x
Pathway - Nau family
Pathway - Nau family
Virtuální skupiny

Zdroje EnglishConnect byly upraveny tak, aby pomohly učitelům a vedoucím poskytovat online konverzační skupiny a zůstat ve spojení. Mějte prosím na paměti, že EnglishConnect je nejúspěšnější, když všichni studenti komunikují a procvičují konverzaci.

Nejlepším způsobem, jak usnadnit interakci, je rozdělit studenty do dvojic nebo malých skupin. Používejte online konferenční skupinové místnosti a další nástroje, které studentům pomohou spolu co nejvíce mluvit. Například místo toho, aby jeden student mluvil, zatímco celá skupina poslouchá, rozdělte studenty do skupin po dvou nebo více, abyste mohli konverzovat. Pak se znovu seskupte pro další aktivitu. Pokud je to možné, povzbuďte všechny, aby používali video.


Instructions for leading virtual groups

Průvodce vedením virtuálních skupin

Tato příručka vám pomůže připravit a vést online skupiny EnglishConnect.

Zobrazení


A guide on how to encourage participation in virtual groups

Průvodce pro účastníky virtuální skupiny

Podělte se o to se svými studenty vložením odkazu do chatu během schůzek. Podle potřeby se na něj odkazujte.

Zobrazení


Prezentace konverzačních skupin

Níže uvedené prezentace si můžete promítnout, abyste studenty mohli lépe provést činnostmi v jednotlivých lekcích. Tyto prezentace jsou k dispozici v následujících jazycích:

Angličtina | Francouzštině | Portugalec | Španělé