x
Courses.JPG
A group of students working together with the EnglishConnect manual
Začít je jednoduché
Vyberte si z bezplatných a levných možností.
> ... Začínáme

EnglishConnect obsahuje tři úrovně, které vám pomohou postoupit ze základní úrovně angličtiny na pokročilou. Studenti musí být ve věku nejméně 11 let a musí mít povolení svého rodiče / opatrovníka, pokud jsou mladší 18 let.

 • EC-IconPractice.svg
  Vyberte si svou úroveň.
 • EC-IconOnline Courses.svg
  Zaregistrujte se během několika minut.
 • EC-IconEnglish Proficiency.svg
  Učte se anglicky s jistotou!

 • Úroveň 1
 • Úroveň 2
 • Úroveň 3
Úroveň 1
EC 1 Course Logo Horizontal

Začátečnická úroveň
Online nebo osobně |  25 lekcí
Týdenní konverzační skupiny

Začněte na této úrovni, pokud jste schopni...

 • číst a psát ve svém rodném jazyce
 • číst anglickou abecedu
 • porozumět několika základním anglickým slovíčkům nebo frázím.

Cena: ZDARMA
Zaregistrujte se kdykoliv! Opakujte tak často, jak chcete.

Připojte se k EnglishConnect 1

Úroveň 2
EC2 Course Logo Horizontal

Středně pokročilá začátečnická úroveň
Online nebo osobně | 25 lekcí
Týdenní konverzační skupiny

Začněte na této úrovni, pokud jste schopni...

 • tvořit základní věty v angličtině
 • položit základní otázky a odpovědět na základní otázky.

Cena: ZDARMA
Zaregistrujte se kdykoliv! Opakujte tak často, jak chcete.

Připojte se k EnglishConnect 2

Úroveň 3
EC3 Course Horizontal Course Logo Green 40

Středně pokročilá úroveň
Více termínů registrace | 14týdenní online kurz
Týdenní konverzační skupiny

Začněte na této úrovni, pokud jste schopni...

 • číst a psát základní věty v angličtině
 • vést základní konverzaci v angličtině o běžných každodenních tématech

NÍZKÁ CENA(Liší se podle země. Kliknutím na zemi zobrazíte cenu.)

 

Zobrazení kalendáře pro data zápisu

Připojte se k EnglishConnect 3

 • Pokud již máte církevní účet, přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla.
 • Pokud jste si církevní účet nikdy nevytvořili, vyberte možnost "Zaregistrovat si církevní účet".

Co o EnglishConnect říkají ostatní

Elias.jpg
„Byl to pro mě sen mluvit anglicky, ale neměl jsem žádnou naději, že bych se to mohl naučit. V roce 2018 jsem začal v EnglishConnect 1. Pokračoval jsem ve studiu a všichni říkají, že se moje angličtina hodně zlepšila. Pro mě je to zázrak. V EnglishConnect jsem našel naději."
Elias Gleizer, Brazílie
Dinah.jpg
"EnglishConnect mě naučil nejen angličtinu, Naučilo mě to zodpovědnosti, závazku a tomu, jak být aktivním studentem. Dokonce mi to dodalo mnohem větší sebedůvěru, než jsem měl předtím. Jsem opravdu rád a hrdý na výsledky."
Dinah Boiser, Filipíny
Často kladené otázky
Jak zjistím, které úrovně se mám zúčastnit?
 • EnglishConnect 1: Umíte číst a psát ve svém rodném jazyce a číst základní anglická slovíčka.
 • EnglishConnect 2: Umíte číst základní věty a klást a odpovídat na jednoduché otázky v angličtině.
 • EnglishConnect 3: Máte základní dovednosti čtení, psaní, poslechu a konverzace v angličtině a při registraci můžete dosáhnout středně nízkého skóre v hodnocení umístění.
Jak se mám připravit na konverzační skupinu?
Každá lekce v příručce pro studenty EnglishConnect je rozdělena do dvou částí: 1) Osobní studium a 2) Konverzační skupina. Oddíl osobní studium vás připraví na konverzační skupinu. Zahrnuje zásadu učení se studiu, slovní zásobu k zapamatování a vzorce vět k učení.

Ke každodennímu procvičování angličtiny můžete také použít cvičebnici a webové stránky EnglishConnect. Důsledné používání těchto zdrojů vám pomůže naučit se anglicky rychleji.
Jak mi může znalost angličtiny pomoci?
Lepší znalost angličtiny může rozšířit vaše možnosti vzdělávání, zaměstnání a služeb.
 • Vzdělávání: Získejte přístup ke vzdělávacím příležitostem, jako je BYU-Pathway Worldwide.
 • Zaměstnání: Kvalifikujte se pro lepší pracovní místa.
 • Služba: Rozšiřte to, co můžete udělat pro ostatní. Můžete například sloužit jako učitel EnglishConnect 1 nebo 2 a pomáhat ostatním učit se angličtinu.
Jak se mohu připojit k EnglishConnect?
Níže jsou uvedeny odkazy, jak najít skupinu a připojit se k ní:
Jak dlouhá je každá úroveň?
EnglishConnect 1 a 2
Většina skupin se schází jednou nebo dvakrát týdně, ale lekce jsou psány tak, aby se skupiny mohly v případě potřeby setkávat častěji. Každá úroveň má 25 lekcí a každá lekce trvá 60–90 minut.

EnglishConnect 3
Skkupiny se scházejí jednou týdně. Úroveň má 14 lekcí a každá trvá 90 minut.
Jaké materiály potřebuji?
 • EnglishConnect 1 pro studenty a EnglishConnect 2 pro studenty: Pomocí těchto příruček se můžete připravit na konverzační skupinu a zapojit se do ní. Příručky pro studenty najdete v aplikaci Knihovna evangelia nebo si je můžete objednat na store.ChurchofJesusChrist.org (čísla položek 14701 a 14703).
 • Cvičebnice EnglishConnect 1 a EnglishConnect 2: Skupiny EnglishConnect 1 a 2 mají každá svůj vlastní pracovní sešit. Aktivity v těchto sešitech můžete používat sami nebo ve spolupráci s partnerem jako další procvičování mimo konverzační skupinu. K pracovním sešitům se dostanete v aplikaci Knihovna evangelia nebo si je můžete objednat na store.ChurchofJesusChrist.org (čísla položek 18489 a 19563).
 • EnglishConnect.org: Webové stránky EnglishConnect obsahují interaktivní cvičné aktivity ke každé lekci.
 • Aplikace Knihovna evangelia: Můžete číst nebo poslouchat proslovy, Knihu Mormonovu a náboženské písně v angličtině.
 • Další knihy a aplikace: Existuje mnoho zdrojů, které vám pomohou naučit se anglicky. Měli byste „hledat... z nejlepších knih slova moudrosti; usilovat o poznání, a to studiem a také vírou“ (Nauka a smlouvy 88:118).
Co když musím zmeškat konverzační skupinu?
Dejte učiteli vědět, pokud potřebujete zmeškat schůzku, a pokračujte v postupu vpřed tím, že se připravíte na další lekci. Pokud je to možné, projděte si lekci, kterou jste zmeškali, nebo si ji procvičte s členem skupiny mimo schůzku. Budete mít také příležitost si lekci průběžně opakovat.
Mohu opakovat úroveň?
Ano. Můžete opakovat libovolnou úroveň EnglishConnect. Někteří studenti budou chtít opakovat úroveň, aby dosáhli svých studijních cílů nebo zvýšili svou sebedůvěru.
Nedostal jsem certifikát. Co mám dělat?
Požádejte o pomoc svého učitele EnglishConnect.