Skip to main content

Materiály na kurz

EnglishConnect 1 pre študentov

Ikonka študijného manuálu
EnglishConnect 1 je prvý kurz pre študentov na začiatočníckej úrovni, ktorí sa učia základné konverzačné zručnosti v anglickom jazyku skrze štúdium v triede a online.

Stiahnuť PDF: anglicky | španielsky

EnglishConnect 1 pre učiteľov

Ikonka manuálu učiteľa
Tento manuál je navrhnutý, aby pomohol vyučujúcim EnglishConnect 1 byť pripravený vyučovať každú hodinu len po 30 minútach prípravy. Obsahuje stránky študijného manuálu, ako aj návod na výuku.

Stiahnuť PDF

EnglishConnect 2 pre študentov

Ikona študijného manuálu
EnglishConnect 2 je druhý kurz pre študentov na začiatočníckej úrovni, ktorí sa učia základné konverzačné zručnosti v anglickom jazyku skrze štúdium v triede a online.

Stiahnuť PDF: anglicky | španielsky

EnglishConnect 2 pre učiteľov

Ikonka manuálu učiteľa
Tento manuál je navrhnutý tak, aby pomohol vyučujúcim EnglishConnect 2 byť pripravený vyučovať každú hodinu len po 30 minútach prípravy. Obsahuje stránky študijného manuálu, ako aj návod na výuku.

Stiahnuť PDF

Príručka na realizáciu

Ikonka príručky na realizáciu
Táto príručka vysvetľuje viac o kurzoch a materiáloch EnglishConnect 1 a 2, a poskytuje navrhované časové rozvrhy a tipy, ktoré budú nápomocné, aby bol váš program EnglishConnect požehnaním v životoch tých, ktorým slúžite.

Stiahnuť PDF: anglicky | francúzsky | portugalsky | španielsky

Balík obrázkov

Ikonka balíka obrázkov
Táto PDF brožúra bola vyvinutá, aby pomohla učiteľom vyučovať slovnú zásobu v triede. Toto PDF obsahuje obrazové prostriedky pre EnglishConnect 1 aj EnglishConnect 2. Učitelia a študenti si môžu stiahnuť a vystaviť PDF.

Stiahnuť PDF

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice