Skip to main content

Školení vedoucích

EnglishConnect je program zaměřený na studium angličtiny, který je poskytován Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Účelem programu EnglishConnect je pomoci studentům zdokonalit se v angličtině v prostředí zaměřeném na evangelium. Zlepšení úrovně angličtiny může otevřít nové příležitosti pro zaměstnání, vzdělání, službu a přátelství.

Zdroje a materiály

Zaváděcí průvodce

Implementation Guide Icon
Tento průvodce slouží k zavedení kurzů EnglishConnect 1 a 2 na vaší oblasti.

Stáhnout PDF: Angličtina| Francouzština | Portugalština | Španělština

Formulář souhlasu rodičů

Ikona formuláře souhlasu rodičů
Nezletilé osoby musí před účastí na kurzech EnglishConnect předložit podepsaný formulář souhlasu rodičů. Místní vedoucí musí vyplněné formuláře uložit, aby byly k dispozici pro audit.

Stáhnout PDF: Angličtina | Cebuano | Čínština| Francouzština| Japonština | Korejština | Mongolština| Portugalština | Samoan | Španělština | Tagalog | Ukrajinština

Osvědčení o účasti

Ikona osvědčení o účasti
Na konci jednotlivých kurzů EnglishConnect mohou vedoucí každému studentovi, který výuku pravidelně navštěvoval, udělit osvědčení o účasti. Osvědčení budou rozdávat specialisté nebo instruktoři.

Poznámka: Jde pouze o potvrzení účasti. Kurzy EnglishConnect nejsou certifikované kurzy a neudělují studentům vysokoškolské kredity.

Stáhnout PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3

Propagační materiály

Leták EnglishConnect

Stáhnout PDF: angličtina| portugalština| španělština

Pass Along Cards

June 20
Stáhnout PDF: angličtina

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice