Skip to main content

Školenie pre vedúcich

EnglishConnect je program výučby anglického jazyka poskytovaný Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Cieľom EnglishConnect je pomáhať študentom rozvinúť si anglické jazykové zručnosti v prostredí sústredenom na evanjelium. Rozvoj zručnosti v anglickom jazyku môže zvýšiť množstvo príležitostí zamestnania, vzdelania, služby a priateľstva.

Zdroje

Príručka na realizáciu

Ikona príručky na realizáciu
Použite túto príručku na uskutočnenie hodín EnglishConnect 1 a 2 vo vašej oblasti.

Stiahnuť PDF: anglicky | francúzsky | portugalsky | španielsky

Formulár súhlasu rodiča

Ikonka formuláru súhlasu rodiča
Maloletí musia predložiť podpísaný formulár súhlasu rodiča predtým, než sa začnú zúčastňovať kurzov EnglishConnect. Miestni vedúci majú založiť vyplnené formuláre a mať ich dostupné na audit.

Stiahnuť PDF: anglicky | cebuano | čínsky | francúzsky| japonský | mongolský | portugalsky | samojština | španielsky | tagalog | ukrajinský

Osvedčenie o účasti

Ikona osvedčenia o účasti
Po skončení kurzu EnglishConnect môžu vedúci udeliť osvedčenia o účasti každému študentovi, ktorý sa pravidelne zúčastňoval hodín. Špecialisti alebo vyučujúci rozdajú tieto osvedčenia.

Poznámka: Toto slúži len na uznanie účasti. Hodiny EnglishConnect nie sú certifikované kurzy a nie je možné za nich udeliť vysokoškolské kredity.

Stiahnuť PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3

Materiály na zvýšenie povedomia

Leták EnglishConnect

Stiahnuť PDF: anglicky | portugalsky | španielsky

Pass Along Cards

June 20
Download PDF: English

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice