Skip to main content

Pridajte sa teraz

Na akej úrovni sa nachádzate?

  Začiatočníci 1

  Pre študentov, ktorí ovládajú anglickú abecedu a vedia povedať zopár základných slov a viet.

  Začiatočníci 2

  Pre študentov, ktorí vedia sformulovať jednoduché vety, ale nevedia viesť jednoduchú konverzáciu.

  Mierne pokročilí

  Študenti, ktorí dokážu viesť jednoduchú konverzáciu a dokážu čítať a písať jednoduché vety.

  Zapíšte sa na EnglishConnect 3

  Pre zápis na EnglishConnect 3 budete presmerovaní na externú stránku, kde sa zaregistrujete pomocou prihlásenia do cirkevného účtu.

  • Ak už máte cirkevný účet, prihláste sa pomocou vášho užívateľského mena a hesla.
  • Ak ste si nikdy nevytvorili cirkevný účet, vyberte možnosť pre registráciu „Register for a Church Account“.
  • Low Cost: Cost Varies by Country, Learn More.

  For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

  EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice