egymás tanítására és a hitük kifejezésre juttatására. Kérd fel a tanulókat, hogy osszák meg élményeiket arról, amikor Jézus Krisztus képessé tevő hatalmában részesültek a kihívásaikon való felülkerekedéshez és a céljaik eléréséhez.
Gondold át a következő kérdéseket:

 • Miként segíthetek a tanulóknak hitet gyakorolni Jézus Krisztusban az angoltanulás segítségével?
 • Miként segíthetek kifejezetten azoknak, akik nem tagjai az egyháznak vagy nem ismerik Jézus Krisztus tanításait?
Pathway - Manqueo family

Take Responsibility

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

A tanulóknak a fejlődés érdekében muszáj felelősséget vállalniuk a saját tanulásukért. A heti rendszerességű órán való részvétel a tanulás fontos része. Azonban egy nyelv megtanulása csakis napi gyakorlással érhető el. Azok a tanulók, akik heti 8-10 órán keresztül tanulják és gyakorolják az angolt, gyorsabban fognak fejlődni. Hozzájárulhatsz ehhez azáltal, hogy felkéred a tanulókat, tűzzenek ki napi gyakorlási célokat, és cselekedjenek hittel a céljaik eléréséért. Buzdítsd a tanulókat, hogy alakítsanak ki három, napi angolgyakorlási szokást:

 • Imádkozzanak a nyelvek ajándékáért
 • Olvassák a Mormon könyvét
 • Cselekedjenek hittel a céljaik eléréséért

Kérd meg a tanulókat, hogy kövessék nyomon a fejlődésüket a kézikönyvük Gyakorlási tervem részében. Ezt utókövetheted a következő óra elején azáltal, hogy megkéred őket, számoljanak be a fejlődésükről egy osztálytársuknak. Kérd meg őket, hogy osszanak meg ötleteket, amelyek segítségével az angolt a mindennapjaik megszokott részévé tehetik. Ne feledd: a legnagyobb mértékű tanulás akkor történik, amikor a tanulók felelősséget vállalnak, hogy folyamatosan tanuljanak és gyakoroljanak az órán kívül is.

Gondold át a következő kérdéseket:

 • Miként segíthetek a tanulóknak felelősséget vállalni a napi szintű angoltanulásért és -gyakorlásért?
 • Miként segíthetek a tanulóknak felismerni a fejlődésüket?
 • Miként segíthetek a tanulóknak megjegyezni a lecke szószedetét és a példamondatokat az óra előtt?

Teach One Another

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

A tanulók akkor lesznek a legsikeresebbek, amikor segítik és tanítják egymást. Egy nyelv elsajátítása bonyolult lehet, de egy támogató csoport segíteni fog a tanulóknak akkor is folytatni, amikor elbátortalanodnak vagy fel akarják adni. A te feladatod egy olyan környezet kialakítása, ahol a tanulók szeretve és kellemesen érezhetik magukat az egymással való érintkezés és egymás támogatása során. Segíts a tanulóknak megismerni egymást és bizalmi kapcsolatokat kialakítani.

Adj lehetőséget a tanulóknak, hogy megosszák a kihívásaikat, valamint hogy mit tesznek a sikerért. Imádságos lélekkel keress módokat arra, hogy segíts minden tanulónak megbecsülve és a csoport tagjának érezni magát – különösen azoknak, akik nem az egyház tagjai. Bátorítsd a tanulókat, hogy támogassák egymást és nyújtsanak szolgálattételt a küszködőknek. Tanácskozz a vezetőiddel, hogy olyan módokat találjatok, amelyek segíthetnek a csoportnak kapcsolatban maradni a hét folyamán csoportos üzenetváltás vagy egyéb tevékenységek révén.
Gondold át a következő kérdéseket:

 • Miként segíthetek a csoportnak a bizalom és közösség érzéseinek kialakításában?
 • Miként segíthetem a tanulóimat egymás tanításában és az élményeik megosztásában?
 • Miként segíthetek a tanulóknak kapcsolatban maradni a hét folyamán?
Learn By Doing_Banner.jpg

Learn By Doing

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Az EnglishConnect 1 és 2 társalgási órákból állnak. A társalgási óra célja, hogy lehetőséget biztosítson valamennyi tanulónak a lehető legtöbbet gyakorolni a beszélgetést. A tanulóknak az óra minden része során beszélgetniük és gyakorolniuk kell egymással. Bátorítsd a tanulókat, hogy az óra előtt tanulják meg a lecke szószedetét és példamondatait. Ez segít majd felkészültnek lenniük, hogy a társalgási óra tevékenységei még inkább a javukra válhassanak. Úgy oszd be az idődet, hogy az óra nagyobb része páros vagy kiscsoportos társalgási tevékenységekkel teljen. A párokban vagy kis csoportokban végzett munka több időt biztosít a gyakorlásra valamennyi tanulónak.

Onnan fogod tudni, hogy sikerrel jársz, hogy a tanulók képesek lesznek természetes módon lefolytatni a társalgási tevékenységeket, és nem lesz szükségük arra, hogy a könyvüket használják. Számos tanuló habozik gyakorolni a beszédet és fél attól, hogy hibákat vétsen mások előtt. Segíthetsz ezen egy olyan környezet kialakításával, ahol bátorítjátok a kockázatvállalást és a kudarcokat. Találj módokat az erőfeszítéseik megünneplésére. Ha a tanulók hibáznak, adj nekik lehetőségeket a hiba beazonosítására, és engedd, hogy addig próbálkozzanak, amíg sikerül. Mutass példát azáltal, hogy jó kedéllyel ismered fel és javítod ki a saját hibáidat. Segíts a tanulóknak megtapasztalni az abból származó örömöt, hogy hittel felvértezve, cselekvés által tanulnak.

Gondold át a következő kérdéseket:

Miként csökkenthetem a szószedettel és nyelvtannal kapcsolatos tevékenységekre szánt időt, hogy az idő legnagyobb része társalgási tevékenységekkel telhessen?

 • Miként tervezhetem meg a tevékenységeket úgy, hogy az idő nagy részét valamennyi tanuló társalgással tölthesse?
 • Miként teremthetek olyan környezetet, amelyben a tanulók biztonságban követhetnek el hibákat?

Speak English

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Állítsd fel azt az elvárást, miszerint te angolul fogsz beszélni az órán, és kérd meg a tanulókat, hogy ők is tegyenek ugyanígy. Kerüld a hosszú leírásokat vagy magyarázatokat. A kommunikációhoz használj alapvető szavakat, egyszerű mondatokat, mutogatást vagy egyéb módokat. Amikor egy tanulónak kérdései vannak, kérd meg a többi tanulót, hogy segítsenek neki. Buzdítsd a tanulókat arra, hogy a válaszok megtalálásához használják a rendelkezésre álló forrásokat (beleértve a tanulók kézikönyvét, szótárakat és az osztálytársaikat). Kerüld el, hogy minden mondandódat lefordítsd. Ha egyszerű mondatokat használsz és lassan megismétled őket, a tanulók képesek megérteni a nagyjábóli mondanivalót – ne aggódj amiatt, hogy minden szót megértsenek.

Bízz abban, hogy azzal segítesz nekik a legtöbbet, ha lehetőségeket nyújtasz a számukra az odafigyelésre és az angolul való kommunikálásra. Bátorítsd a tanulókat, hogy beszéljenek angolul a veled és az egymással való érintkezésük során. Kérd meg őket, hogy próbálják meg először angolul, az általuk ismert szavakat használva, és hogy külön felkérés nélkül is tanulják meg az ismeretlen szavakat. Buzdítsd a tanulókat, hogy használjanak egy kis jegyzetfüzetet vagy más módot, hogy leírják az új szavakat és kifejezéseket. Ha hallod, hogy a tanulók az anyanyelvükön beszélnek, kedvesen emlékeztesd őket, hogy cselekedjenek hittel és beszéljenek angolul. Angolul beszélni hitet igényel, de a hittel való cselekvés meg fogja hívni a Lelket, hogy mindenkinek segítsen tanulni.
Gondold át a következő kérdéseket:

 • Miként fogok gondoskodni arról, hogy mindig angolul beszéljek?
 • Miként segíthetek a tanulóknak hittel cselekedni abban, hogy angolul beszéljenek?
 • Miként teremthetek olyan környezetet, ahol angolul beszélni fesztelen, szórakoztató és lebilincselő élmény?

Oktatóanyagok

Itt érheted el az EnglishConnect tanításához szükséges forrásanyagokat.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice