x
A teacher and student work together on a computer
Англи хэл Холбогчийн Ялгаа
Итгэл, нөхөрлөл, өсөлт хөгжлийн орчинд тавьсан зорилгодоо хүрээрэй.

Англи хэлний мэдлэгийг хөгжүүлэх нь ажил эрхлэлт, боловсрол, үйлчилгээ болон нөхөрлөлийн боломжуудыг өргөжүүлж чадна. Гэхдээ дэлхий даяар олон хүн Англи хэл сурахад зардал, хол зай, цаг хугацаа, өөртөө эргэлзэх байдал, байршил нэвтрэлт гэх мэт олон саад бэрхшээлтэй тулгардаг.

Англи хэл Холбогч нь суралцагчдад эдгээр саад бэрхшээлийг даван туулах онцгой боломжийг олгодог.

 • Low Cost Icon Color.svg
  Төлбөргүй эсвэл Бага зардалтай
  Зардал багатай судлах эх сурвалжууд ба ярианы бүлгүүдэд нэвтрэх.
 • EC-IconConversation Class.svg
  Дэмжлэг
  Урам хүлээн авах ба тарааж өгөх, шинэ найз нөхөдтэй болох ба өөртөө итгэлтэй болох.
 • EC-IconGrow.svg
  Итгэлээ нэмэгдүүлээрэй
  Англи хэл сурахдаа Бурханы тусламжийг эрэлхийлэхийн тулд итгэлтэйгээр үйлдэл хийгээрэй.

Хэл сурахын тулд амлалт, цаг, хичээл зүтгэл, дэмжлэг ба өөрийн зорилготой дадлага хийх шаардлагатайг бид мэднэ. Үр дүнтэй суралцах загвараар дамжуулан Англи хэл Холбогчийн сургалтын хөтөлбөр нь Англи хэлний ур чадвараа алхам алхмаар өсгөхөд тань туслах зорилготой.

EnglishConnect Learn by Study and Faith Spot Illustration.svg

Эрдэм шинжилгээний болон Сэтгэлийн байдлын зарчмуудын хольц

Англи хэл Холбогч нь итгэлийн төсөөлөл дээр суурилдаг: бид суралцагчийн хувьд таны чадавх, зорилгодоо хүрэхэд тань туслах Бурханы чадварт итгэдэг. Англи хэл Холбогч нь хэл сурах сүнслэг зарчмууд болон хэл сурах батлагдсан зарчмуудыг ойлгож, амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд тань тусална.
EnglishConnect Conversation Group Spot Illustration.svg

Ярилцлагын Бүлгүүд

Нөхөрсөг яриа өрнүүлэх бүлгүүдтэй нэгдэхдээ ярих ба сонсох дадлага хийгээрэй. Алдаанаасаа суралцах ба хамтдаа өсөж хөгжих орчинд дадлага хийгээрэй. Өдөр тутмын нөхцөл байдалд Англи хэл хэрэглэх итгэлээ нэмэгдүүл. Ярилцлагын бүлгүүд онлайн эсвэл биечлэн байж болно.
Patterns of English learning illustration

Суралцах үйл явцыг хурдасгах өгүүлбэрийн загварууд

Өөрийн санаа бодлоо хэрхэн илэрхийлэх ба илүү өндөр түвшинд хүрэх суурийг тавихыг хурдан суралцахын тулд энгийн загваруудыг ашигла. Зөвхөн эхний 5 хичээлд 90 үг ба 18 өгүүлбэрийн загвар сурах боломжтой. Тэндээс 200 асуулт асууж, 3000 өгүүлбэр хийж болно.
Context and meaning Spot Illustration.svg

Харилцаа холбоонд анхаарал тавих

Дүрмийн дасгал сургуулилтаас гадуур ихийг хийж, Англи хэлийг ашиглан харилцахад анхаарлаа хандуул. Та хичээл бүр өөртөө итгэлтэй болохын хэрээр үг хэлэхээс яриа өрнүүлэх хүртэл хэр хурдан шилжиж байгаад өөртөө гайхах болно.
EnglishConnect Curriculum Illustration.svg

Зорилтот Чадварыг Хөгжүүлэх

Үйлчилгээ, ажил эрхлэлт ба эрдэм шинжилгээний ажилд бэлтгэх зорилготой зорилтот Англи хэлний чадварыг хөгжүүлэх - тухайлбал. ByU-Pathway Дэлхий Даяар.
Бусад хөтөлбөрүүдтэй холбоотой туршлагууд надад байсан, гэхлээ энэ бол огт өөр асуудал юм. Та зөвхөн шинэ хэл сураад зогсохгүй, харин өөртөө зорилго тавьж, дэмжлэг авч байгаа учраас юунд хүрч чадах вэ гэдэгт итгэлтэй болж байна.
Памела Сепулведа
Chile