x
Houston EnglishConnect Learners -Small.jpg
O programu EnglishConnect
Sloužíme celosvětovému publiku a jsme program výuky anglického jazyka, který poskytuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Naším cílem je pomáhat studentům po celém světě rozšiřovat své příležitosti prostřednictvím rozvoje dovedností v angličtině v prostředí víry, přátelství a růstu.

Foster Faith Image

Víra

V EnglishConnect jednáme s vírou a hledáme Boží pomoc a sílu při učení angličtiny. V celém vzdělávacím programu uplatňujeme duchovní zásadu učení, která nám pomáhá porozumět našemu skutečnému potenciálu a Boží schopnosti prohloubit naši schopnost učit se.
Build Friendships

Přátelství

V konverzačních skupinách EnglishConnect podporujeme přátelství a budujeme podpůrnou síť, která nás povznáší a inspiruje. I když můžeme pocházet z různých prostředí, společně můžeme zvýšit svou sebedůvěru, poučit se ze svých chyb a oslavit svůj pokrok.
Homepage Growth

Růst

EnglishConnect je víc než jen učení angličtiny; jde také o zvýšení naší schopnosti učit se a učit. Bez ohledu na to, kde začneme, tvrdě pracujeme a spolupracujeme s Bohem, abychom dosáhli svých cílů. Jednáme s vírou, abychom si denně procvičovali angličtinu, zvyšovali své dovednosti a otevírali dveře vzrušujícím možnostem, jako například...
  • Lepší zaměstnání
  • Možnosti vysokoškolského vzdělávání
  • Servisní příležitosti
  • Nová přátelství
dc5a6e634e6911ed84a1eeeeac1e55ab74b3ce65.jpeg
Učte se studiem a také vírou
Prostřednictvím EnglishConnect se snažíme učit studiem a také vírou. V EnglishConnect studujeme a aplikujeme šest principů učení. Tyto principy popisují, co si myslíme o vás a o vaší schopnosti spolupracovat s Bohem na dosažení svých cílů.

Šest zásad učení

1. Jste dítě Boží

V EnglishConnect víme, že každý účastník je dítě Boží s nekonečným potenciálem. Když pochopíme svůj skutečný potenciál, můžeme spolupracovat s Bohem na věcech, které se zdají být nemožné – včetně učení angličtiny.

A couple in prayer

2. Projevujte víru v Ježíše Krista

Vyzýváme studenty, aby se učili o Ježíši Kristu a uplatňovali víru v Něho. Skrze milost a moc Ježíše Krista můžeme získat sílu a pomoc, abychom se učili a měnili.

3. Přijměte odpovědnost

Jako děti Boží máme moc rozhodnout se, kým se staneme. I když nám druzí mohou pomoci, musíme se rozhodnout, že budeme dělat práci, která je nezbytná k dosažení našich studijních cílů.

A group of women outside a Church building

4. Milujte se a učte se navzájem

Jednou z nejúžasnějších částí EnglishConnect je zážitek ze společného učení v našich konverzačních skupinách. Když společně milujeme, učíme a učíme se, přivoláváme Boží pomoc a naše schopnosti rostou.

5. Nenechte se odradit

Naučit se jazyk vyžaduje čas, úsilí a vytrvalost, ale nejsme sami. Bůh nám může pomoci, abychom měli sílu a odvahu pokračovat v práci na dosažení svých cílů.

6. Poraďte se s Pánem

Radit se s Pánem prostřednictvím modlitby nám může pomoci zhodnotit náš pokrok a zaměřit naše úsilí. Když usilujeme o Jeho vedení, můžeme najít řešení svých problémů a překonat své těžkosti.