x
A student reading from an EnglishConnect manual
A student reading from an EnglishConnect manual
Aktualizované materiály EnglishConnect
jsou nyní k dispozici
Updated EnglishConnect Materials Now Available

(Video je pouze v angličtině)

Nové aktualizace – jedna stránka k tisku

Aktualizované digitální verze materiálů EnglishConnect jsou nyní k dispozici v angličtině v aplikaci Knihovna evangelia a ChurchofJesusChrist.org.

Tyto aktualizace zahrnují vylepšení učebních osnov pro lepší podporu studentů a také zjednodušené zdroje pro učitele a vedoucí.

Příručky pro studenty

Aktualizované příručky pro studenty pomáhají studentům připravit se na konverzační skupinu a zapojit se do ní.

Anglické verze aktualizovaných příruček a pracovních sešitů pro studenty jsou nyní k dispozici v Knihovně evangelia nebo jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF na adrese englishconnect.org/cs/zdroje-pro-ucitele-a-vedouci.

Transition to the new EnglishConnect 1 manual for learners
Transition to new EnglishConnect 2 manual for learners


Příručka pro učitele

Aktualizovaná příručka pro učitele poskytuje zjednodušenou výuku, která učitelům pomáhá vést konverzační skupinu. Všechny pokyny k aktivitám jsou obsaženy v aktualizovaných příručkách pro studenty, takže učitelé mohou používat jednu příručku pro učitele pro obě úrovně.

Anglická verze aktualizované digitální příručky pro učitele je nyní k dispozici v Knihovně evangelia nebo jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF na adrese englishconnect.org/cs/zdroje-pro-ucitele-a-vedouci.

The transition to the new EnglishConnect manual for teachers

Průvodce implementací

Vedoucí a učitelé mohou nyní začít používat aktualizovanou příručku implementace. Tato příručka může podpořit přechod na aktualizované materiály.

Anglická verze aktualizované digitální příručky implementace je nyní k dispozici v Knihovně evangelia.

Transition to the new EnglishConnect implementation guide

Pracovní sešity

Kromě aktualizovaných digitálních příruček pro studenty mají studenti přístup k tištěnému pracovnímu sešitu pro každou úroveň. Nové pracovní sešity poskytují studentům další každodenní procvičovací aktivity pro poslech, mluvení, čtení a psaní.

Pracovní sešity jsou k dispozici ve více jazycích v církevním obchodě nebo ve formátu PDF jsou k dispozici v Knihovně evangelia či na englishconnect.org/cs/zdroje-pro-ucitele-a-vedouci.

EnglishConnect 1 and 2 workbooks

Předchozí příručky a online aktivity a hodnocení

Stále máte přístup k předchozím verzím EnglishConnect 1 a EnglishConnect 2.

Předchozí zdroje

Časté dotazy

Jak mohu přejít na aktualizované materiály?
Současné skupiny EnglishConnect se mohou rozhodnout, zda budou pokračovat v používání předchozích verzí materiálů EnglishConnect, dokud jejich skupina neskončí, nebo nahradí své příručky pro studenty a učitele aktualizovanými digitálními příručkami. Studenti mohou začít používat pracovní sešity hned teď.Témata lekcí zůstávají v aktualizovaných materiálech stejná. Skupiny mohou snadno přejít na aktualizované materiály kdykoli během kurzu.Poznámka: Při přechodu na aktualizované příručky by skupiny měly dokončit úvodní lekci v aktualizované příručce EnglishConnect Learner Manual. Úvodní lekce pomůže studentům pochopit nový přístup. Po absolvování úvodní lekce můžete pokračovat s číslem lekce z předchozího skupinového sezení. Effective January 2025, the previous EnglishConnect materials listed in the “Course Materials” section below will be discontinued. 
Kdy budou aktualizované materiály k dispozici v mém jazyce?
Aktualizované materiály se překládají do více než 40 dalších jazyků a budou k dispozici v průběhu roku 2024.

Nezapomeňte zaregistrovat svou konverzační skupinu v QuickReg , abyste dostávali oznámení o nových jazykových verzích, jakmile budou k dispozici.
Kdy si mohu objednat tištěné verze aktualizovaných příruček pro studenty?
Tištěná vydání aktualizovaných příruček pro studenty budou od května 2024 k dispozici v angličtině prostřednictvím církevního obchodu . PDF verze budou také k dispozici ke stažení na englishconnect.org/cs/zdroje-pro-ucitele-a-vedouci.

Další jazyky budou vydány v průběhu roku 2024.