x
Houston EnglishConnect Learners -Small.jpg
Informácie o EnglishConnect
Slúžime globálnemu publiku a sme programom v anglickom jazyku, ktorý poskytuje Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Naším cieľom je pomôcť študentom na celom svete rozšíriť svoje príležitosti prostredníctvom rozvoja anglických zručností v prostredí viery, priateľstva a rastu.

Foster Faith Image

Viera

V EnglishConnect konáme vo viere, aby sme hľadali Božiu pomoc a silu pri učení sa angličtiny. V našich učebných osnovách uplatňujeme duchovný princíp učenia, ktorý nám pomáha pochopiť náš skutočný potenciál a Božiu schopnosť povýšiť našu schopnosť učiť sa.
Build Friendships

Priateľstvo

V konverzačných skupinách EnglishConnect podporujeme priateľstvá a budujeme podpornú sieť, ktorá nás povznáša a inšpiruje. Aj keď môžeme pochádzať z rôznych prostredí, spoločne môžeme zvýšiť našu sebadôveru, poučiť sa z našich chýb a oslavovať náš pokrok.
Homepage Growth

Rast

EnglishConnect je viac než len o učení sa angličtiny, je tiež o zvýšení našej schopnosti učiť sa a vyučovať. Tvrdo pracujeme bez ohľadu na naše začiatky a spolupracujeme s Bohom, aby sme dosiahli naše ciele. Konáme vo viere, aby sme denne praktizovali angličtinu, zlepšovali svoje zručnosti a otvárali dvere vzrušujúcim možnostiam, ako sú…
  • Lepšia zamestnanosť
  • Možnosti vysokoškolského vzdelávania
  • Servisné príležitosti
  • Nové priateľstvá
dc5a6e634e6911ed84a1eeeeac1e55ab74b3ce65.jpeg
Učte sa štúdiom a vierou
Prostredníctvom EnglishConnect sa snažíme učiť sa štúdiom a vierou. V EnglishConnect študujeme a uplatňujeme šesť princípov učenia. Tieto princípy popisujú, čo si myslíme o vás a vašej schopnosti spolupracovať s Bohom na dosiahnutí cieľov.

Šesť princípov učenia

1. Ste dieťa Božie

V EnglishConnect vieme, že každý účastník je dieťa Božie s nekonečným potenciálom. Keď pochopíme náš skutočný potenciál, môžeme spolupracovať s Bohom na veciach, ktoré sa zdajú byť nemožné – vrátane učenia sa angličtiny.

A couple in prayer

2. Nadobudnite vieru v Ježiša Krista

Pozývame študentov, aby sa učili o Ježišovi Kristovi a nadobudli vieru v Neho. Skrz milosť a moc Ježiša Krista môžeme obdržať silu a pomoc učiť sa a meniť sa.

3. Prevezmite zodpovednosť

Ako Božie deti máme moc vybrať si, kým sa staneme. Hoci nám iní môžu pomôcť, my sami sa musíme rozhodnúť urobiť všetko potrebné na dosiahnutie našich vzdelávacích cieľov.

A group of women outside a Church building

4. Milujte a učte sa navzájom

Jednou z najúžasnejších častí EnglishConnect je zážitok zo spoločného učenia sa v našich konverzačných skupinách. Keď milujeme, vyučuje a učíme sa navzájom, vyzývame Boha na pomoc a naše schopnosti sa rozvíjajú.

5. Posuňte sa vpred

Naučiť sa jazyk si vyžaduje čas, úsilie a vytrvalosť, ale nie sme na to sami. Boh nám môže pomôcť nabrať silu a odvahu pokračovať v práci smerom k našim cieľom.

6. Poraďte sa s Pánom

Požiadanie Pána o radu prostredníctvom modlitby nám môže pomôcť zhodnotiť náš pokrok a sústrediť naše úsilie. Pri hľadaní Jeho usmernenia môžeme nájsť riešenia svojich problémov a prekonať ich.