x

Schválené miesta

Pozrite si zoznam schválených miest a požiadavky špecifické pre danú krajinu na spustenie a prevádzku skupiny EnglishConnect. Oboznámte sa s usmerneniami vo vašej krajine. Tieto informácie sú k dispozícii iba v angličtine. Zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou konta ChurchofJesusChrist.org.

Upozorňujeme tiež, že predtým, ako bude možné služby EnglishConnect 1 a 2 ponúkať v krajine, ktorá nie je uvedená v zozname, musí právny Úrad generálneho právneho zástupcu (OGC) Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní poskytnúť súhlas.

Zobraziť schválené miesta

Všeobecné právne požiadavky

Všeobecné prevádzkové pokyny pre program EnglishConnect vrátane vybavovania rodičovského súhlasu pre neplnoleté osoby a pokynov pre reklamu nájdete v prílohe k príručke implementácie služby EnglishConnect.

Podmienky účasti

Každý je vítaný zúčastniť sa služby EnglishConnect, pokiaľ dodržiava tieto podmienky účasti.