x
Courses.JPG
A group of students working together with the EnglishConnect manual
Začať sú jednoduché
Vyberte si z bezplatných a výhodných možností.
> ... Začať

EnglishConnect zahŕňa tri úrovne, ktoré vám pomôžu postúpiť zo základnej úrovne angličtiny na pokročilú. Študenti musia mať aspoň 11 rokov a povolenie od rodiča/zákonného zástupcu, ak majú pod 18 rokov.

 • EC-IconPractice.svg
  Vyberte si svoju úroveň.
 • EC-IconOnline Courses.svg
  Zaregistrujte sa v priebehu niekoľkých minút.
 • EC-IconEnglish Proficiency.svg
  Naučte sa angličtinu s istotou!

 • Úroveň 1
 • Úroveň 2
 • Úroveň 3
Úroveň 1
EC 1 Course Logo Horizontal

Začiatočník
Online alebo osobne | 25 lekcií
Týždenné konverzačné skupiny

Začnite na tejto úrovni, ak ste schopní...

 • Čítať a písať vo svojom rodnom jazyku
 • Prečítať anglickú abecedu
 • Porozumieť niekoľkým základným anglickým slovám alebo frázam

Cena: ZADARMO
Zaregistrujte sa kedykoľvek! Opakujte tak často, ako chcete.

Pripojte sa k EnglishConnect 1

Úroveň 2
EC2 Course Logo Horizontal

Pokročilý začiatočník
Online alebo osobne | 25 lekcií
Týždenné konverzačné skupiny

Začnite na tejto úrovni, ak ste schopní...

 • Vytvárať základné vety v angličtine
 • Pýtajte sa jednoduché otázky a poskytovať jednoduché odpovede

Cena: ZADARMO
Zaregistrujte sa kedykoľvek! Opakujte tak často, ako chcete.

Pripojte sa k EnglishConnect 2

Úroveň 3
EC3 Course Horizontal Course Logo Green 40

Pokročilý
Viacero podmienok registrácie | 14-týždňový online kurz
Týždenné konverzačné skupiny

Začnite na tejto úrovni, ak ste schopní...

 • Čítať a písať základné vety v angličtine
 • Viesť základnú konverzáciu v angličtine o každodenných témach

NÍZKA CENA(Líši sa v závislosti od krajiny. Kliknutím na krajinu zobrazíte cenu.)

 

Zobraziť kalendár s dátumami registrácie

Pripojte sa k EnglishConnect 3

 • Ak už máte cirkevný účet, prihláste sa pomocou svojho používateľského mena a hesla.
 • Ak ste si nikdy nevytvorili cirkevný účet, vyberte možnosť „Zaregistrovať sa pre cirkevný účet”.

Čo hovoria ostatní o EnglishConnect

Elias.jpg
„Vždy bolo mojím snom vedieť po anglicky, no nedúfal som, že sa to niekedy naučím. S EnglishConnect 1 som začal v roku 2018. Pokračoval som v štúdiu a všetci hovoria, že moja angličtina sa veľmi zlepšila. Je to ako zázrak. V EnglishConnect som našiel nádej.”
Elias Gleizer, Brazília
Dinah.jpg
„EnglishConnect ma naučil nielen angličtinu, poučil ma aj o zodpovednosti, odhodlaní a o tom, ako sa aktívne učiť. Dokonca mi to dodalo oveľa viac sebavedomia než som mala predtým. Som naozaj šťastná a hrdá na svoje výsledky.”
Dinah Boiser, Filipíny
Často kladené otázky
Ako zistím, ktorú úroveň mám navštevovať?
 • EnglishConnect 1: Dokážete čítať a písať vo svojom rodnom jazyku a čítať základné anglické slová.
 • EnglishConnect 2: Dokážete čítať základné vety a klásť a odpovedať na jednoduché otázky v angličtine.
 • EnglishConnect 3: Máte základné zručnosti v čítaní, písaní, počúvaní a konverzácii v angličtine a pri registrácii môžete dosiahnuť stredne nízke skóre pri hodnotení umiestnenia.
Ako sa pripraviť na svoju konverzačnú skupinu?
Každá lekcia v príručke pre študentov EnglishConnect je rozdelená na dve časti: 1) Osobné štúdium a 2) Konverzačná skupina. Sekcia Osobné štúdium vás pripraví na vašu Konverzačnú skupinu. Zahŕňa princíp učenia sa študovať, slovnú zásobu na zapamätanie a vetné vzorce.

Môžete tiež použiť zošit a webovú stránku EnglishConnect na každodenné precvičovanie angličtiny. Dôsledné využívanie týchto zdrojov vám pomôže naučiť sa angličtinu rýchlejšie.
Ako mi môžu pomôcť znalosti angličtiny?
Lepšie znalosti angličtiny môžu rozšíriť vaše príležitosti na vzdelávanie, zamestnanie a úslužnosť.
 • Vzdelávanie: Získajte prístup k vzdelávacím príležitostiam, ako je BYU-Pathway Worldwide.
 • Zamestnanie: Kvalifikuje vás na lepšie pracovné miesta.
 • Úslužnosť: Rozšírte, čo môžete urobiť pre ostatných. Môžete napríklad slúžiť ako učiteľ EnglishConnect 1 alebo 2, aby ste pomohli ostatným naučiť sa angličtinu.
Ako sa môžem pripojiť k službe EnglishConnect?
Nižšie sú uvedené prepojenia na vyhľadanie skupiny a pripojenie sa k nej:
Ako dlho trvá každá úroveň?
EnglishConnect 1 a 2
Väčšina skupín sa stretáva raz alebo dvakrát týždenne, ale lekcie sú napísané tak, aby sa skupiny mohli stretávať častejšie, ak je to žiaduce. V každej úrovni je 25 lekcií a každá lekcia trvá 60 – 90 minút.

EnglishConnect 3
Skupiny sa stretávajú raz týždenne. K dispozícii je 14 lekcií a každá lekcia trvá 90 minút.
Aké materiály potrebujem?
 • EnglishConnect 1 pre študentov a EnglishConnect 2 pre študentov: Pomocou týchto príručiek sa pripravte na svoju konverzačnú skupinu a zapojte sa do nej. K príručkám študentov máte prístup v aplikácii Evanjeliová knižnica alebo si ich môžete objednať na store.ChurchofJesusChrist.org (čísla položiek 14701 a 14703).
 • Pracovný zošit EnglishConnect 1 a pracovný zošit EnglishConnect 2: Skupiny EnglishConnect 1 a 2 majú svoj vlastný zošit. Použite aktivity v týchto zošitoch samostatne alebo s partnerom ako ďalšiu prax mimo konverzačnej skupiny. K zošitom máte prístup v aplikácii Evanjeliová knižnica alebo si ich môžete objednať na store.ChurchofJesusChrist.org (čísla položiek 18489 a 19563).
 • EnglishConnect.org: Webová stránka EnglishConnect obsahuje interaktívne cvičné aktivity pre každú lekciu.
 • Aplikácia Evanjeliová knižnica: Môžete čítať alebo počúvať príhovory, Knihu Mormonovu a hymnusy v angličtine.
 • Ďalšie knihy a aplikácie: Existuje veľa zdrojov, ktoré vám pomôžu naučiť sa angličtinu. Mali by ste „“vyhľadávať ... z najlepších kníh slová múdrosti; usilovať sa o vedomosti, dokonca štúdiom, a tiež vierou“ (Náuka a zmluvy 88:118).
Čo ak sa nemôžem zúčastniť konverzačnej skupiny?
Dajte učiteľovi vedieť, ak potrebujete vynechať stretnutie a pokračujte v príprave na ďalšiu hodinu. Ak môžete, zopakujte si lekciu, ktorú ste vynechali, alebo si ju precvičte s členom skupiny mimo stretnutia. Budete mať tiež príležitosť zopakovať si za pochodu.
Môžem úroveň opakovať?
Áno. Môžete opakovať ľubovoľnú úroveň EnglishConnect. Niektorí študenti budú chcieť opakovať úroveň, aby dosiahli svoje študijné ciele alebo zvýšili svoje sebavedomie.
Nedostal/a som certifikát. Čo mám robiť?
Požiadajte o pomoc svojho učiteľa EnglishConnect.