x
Teacher with Students.jpg
Суралцагч бүрд Бурханы хайрыг мэдрүүлж, өсөж хөгжихөд нь тусал
Их Эзний удирдамжийг эрэлхийлж, хүүхдүүдийг нь хайрлан тохинуулах үед Их Эзэн таны хичээнгүй байдал ба зүтгэлийг нэмэгдүүлэх болно.
> ... Багш ба Манлайлагчийн тойм

Шинэ юу байна вэ

Бид Англи хэл Холбогчийн суралцагчид, багш нар, удирдагчдад зориулан ашиглах боломжтой материалуудтай. Сүүлийн үеийн өөрчлөлт, шинэчлэлтүүдийн талаар заавал уншихад бэлд.

Илүү унш

Англи Хэл Холбогчийн зорилго

Бидний зорилго бол Англи хэлийг итгэл, нөхөрлөл ба өсөлт хөгжлийн орчинд хөгжүүлэх замаар сүнслэг болон материаллаг байдлын хувьд бие даах чадвараа дээшлүүлэхэээр хувь хүмүүст туслах явдал юм. Англи хэл Холбогчийн багш эсвэл манлайлагчийн хувьд та энэхүү агуу зорилгын нэг хэсэг болж байгаа юм!

Faith - EnglishConnect Principles of Learning

Итгэл

(2:07 – Зөвхөн Англи хэл дээр үзэх боломжтой)

Fellowship - EnglishConnect Principles of Learning

Халамж

(1:55 – Зөвхөн Англи хэл дээр үзэх боломжтой)

Growth - EnglishConnect Principles of Learning

Өсөлт

(2:26 – Зөвхөн Англи хэл дээр үзэх боломжтой)

Бид та бүхнийг суралцагчдын хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож, тэднийг амжилтад хүрэхэд туслах Ариун Сүнсний удирдамжийн төлөө байнга залбирахад урьж байна. Та өөрийгөө сэтгэлийн байдлын хувьд бэлтгэж, өөрийн хамгийн сайнаараа хичээх үед Тэнгэрлэг Эцэг маань энэ зорилгыг биелүүлэх чадавхыг тань өсгөн нэмэгдүүлнэ.

Амжилтанд хүрэхэд хэрэгтэй бүх зүйлс

Icon of a person next to a plant, representing fellowship and faith
Багш нарт

Эхлэлийн алхмууд

Багшийн үүргээ гүйцэтгэж сурах ба суралцах зарчмуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар суралцана уу.

Илүү ихийг мэдэх >>
Icon of a person holding instructions
Удирдагчдад

Хэрэгжүүлэх удирдамж

Англи хэл холбогчийг тойрог, бүс, салбар, номлол эсвэл нутагтаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар суралцаарай.

Нөөц рүү очих >>
Pathway Puebla Mexico English Teacher at Chalkboard