x
A student reading from an EnglishConnect manual
A student reading from an EnglishConnect manual
Англи хэл Холбогчийн Шинэчилсэн Материалууд
Одоо хүртээмжтэй болсон
Updated EnglishConnect Materials Now Available

(Видео зөвхөн Англи хэл дээр байгаа)

Шинээр хийсэн Шинэчлэлтүүд – Нэг хуудас хэвлэх боломжтой

Англи хэл Холбогч материалуудын шинэчлэгдсэн дижитал хувилбаруудыг англи хэл дээр Госпел Номын Сангийн хөтөлбөр ба ChurchofJesusChrist.org.

Эдгээр шинэчлэлтүүдэд суралцагчдад илүү сайн дэмжлэг үзүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулахын зэрэгцээ багш ба удирдагчдад зориулсан хялбаршуулсан эх сурвалжууд орно.

Суралцагчдын гарын авлагууд

Шинэчлэгдсэн Суралцагчдын гарын авлагууд нь суралцагчдад ярианы бүлэгтээ бэлтгэж, оролцоход тусалдаг.

Суралцагчийн шинэчлэгдсэн гарын авлага ба дасгалын номуудын англи хэл дээрх хувилбарыг Госпелийн номын санд эсвэл татаж авах боломжтой PDF-үүд englishconnect.org/mn/bagsh-ba-udirdagchiin-noots дээр бий.

Transition to the new EnglishConnect 1 manual for learners
Transition to new EnglishConnect 2 manual for learners


Багшийн гарын авлага

Шинэчлэгдсэн Багшийн гарын авлага нь ярианы бүлгийг удирдахад нь багш нарт туслах хялбаршуулсан заавраар хангадаг. Бүх үйл ажиллагааны зааварчилгааг Суралцагчдын шинэчилсэн гарын авлагад оруулсан байдаг тул багш нар багшийн нэг гарын авлагыг энэ хоёр түвшинд ашиглаж болно.

Шинэчлэгдсэн дижитал Багшийн Гарын авлагын Англи хэл дээрх хувилбарыг сайн мэдээний номын санд байгаа. Эсвэл татаж авах боломжтой PDF-үүд englishconnect.org/mn/bagsh-ba-udirdagchiin-noots.

The transition to the new EnglishConnect manual for teachers

Хэрэгжүүлэх удирдамж

Удирдагчид болон багш нар шинэчлэгдсэн Хэрэгжүүлэх Удирдамжийг одооноос ашиглаж эхэлнэ. Энэхүү хөтөч нь шинэчлэгдсэн материал руу шилжихэд дэмжлэг үзүүлж чадна.

Шинэчлэгдсэн цахим хэрэгжүүлэлтийн удирдамжийн англи хэл дээрх хувилбарыг Госпелийн номын санд одоо ашиглах боломжтой боллоо.

Transition to the new EnglishConnect implementation guide

Ажлын дэвтрүүд

Суралцагчдад суралцагчдын шинэчилсэн дижитал гарын авлагуудаас гадна түвшин бүрд зориулсан Workbook (Ажлын ном) өгдөг. Шинэ Дасгалын ном нь суралцагчдад сонсох, ярих, унших, бичих өдөр тутмын нэмэлт дадлага хийх боломжоор хангадаг.

Дасгалын номуудыг Сүмийн Дэлгүүр дээр олон хэл дээр үзэх боломжтой эсвэл PDF хувилбар нь Госпелийн номын санд эсвэл englishconnect.org/mn/bagsh-ba-udirdagchiin-noots байдаг.

EnglishConnect 1 and 2 workbooks

Өмнөх Гарын авлага ба Онлайн үйл ажиллагаа ба Үнэлгээ

Та одоо ч гэсэн Англи хэл Холбогч 1 болон Англи хэл Холбогч 2-ын өмнөх хувилбаруудыг үзэж болно.

Өмнөх эх сурвалжууд

Түгээмэл асуултууд

Би шинэчлэгдсэн материалууд руу хэрхэн шилжих вэ?
Одоогийн Англи хэл Холбогчийн бүлгүүд өөрсдийн бүлэг дуусах хүртэл Англи хэл Холбогчийн материалуудын өмнөх хувилбаруудыг үргэлжлүүлэн ашиглах эсвэл суралцагч болон багшийн гарын авлагуудаа шинэчилсэн дижитал гарын авлагаар орлуулахыг сонгож болно. Суралцагчид "Ажлын дэвтрүүд"-ийг одооноос ашиглаж болно.Хичээлийн сэдэв шинэчилсэн материалд хэвээр байна. Бүлгүүд хичээлийн аль ч үед шинэчлэгдсэн материал руу амархан шилжиж болно.Жич: Бүлгүүд шинэчлэгдсэн гарын авлагууд руу шилжихдээ Англи хэл Холбогч Суралцагчийн гарын авлагын оршил хичээлийг хийж дуусгах ёстой. Оршил болох хичээл нь суралцагчдад шинэ арга барилыг ойлгоход тусална. Оршил болох хичээлийг дуусгасны дараа та өмнөх бүлгийн хуралдааны хичээлийн дугаарыг үргэлжлүүлж болно. Effective January 2025, the previous EnglishConnect materials listed in the “Course Materials” section below will be discontinued. 
Шинэчлэгдсэн материалууд хэзээ миний төрөлх хэл дээр гарах вэ?
Шинэчлэгдсэн материалуудыг 40 гаруй хэл дээр орчуулан хүргэж байгаа бөгөөд үүнийг 2024 оны турш ашиглах боломжтой болно.

Ярианы бүлгээ QuickReg-д бүртгүүлж, хэлний шинэ хувилбаруудын тухай мэдэгдэл авах боломжтой болсны дараа заавал бүртгүүлнэ үү.
Би суралцагчдын шинэчилсэн гарын авлагуудын хэвлэсэн хувилбарыг хэзээ захиалж болох вэ?
Шинэчлэгдсэн Суралцагчийн гарын авлагуудыг 2024 оны 5-р сараас эхлэн Сүмийн дэлгүүрээр дамжуулан Англи хэл дээр хэвлэн авах боломжтой. Мөн PDF хувилбаруудыг englishconnect.org/mn/bagsh-ba-udirdagchiin-noots дээр татаж авах боломжтой болно.

2024 оны турш нэмэлт хэл дээр гарах болно.