x
A student reading from an EnglishConnect manual
A student reading from an EnglishConnect manual
Aktualizované materiály služby EnglishConnect
sú teraz k dispozícii
Updated EnglishConnect Materials Now Available

(Video je len v angličtine)

Nové aktualizácie – jednostranná tlač

Aktualizované digitálne verzie materiálov EnglishConnect sú teraz k dispozícii v angličtine v aplikácii Evanjeliová knižnica a na ChurchofJesusChrist.org.

Tieto aktualizácie zahŕňajú vylepšenia učebných osnov s cieľom lepšie podporovať žiakov, ako aj zjednodušené zdroje pre učiteľov a vedúcich pracovníkov.

Príručky pre študentov

Aktualizované príručky pre študentov pomáhajú študentom pripraviť sa a zúčastniť sa na svojej konverzačnej skupine.

Anglické verzie aktualizovaných príručiek a pracovných zošitov pre študentov sú teraz k dispozícii v Evanjeliovej knižnici alebo súbory PDF na stiahnutie sú k dispozícii na englishconnect.org/sk/zdroje-pre-ucitelov-a-veducich.

Transition to the new EnglishConnect 1 manual for learners
Transition to new EnglishConnect 2 manual for learners


Príručka pre učiteľov

Aktualizovaná príručka pre učiteľov poskytuje zjednodušené pokyny, ktoré pomáhajú učiteľom viesť konverzačnú skupinu. Všetky pokyny na aktivity sú zahrnuté v aktualizovaných príručkách pre študentov, takže učitelia môžu používať jednu príručku pre učiteľov pre obe úrovne.

Anglická verzia aktualizovanej digitálnej príručky pre učiteľov je teraz k dispozícii v Evanjeliovej knižnici alebo súbory PDF na stiahnutie sú k dispozícii na englishconnect.org/sk/zdroje-pre-ucitelov-a-veducich.

The transition to the new EnglishConnect manual for teachers

Príručka implementácie

Vedúci pracovníci a učitelia môžu začať používať aktualizovanú príručku implementácie už teraz. Táto príručka môže podporiť prechod na aktualizované materiály.

Anglická verzia aktualizovanej digitálnej implementačnej príručky je teraz k dispozícii v Evanjeliovej knižnici.

Transition to the new EnglishConnect implementation guide

Pracovné zošity

Okrem aktualizovaných digitálnych príručiek pre študentov majú študenti prístup k tlačenému pracovnému zošitu pre každú úroveň. Nové pracovné zošity poskytujú študentom ďalšie každodenné praktické aktivity na počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie.

Pracovné zošity sú k dispozícii vo viacerých jazykoch v Obchode cirkvi alebo verzie PDF sú dostupné v Evanjeliovej knižnici, alebo na englishconnect.org/sk/zdroje-pre-ucitelov-a-veducich.

EnglishConnect 1 and 2 workbooks

Predchádzajúce príručky, online aktivity a hodnotenia

Stále máte prístup k predchádzajúcim verziám EnglishConnect 1 a EnglishConnect 2.

Predchádzajúce zdroje

Bežné otázky

Ako prejdem na aktualizované materiály?
Súčasné skupiny EnglishConnect sa môžu rozhodnúť, či budú naďalej používať predchádzajúce verzie materiálov EnglishConnect, kým sa ich skupina neskončí, alebo nahradia svoje príručky pre študentov a učiteľov aktualizovanými digitálnymi príručkami. Študenti môžu začať používať pracovné zošity už teraz.Témy lekcií zostávajú v aktualizovaných materiáloch rovnaké. Skupiny môžu ľahko prejsť na aktualizované materiály kedykoľvek v priebehu kurzu.Poznámka: Pri prechode na aktualizované príručky by skupiny mali dokončiť úvodnú lekciu v aktualizovanej príručke pre študentov EnglishConnect. Úvodná lekcia pomôže študentom pochopiť nový prístup. Po absolvovaní úvodnej lekcie môžete pokračovať číslom lekcie z predchádzajúceho skupinového stretnutia. Effective January 2025, the previous EnglishConnect materials listed in the “Course Materials” section below will be discontinued. 
Kedy budú aktualizované materiály k dispozícii v mojom jazyku?
Aktualizované materiály sa prekladajú do viac ako 40 ďalších jazykov a budú k dispozícii v priebehu roka 2024.

Nezabudnite zaregistrovať svoju konverzačnú skupinu v QuickReg , aby ste dostávali upozornenia na nové jazykové verzie, akonáhle budú k dispozícii.
Kedy si môžem objednať tlačené verzie aktualizovaných príručiek pre študentov?
Tlačené kópie aktualizovaných príručiek pre študentov budú k dispozícii v angličtine prostredníctvom Obchodu cirvki od mája 2024. Verzie PDF budú tiež k dispozícii na stiahnutie na englishconnect.org/sk/zdroje-pre-ucitelov-a-veducich.

Ďalšie jazyky budú vydané v priebehu roka 2024.