Skip to main content

Učebné materiály

Zdroje

Manuál učiteľa EnglishConnect 1

Ikonka manuálu učiteľa
Tento manuál je navrhnutý, aby pomohol vyučujúcim EnglishConnect 1 byť pripravený vyučovať každú hodinu len po 30 minútach prípravy. Obsahuje stránky študijného manuálu, ako aj návod na výuku.
Stiahnuť PDF

Manuál učiteľa EnglishConnect 2

Ikonka manuálu učiteľa
Tento manuál je navrhnutý, aby pomohol vyučujúcim EnglishConnect 2 byť pripravený vyučovať každú hodinu len po 30 minútach prípravy. Obsahuje stránky študijného manuálu, ako aj návod na výuku.
Stiahnuť PDF

Linky na počúvanie pre EnglishConnect 1 a 2

October 19
Muž so slúchadlami
Učitelia môžu použiť tieto linky na počúvanie, aby pomohli študentom s výslovnosťou a precvičovaním.

Formulár súhlasu rodiča

Ikonka formuláru súhlasu rodiča

Príloha manuálu

Ikonka prílohy manuálu
Táto príloha poskytuje dodatočné informácie o zákonných zodpovednostiach všetkých vyučujúcich, ktorí učia kurzy EnglishConnect.

Stiahnuť PDF

Oral Proficiency Interview for Placement in EnglishConnect 1 & 2

This test is a brief interview that should take no more than five minutes and will help determine if a learner should be placed in EnglishConnect 1 or EnglishConnect 2.
Download PDF

Osvedčenie o účasti

Ikona osvedčenia o účasti
Po skončení kurzu EnglishConnect môžu vedúci udeliť osvedčenia o účasti každému študentovi, ktorý sa pravidelne zúčastňoval hodín. Špecialisti alebo vyučujúci rozdajú tieto osvedčenia.

Poznámka: Toto slúži len ako uznanie účasti. Hodiny EnglishConnect nie sú certifikované kurzy a nie je možné za nich udeliť vysokoškolské kredity.

Stiahnuť PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3

Školenie pre učiteľa

Vašou úlohou je vytvoriť prostredie, v ktorom môže učiť Duch. Študentom môžete pomôcť pocítiť lásku a podporu, a cítiť dôveru, že Nebeský Otec im pomôže naučiť sa anglicky.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice