Skip to main content

Schválené miesta

Pred sprístupnením EnglishConnect 1 a 2 v akejkoľvek krajine musí Kancelária právneho poradenstva (The Office of General Counsel) Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní udeliť zákonný súhlas.

Prosím, prezrite si informácie uvedené nižšie. Prezritesi zoznam odsúhlasených miest a špecifické požiadavky pre jednotlivé krajiny.

Všeobecné zákonné požiadavky pre schválené miesta

Kancelária právneho poradenstva (The Office of General Counsel) schválila nasledujúce prevádzkové pokyny pre program EnglishConnect. Tieto pokyny sa budú uplatňovať po celom svete na EnglishConnect 1, EnglishConnect 2 a Learn English Now, v súlade s akýmikoľvek právnymi požiadavkami špecifickými pre jednotlivé krajiny, ktoré sú uvedené v právnom prehľade EnglishConnect pre každú krajinu.

 • Pre získanie rodičovského súhlasu pre študenta do 18 rokov použite formulár súhlasu rodiča.
  • Ak je to možné, získajte podpisy oboch rodičov. Ak osoba vo veku do 18 rokov žije samostatne, rodičovský súhlas sa nevyžaduje.
  • Miestni vedúci majú založiť vyplnené formuláre a mať ich dostupné na audit.
 • Účastníkom neúčtujte žiadne poplatky za účasť na programe.
  • Materiály na program je možné získať zdarma (stiahnutím online) alebo si ich môžu bežnými distribučnými spôsobmi zakúpiť miestne jednotky alebo priamo účastníci.
 • Aspoň tretina vyučovania má pozostávať z náboženského obsahu (náboženský obsah by mal tvoriť 20 minút z každej hodiny vyučovania alebo 30 minút z 90-minútového vyučovania). Poznámka: Ak sú kurzy realizované tak, ako boli navrhnuté, teda vždy obsahujú lekciu evanjelia alebo lekciu My My Foundation for Self-Reliance (Môj základ sebestačnosti) na každej hodine, táto požiadavka bude splnená.
 • Nasledujte všetky miestne kritériá vašej krajiny pre preverovanie a povolávanie učiteľov mládeže pre všetkých učiteľov EnglishConnect, ktorí budú vyučovať kohokoľvek vo veku do 21 rokov.
 • Riaďte sa všetkými pokynmi programu, ktoré sa nachádzajú v príručkách pre vedúcich a učiteľov, ktoré zahŕňajú používanie online registračného systému (ak je k dispozícii), aby sa zaistila ochrana dát.
 • Aby sa predišlo ohrozeniu víz misionárov a právneho statusu Cirkvi, každá misia v krajine, kde sa vyučovanie angličtiny nikdy nepoužívalo ako metóda kontaktovania, musí získať špecifický súhlas od OGC predtým, než začne používať materiály EnglishConnect.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice