Skip to main content
Školení vedoucích

EnglishConnect je program zaměřený na studium angličtiny, který je poskytován Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Účelem programu EnglishConnect je pomoci studentům zdokonalit se v angličtině v prostředí zaměřeném na evangelium. Zlepšení úrovně angličtiny může otevřít nové příležitosti pro zaměstnání, vzdělání, službu a přátelství.

Zdroje a materiály
Zaváděcí průvodce
Implementation Guide Icon
Tento průvodce slouží k zavedení kurzů EnglishConnect 1 a 2 na vaší oblasti.

Stáhnout PDF: Angličtina| Francouzština | Portugalština | Španělština
Formulář souhlasu rodičů
Ikona formuláře souhlasu rodičů
Nezletilé osoby musí před účastí na kurzech EnglishConnect předložit podepsaný formulář souhlasu rodičů. Místní vedoucí musí vyplněné formuláře uložit, aby byly k dispozici pro audit.

Stáhnout PDF: Angličtina | Cebuano | Čínština| Francouzština| Japonština | Korejština | Mongolština| Portugalština | Samoan | Španělština | Tagalog | Ukrajinština
Osvědčení o účasti
Ikona osvědčení o účasti
Na konci jednotlivých kurzů EnglishConnect mohou vedoucí každému studentovi, který výuku pravidelně navštěvoval, udělit osvědčení o účasti. Osvědčení budou rozdávat specialisté nebo instruktoři.

Poznámka: Jde pouze o potvrzení účasti. Kurzy EnglishConnect nejsou certifikované kurzy a neudělují studentům vysokoškolské kredity.

Stáhnout PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3
Propagační materiály
Leták EnglishConnect
June 20
Stáhnout PDF: angličtina