Skip to main content
Výukové materiály
Zdroje a materiály
EnglishConnect 1 – příručka pro učitele
Ikona příručky pro učitele
Tato příručka má pomoci instruktorům kurzů EnglishConnect 1 připravit se na výuku každé hodiny za pouhých 30 minut. Obsahuje jak stránky z příručky pro studenty, tak pokyny týkající se výuky.
Stáhnout PDF
EnglishConnect 2 – příručka pro učitele
Ikona příručky pro učitele
Tato příručka má pomoci instruktorům kurzů EnglishConnect 2 připravit se na výuku každé hodiny za pouhých 30 minut. Obsahuje jak stránky z příručky pro studenty, tak pokyny týkající se výuky.
Stáhnout PDF
EnglishConnect 1 a 2 – odkazy pro poslech
Muž se sluchátky
Učitelé mohou tyto odkazy pro poslech použít, aby pomohli studentům s výslovností a procvičováním.
Dodatek k příručce
Ikona dodatku k příručce
Tento dodatek obsahuje další informace o právní odpovědnosti všech instruktorů vyučujících kurzy EnglishConnect.
Stáhnout PDF
Oral Proficiency Interview for Placement in EnglishConnect 1 & 2
This test is a brief interview that should take no more than five minutes and will help determine if a learner should be placed in EnglishConnect 1 or EnglishConnect 2.
Download PDF
Osvědčení o účasti
Ikona osvědčení o účasti
Na konci jednotlivých kurzů EnglishConnect mohou vedoucí každému studentovi, který výuku pravidelně navštěvoval, udělit osvědčení o účasti. Osvědčení budou rozdávat specialisté nebo instruktoři.

Poznámka: Jde pouze o potvrzení účasti. EnglishConnect nejsou certifikované kurzy a neudělují studentům vysokoškolské kredity.

Stáhnout PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3
Vaší úlohou je vytvořit prostředí, ve kterém může učit Duch. Studentům můžete pomoci pociťovat lásku a podporu a mít důvěru, že Nebeský Otec jim pomůže naučit se anglicky.