x
Teacher with Students.jpg
Pomáhejte každému studentovi růst a pociťovat Boží lásku
Pán bude zvelebovat vaše úsilí, když budete usilovat o Jeho vedení a s láskou sloužit Jeho dětem.
> ... Přehled pro učitele a vedoucí

Co je nového

Pro studenty, učitele a vedoucí máme k dispozici nové materiály EnglishConnect. Nezapomeňte si přečíst o nejnovějších změnách a aktualizacích.

Přečtěte si více

Účel EnglishConnect

Naším cílem je pomáhat jednotlivcům zvyšovat duchovní a světskou soběstačnost prostřednictvím rozvíjení znalostí angličtiny v prostředí víry, přátelství a růstu. Jako učitel nebo vedoucí EnglishConnect jste součástí tohoto skvělého účelu!

Faith - EnglishConnect Principles of Learning

Víra

(2:07 – K dispozici pouze v angličtině)

Fellowship - EnglishConnect Principles of Learning

Přátelství

(1:55 – K dispozici pouze v angličtině)

Growth - EnglishConnect Principles of Learning

Růst

(2:26 – K dispozici pouze v angličtině)

Vyzýváme vás, abyste se neustále modlili o vedení Ducha Svatého, abyste porozuměli potřebám studentů a tomu, jak jim pomoci uspět. Když se budete duchovně připravovat a snažit se dělat to nejlepší, co je ve vašich silách, Nebeský Otec posílí vaši schopnost tento záměr naplnit.

Vše, co potřebujete k úspěchu

Icon of a person next to a plant, representing fellowship and faith
Pro učitele

Kroky, jak začít

Naučte se svou roli učitele a naučte se, jak uplatňovat zásady učení.

Další informace >>
Icon of a person holding instructions
Pro lídry

Průvodce implementací

Zjistěte, jak zavést službu EnglishConnect ve svém sboru, kůlu, odbočce, misii nebo území.

Přejít na Zdroje >>
Pathway Puebla Mexico English Teacher at Chalkboard