x
Teacher with Students.jpg
Pomôžte každému študentovi rásť a cítiť Božiu lásku
Pán zvelebí vaše úsilie, keď budete hľadať Jeho vedenie a slúžiť s láskou Jeho deťom.
> ... Prehľad učiteľov a vedúcich

Čo je nové

Máme k dispozícii nové materiály EnglishConnect pre študentov, učiteľov a vedúcich. Prečítajte si o najnovších zmenách a aktualizáciách.

Čítať viac

Cieľ EnglishConnect

Naším cieľom je pomôcť jednotlivcom zvýšiť duchovnú a dočasnú sebestačnosť prostredníctvom rozvoja znalostí anglického jazyka v prostredí viery, priateľstva a rastu. Ako učiteľ alebo vedúci EnglishConnect ste súčasťou tohto skvelého cieľa!

Faith - EnglishConnect Principles of Learning

Viera

(2:07 – K dispozícii iba v angličtine)

Fellowship - EnglishConnect Principles of Learning

Priateľstvo

(1:55 – K dispozícii iba v angličtine)

Growth - EnglishConnect Principles of Learning

Rast

(2:26 – K dispozícii iba v angličtine)

Vyzývame vás, aby ste sa neustále modlili o vedenie Ducha Svätého, aby ste porozumeli potrebám študentov a tomu, ako im pomôcť uspieť. Keď sa duchovne pripravíte a budete sa snažiť konať najlepšie, ako len viete, Nebeský Otec vám pomôže dosiahnuť tento cieľ.

Všetko, čo potrebujete pre úspech

Icon of a person next to a plant, representing fellowship and faith
Pre učiteľov

Kroky, ako začať

Pochopte sa svoju úlohu učiteľa a naučte sa uplatňovať princípy učenia.

Dozvedieť sa viac >>
Icon of a person holding instructions
Pre vedúcich

Príručka implementácie

Naučte sa, ako implementovať EnglishConnect vo vašom zbore, oddelení, pobočke, misii alebo oblasti.

Prejsť na zdroje >>
Pathway Puebla Mexico English Teacher at Chalkboard