x

Nofoaga ua Faamaonia

Faamolemole toe iloilo se lisi o nofoaga ua faamaonia ma tulaga manaomia patino mo atunuu mo le amataina ma le faafoeina o se vaega o le EnglishConnect. Faamolemole ia faamasani i taiala i lou atunuu. E na o le Igilisi e maua ai lenei faamatalaga. O le a uunaia oe e saini e alu i totonu i lau itulau i le ChurchofJesusChrist.org.

Faamolemole ia matau foi a o lei mafai ona ofoina atu le EnglishConnect 1 ma le 2 i se atunuu e le o lisiina, e tatau i le Ofisa o Fautua Aoao (OGC) o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai ona tuuina atu le faamaoniga faaletulafono.

Silasila i Nofoaga ua Faamaonia

Tulaga Manaomia Lautele Faaletulafono

O taiala lautele o le faagaoioiga mo le polokalama EnglishConnect, e aofia ai le taulimaina o le maliega a matua mo tamaiti laiti ma taiala mo faasalalauga, e mafai ona maua i le pepa faaopoopo o le Taiala o le Faatinoina o le EnglishConnect.

Tuutuuga o le Auai

E talia tagata uma e auai i le EnglishConnect, pau lava le mea ia latou ola ai i nei Tuutuuga o le Auai.