x
> ... Түгээмэл асуултууд
 • Суралцагчид
 • Багш нар
 • Удирдагчид
Суралцагчид

Суралцагчийн нийтлэг асуултууд

Би аль түвшинд орохоо яаж мэдэх вэ?
 • Англи хэл Холбогч 1: Та төрөлх хэл дээрээ уншиж, бичиж, Англи хэлний үндсэн үгсийг уншиж болно.
 • Англи хэл Холбогч 2: Та үндсэн өгүүлбэрийг уншиж, Англи хэл дээр энгийн асуултуудыг асууж, хариулж болно.
 • Англи хэл Холбогч 3: Та Англи хэл дээр унших, бичих, сонсох, ярилцах үндсэн ур чадвартай бөгөөд бүртгүүлэхдээ тавих үнэлгээний оноон дээр дунд зэргийн оноо авч чаддаг.
Би ярилцлагын бүлэгтээ хэрхэн бэлтгэх вэ?
Англи хэл Холбогч суралцагчийн гарын авлагын хичээл бүрийг 1) Бие даан судлах, 2) Харилцан ярилцах бүлэг гэсэн хоёр хэсэгт хуваадаг. Бие даан судлах хэсэг нь таныг Ярилцлага бүлэгт бэлтгэнэ. Энэ нь суралцах зарчим, цээжлэх үгийн сан, сурах өгүүлбэрийн загвар зэргийг багтаадаг.

Мөн Англи хэл Холбогч дасгалын ном болон вэб сайтыг ашиглан Англи хэлийг өдөр бүр дадлага хийж болно. Эдгээр эх сурвалжуудыг байнга ашиглах нь Англи хэлийг илүү хурдан сурахад тань туслах болно.
Англи хэлний чадвар надад хэрхэн тусалж чадах вэ?
Англи хэлний илүү сайн ур чадварууд нь боловсрол, ажил эрхлэлт ба үйлчилгээ үзүүлэх боломжуудыг тань тэлэх болно.
 • Боловсрол: ByU-Pathway Worldwide гэх мэт боловсрол олох боломжуудыг ашиглах.
 • Ажил эрхлэлт: Таныг илүү сайн ажилд оруулах боломж бүрдүүлнэ.
 • Үйлчилгээ: Бусдын төлөө хийж чадах таны чадварыг өргөжүүлнэ. Жишээлбэл: Та Англи хэл сурахад бусдад туслахын тулд Англи хэл Холбогч 1 эсвэл 2-ын багшаар ажиллаж болно.
Би хэрхэн Англи хэл Холбогчид элсэх вэ?
Бүлэг олж, нэгдэх холбоосуудыг доор харуулсан:
Түвшин бүр хэр зэрэг урт вэ?
Англи хэл Холбогч1 ба 2
Ихэнх бүлгүүд долоо хоногтоо нэг эсвэл хоёр удаа цугладаг ч гэсэн, бүлгүүд ойр ойрхон цугладаг зорилгоор хичээлүүд бичигдсэн байдаг. Түвшин бүрт 25 хичээлтэй, хичээл тус бүр 60-90 минут үргэлжилдэг.

Англи хэл Холбогч 3
Бүлгүүд долоо хоногт нэг удаа цугладаг. Үүнд 14 хичээлтэй бөгөөд хичээл тус бүр 90 минут үргэлжилдэг.
Надад ямар материалууд хэрэгцээтэй вэ?
 • Сурагчдад зориулсан Англи хэл Холбогч 1 ба Сурагчдад зориулсан Англи хэл Холбогч 2 : Эдгээр гарын авлагуудыг ашиглан ярилцлагын бүлэгтээ бэлдэн оролцоно уу. Та Госпелийн номын сангийн програмаас суралцагчийн гарын авлагуудыг үзэх эсвэл store.ChurchofJesusChrist.org дэлгүүрээс (зүйлийн дугаар 14701 ба 14703) захиалах боломжтой.
 • Англи хэл Холбогч 1 Ажлын дэвтэр ба Англи хэл Холбогч 2 Ажлын дэвтэр: Англи хэл Холбогч 1 ба 2 бүлгүүд тус бүр өөрийн дасгалын номтой. Эдгээр дасгалын номон дахь үйл ажиллагаануудыг бие даан эсвэл хамтрагчтайгаа хамт ярилцлагын бүлгийнхээ гадна нэмэлт дадлага болгон ашиглаарай. Та Госпелийн номын сангийн программаас дасгалын номуудыг үзэх эсвэл store.ChurchofJesusChrist.org (18489 болон 19563 оны эд ангийн дугаарууд) дээр захиалах боломжтой.
 • EnglishConnect.org: EnglishConnect вэбсайт нь хичээл бүрийн интерактив дадлага хийх үйл ажиллагаануудыг багтаасан.
 • Госпелийн номын сангийн аппликейшн: Та хэлсэн үгс, Мормоны Ном, Англи хэл дээрх дууллуудыг унших буюу сонсох боломжтой.
 • Бусад номууд ба аппууд: Англи хэл сурахад тань туслах олон эх сурвалж бий. Та нар "хайх ёстой ... мэргэн ухааны үгсийг шилдэг номнуудаас; Бүр итгэлээр мөн суралцахыг эрэлхийл" (Сургаал ба Гэрээ 88:118) хайгаарай.
Хэрэв би ярилцлагын бүлэгт оролцохоо тасалсан бол яах вэ?
Багшдаа цуглаанаа таслах хэрэг гарвал мэдэгдэх хэрэгтэй ба дараагийн хичээлд бэлдэж үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Хэрэв боломжтой бол, орхисон хичээлээ давт эсвэл цуглаанаас гадуур бүлгийн гишүүнтэй хамт давтаарай. Цаашдаа та хянаж үзэх олон боломжуудтай болно.
Би түвшинг дахин давтаж суралцаж болох уу?
Болно. Та Англи хэл Холбогчийн аль ч түвшинг дахин давтах боломжтой. Зарим суралцагч нар зорилгодоо хүрэхийн тулд эсвэл өөртөө итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэхийн тулд аль нэг түвшинг давтахыг хүсдэг.
Би гэрчилгээгээ аваагүй. Би яах вэ?
Англи хэл Холбогчийн багштайгаа холбогдож туслалцаа аваарай.
Багш нар

Багшийн нийтлэг асуултууд

Англи хэл Холбогчийн багш байхын тулд надад багшийн туршлага хэрэгтэй юу?
Танд Англи хэл Холбогчийн багш байхын тулд заах туршлага шаардлагагүй. Магадгүй та өмнө нь англи хэл огт зааж байгаагүй бөгөөд хэрхэн эхлэхээ мэдэхгүй байж болох юм. Энэ бол зүгээр. Англи хэл Холбогчийн хичээлүүд нь амжилттай байхад тань туслах хэлний заах зарчим, ариун сүнслэг зарчмуудыг ашиглан сайтар бодож зохион бүтээгдсэн байдаг. Мэргэжилтэн байх албагүй. Асуулт болгоны хариултыг мэдэх шаардлагагүй. Таны үүрэг бол дадлага хийх боломжоор хангах замаар хэлний хөгжлийг хөнгөвчлөх явдал юм. Та Англи хэлний дүрмийн талаар бүх зүйлийг заавал мэдэж зааж, бүхнийг ойлгох шаардлагагүй. Харин суралцагчид англиар ярьж, алдаанаасаа суралцах таатай орчинг бүрдүүлэхэд анхаарлаа хандуулаарай.
Би суралцагчдын хэлийг нь мэдэхгүй бол хэрхэн заах вэ?
Англи хэлийг зөвхөн англи хэл ашиглан заах нь дэлхий даяар маш түгээмэл байдаг. Үнэндээ энэ нь суралцагчдын сонсож, ашиглах англи хэлний хэмжээг нэмэгдүүлдэг учраас сайн тал ч болж чадна. Энгийн Англи хэлээр яриарай. Шинэ үг хэллэг, загварыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд үзүүлэн, гарын дохио зангаа, биеийн хэл яриаг ашиглаарай. Та гэрэл зураг үзүүлэх, зураг зурах эсвэл жүжигчилсэн тоглолт хийж болно. Та суралцагчдад зориулсан Англи хэл Холбогч 1 эсвэл Англи хэл Холбогч 2-ын орчуулсан эх сурвалжууд руу суралцагчдыг зааж болох ба та онлайн толь бичиг ашиглаж болно. Энэ нь мөн суралцагчдад хариулт олохын тулд боломжит эх сурвалжуудыг хэрхэн ашиглахыг заана. Удаан тайлбарлахаас зайлсхийнэ үү. Харин суралцагчдаа юу хийхийг нь зүгээр л үзүүлж харуул.

Хамтдаа суралцаж байгаагаа санаарай. Суралцагчдыг Их Эзэнээс тусламж дэмжлэг авахаар хандахад байнга урьж байгаарай. Та тэдний багшийн хувьд итгэл ба хичээл зүтгэлийн үлгэр жишээ болж чадна. Суралцагчидтай англиар ярих нь итгэлийн үйлдэл юм. Таныг англиар ярих итгэлтэй үйлдэл хийхэд Их Эзэн таныг болон суралцагчдыг адислах болно.
Бид ярианы бүлгийн үеэр төрөлх хэлээрээ ярьж болох уу?
Та ярианы бүлэгт хичээлийн турш англиар ярьснаар суралцагчдадаа хамгийн их туслах болно. Та үүнийг жишээ гаргаж үйлдэж болно. Зөвхөн англиар ярихын тулд чадах бүхнээ хийгээрэй. Энгийн үг ба богино өгүүлбэр зэргийг ашигла. Аажуухан яриад үг хэллэгийг олон удаа давтан хэл. Түлхүүр үг ба хэллэгүүдийг самбар дээр бич. Мөн үзүүлэн ашиглаж, зураг зурж эсвэл жүжигчлэн тоглож болно. Урт тайлбар хэлэх ба хэлсэн бүхнээ орчуулахаас зайлсхий. Хэрэв та төрөлх хэлээ заавал ашиглах шаардлага гарвал, эхлээд зөвшөөрөл хүсээд аль болох бага хэрэглээд, дараа нь англи хэл рүүгээ буцаарай. Суралцагчдыг англиар чадах чинээгээрээ ярьж, алдаа гаргахаас айхгүй байхыг урамшуулан дэмжээрэй. Тэдэнд амжилтыг мэдрэхэд нь тусалж, хичээл зүтгэл бүрийг магтаж урам хайрлаарай. Суралцагчдад илүү их тусламж хэрэгтэй бол тэднийг төрөлх хэл дээр буй материалуудтай гарын авлагагуудыг зааж өгөөрэй. Та суралцагчдад хийснээрээ суралцахад нь туслахад анхаарлаа төвлөрүүлснээр төрөлх хэлээ ашиглах нь багасна.
Би олон хэлтэнүүдийн бүлэгт хэрхэн багшлах вэ?
Олон хэлтний бүлэгт заах нь Англиар ярихыг урамшуулан дэмжих гайхамшигтай боломж юм яаггаад вэ гэвэл англи хэл нь бүлгийн түгээмэл хэл юм. Багшийн хувьд суралцагчийн гарын авлагын англи хэл дээрх хувилбарыг ашиглаарай. Суралцагчдад суралцагчийн гарын авлагыг төрөлх хэлээрээ ашиглахад нь туслаарай, хэрвээ гарын авлага авах боломжтой бол тэдэнд орчуулгын ач тусыг өгч чадна. Боломжтой бол суралцагчдыг жижиг бүлгүүдэд хувааж, төрөлх хэлээрээ суралцах зарчмыг ярилц. Гэхдээ хэн ч гадуурхагдахгүй байхад анхаараарай. Хэрэв бүлгийн аль нэг хэлээр ярьдаг ганц хүн байвал тэднийг энгийн Англи хэл дээр суралцах зарчмын талаар ярилцаад, бүх хүнийг оролцуулна уу.
Би суралцагчдад өдөр бүр Англи хэл дээр дадлага хийхэд нь хэрхэн туслах вэ?
Англи хэл сурахын тулд суралцагчид өдөр бүр дадлага хийж хэвших хэрэгтэй. Англи хэлийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа нэгтгэх энгийн арга замуудыг олсноор энэхүү дадал хэвшлийг бий болгоход суралцагчдыг урамшуулан дэмжинэ ("Өдөр тутмын дадал хэвшил" хэсгийг үзнэ үү). Жишээлбэл, суралцагчид Англи хэл дээр шоу үзэх эсвэл хөгжим сонсохыг сонгож болно. Та суралцагчдад гарын авлагын оршил хэсэгт байдаг "Хувиараа Суралцах Зам Заагч"-ын дараа өдөр бүр олж болох суралцах санаануудын жагсаалтыг ашиглахад урамшуулан дэмжиж болно. Өдөр бүр дадлага хийх бүтээлч ба утга учиртай арга замуудыг олоход суралцагчдад сэтгэлд нөлөөлөхийн тулд энэ жагсаалтыг ашиглаарай.

Бүлгийн цугларалтын үеэр суралцагчдыг өдөр бүр Англи хэл сурч, дадлага хийж, хичээл зүтгэлээ дээшлүүлэхэд урина уу. Та цөөн тооны суралцагчаас өдөр бүр хийдэг байсан тодорхой зүйлээ хуваалцахыг хүсэж болно. Та бүлгийнхээ суралцагчдад зориулж, бүлгээрээ чатлах зэрэг виртуал орон зай бий болгох талаар бодолцож болно. Бүлгийнхэнтэйгээ долоо хоногийн турш нийт зурвас эсвэл бусад аргаар холбоотой байхад нь туслах тохиромжтой арга замыг олохоор удирдагчидтайгаа зөвлөлдөөрэй. Та суралцагчдыг зорилгодоо хүрэхэд нь дэмжиж болно, гэхдээ тэд эцэстээ өөрсдийн суралцах үйл ажиллагааны хариуцлагыг хүлээдэг гэдгийг санаарай.
Би Англи хэл Холбогч бүлгийг хэрхэн зохион байгуулах вэ?
Англи хэл Холбогч бүлгүүдийг зохион байгуулах болон удирдах талаар шийдвэр гаргахад орон нутгийн Сүмийн удирдлагатай зөвлөлдөнө. Бүлэг бүрт насанд хүрсэн хоёр багш томилогдсон байдаг. Та байршил, хуваарь, цагийн хуваарийн талаар сонголт хийхдээ суралцагчдын хэрэгцээ, орон нутгийн чадавхын талаар бодож үзээрэй.
Англи хэл Холбогч бүлгийн уулзалт хэр удаан үргэлжилдэг вэ?
Англи хэл Холбогч хичээлүүд 60-90 минут хүртэл үргэлжлэх хүрээтэй. Үйл ажиллагаа бүрийн цагийг сайн баримталж ажиллаарай. Аливаа үйл ажиллагааг цуцалж болохгүй; бүлгийн богино хугацаанд цуглахад санал болгосон хамгийн бага цагийг энгийнээр ашиглаад, хэрэв цаг гарвал санал болгосон урт хугацааг ашиглаарай.

Жич: Хөтөлбөрийг хариуцаж ажиллаж байгаа хүмүүстэй зөвлөлдөж, эдгээр шийдвэрийг гаргах үедээ суралцагчдын хэрэгцээ, орон нутгийн чадавхын талаар бодож үзнэ.
Манай бүлэг хэр олон удаа уулзах ёстой вэ?
Ерөнхийдөө бүлгүүд долоо хоногт нэг удаа уулзалддаг. Хэрэв бүлгүүд хүсвэл ойр ойрхон цуглах боломжтой. Бүлгийн цуглаануудыг хамгийн үр дүнтэй байлгахын тулд суралцагчид "Хувиараа Сурах" хэсгийг дуусгахаар цуглааныхаа хооронд хангалттай хугацаа үлдээх хэрэгтэй.

Англи хэл Холбогч 1 ба 2 тус бүр 25 хичээлтэй. Бүлгүүд долоо хоногт нэг удаа уулзалдсан тохиолдолд, нэг түвшинг сурахад зургаан сар шаардагдана. Бүлгүүд долоо хоногт 2 удаа уулзалдвал гурван сар шаардана. Хэрэв хүсвэл програмыг жижиг хэсгүүд буюу модуль болгон хувааж болно. Жишээ нь, та 1-ээс 3-р нэгжийг дуусгахын тулд гурван сарын турш долоо хоногт нэг удаа уулзалдах бүлгийг сонгож болно. Энэ арга барилыг ашигласнаар суралцагчид шийдвэр төгс хэвээр үлдэхэд тусалж чадна.

Жич: Бүлгийн цугларалтыг 1-р бүлгээс эхлэхгүй хуваарь гаргахдаа бүлгийнхээ хичээлийн хуваарийг 1-р хичээлээр эхлэхийг бод. Энэ нь суралцагчдад гарын авлагыг хэрхэн ашиглах талаар заавар өгөхөд тусална. Хөтөлбөрийг хариуцаж байгаа хүмүүстэй зөвлөлдөж, эдгээр шийдвэрийг гаргах үедээ суралцагчдын хэрэгцээ, орон нутгийн чадавхын талаар бодож үзээрэй.
Би бүлгийн цуглаан дээр нэгээс илүү хичээл зааж болох уу?
Хэрэв бүлгүүд хүсвэл бүлгийн цугларалтын үеэр нэгээс илүү хичээлийг заах боломжтой. Бүлгийн цугларалт хамгийн үр дүнтэй байхын тулд суралцагчид бүлгийн цугларалтын өмнө хичээл бүрийн "Хувиараа судлах" хэсгийг дуусгах хангалттай цаг гаргах хэрэгтэй.

Хичээлийн хуваарь, хичээлийн хуваарийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Манай бүлэг хэр олон удаа уулзах ёстой вэ?"-ийг үзнэ үү.
Би суралцагчийг Англи Хэлний аль түвшинд нэгдэхийг яаж мэдэх вэ?
Англи хэл Холбогч 1 нь тухайн хүний төрөлх хэл дээр бичиг үсэг, англи цагаан толгой, Англи хэлний үндсэн үгийг унших чадварыг шаарддаг. Англи хэл Холбогч 2 нь Англи хэл дээр үндсэн өгүүлбэрүүдийг хэлж, үндсэн асуултуудад хариулж чаддаг суралцагчдад зориулагдсан. Суралцагч та Англи хэл Холбогч 1 эсвэл Англи хэл Холбогч 2-т нэгдэх эсэхээ шийдэхийн тулд Б хавсралтад буй аман чадварын ярилцлагыг ашиглаж болно.

Англи хэл Холбогч 3 нь суралцагчдад англи хэлний академик ур чадварыг хөгжүүлэхэд тусалдаг дундын сургалт юм. Англи хэл Холбогч 3-т элсэхийн тулд суралцагчид элсэлтийн шалгалтанд хамрагдаж, зохих тэнцэлтийн оноонд хүрэх ёстой. Суралцагчид englishconnect.org/join дээр хүсэлтээ гаргаж болно.
Англи хэл Холбогч 3 гэж юу вэ?
Англи хэл Холбогч нь оролцогчдод өсч хөгжихөд туслах олон түвшинтэй. Англи хэл Холбогч 1 ба 2 нь суралцагчдад Англи хэлний үндсэн ур чадварыг хөгжүүлэхэд тусалдаг. Англи хэл Холбогч 3 нь суралцагчдад Англи хэлний академик ур чадварыг хөгжүүлэхэд тусалдаг дундын сургалт юм. Энэ нь BYU–Pathway Worldwide-д бэлтгэхэд суралцагчдад тусалдаг. (byupathway.edu-аас BYU–Pathway Worldwide-ийн талаар илүү ихийг мэдэж аваарай.)

Англи хэл Холбогч 3 нь виртуал эсвэл хэсгийн цуглааны байранд болдог, хямд өртөгтэй, онлайн сургалт юм. Англи хэл Холбогч 3 нь сонсох, ярих, унших, бичихдээ хувь хүний санал бодлоор онлайн суралцах эх сурвалжуудыг багтаасан байдаг. Суралцагчид хичээлээ өөрсдийн хурдаар зохицуулан урагшлуулна. Суралцагчид зорилгоо биелүүлэхийг хүссэн хэмжээгээрээ Англи хэл Холбогчийг 3 дахин давтан хийж болно. Англи хэл Холбогч 3-ыг дуусгах нь суралцагчдад BYU–Pathway Worldwide-д хамрагдахдаа Англи хэлний үнэлгээний шалгалтыг алгасах боломжийг олгодог.

Англи хэл Холбогч 3-т бэлтгэхийн тулд суралцагчид дасгалын номны үйл ажиллагаанууд, ялангуяа унших болон бичих үйл ажиллагаануудыг багтаасан Англи хэл Холбогч 1 ба 2-ыг дүүргэсэн байх ёстой. Англи хэл Холбогч 2 суралцагчийг englishconnect.org/join дээр Англи хэл Холбогч 3-т хамрагдахад урамшуулан дэмжээрэй.

Англи хэл Холбогч 3-ыг орон нутгийн удирдагчид болон Сүмийн үйлчлэлийн номлогчидтой хамтран BYU–Pathway Worldwide-аар дамжуулан санал болгодог. Сонирхсон удирдагчид хэсгийнхээ халамжийн ба бие даах чадвар хөгжүүлэх менежерүүдтэй хамтран Англи хэл Холбогч 3-ыг өөрсдийн байранд зааж болно.
Аль хэдийн эхэлсэн бүлэгт нэгдсэн суралцагчид би хэрхэн туслах вэ?
Шинэ суралцагчиддуртай цагтаа Англи хэл Холбогч бүлэгт нэгдэх боломжтой байхаар хичээлүүдийг зохион бүтээсэн. Хэрэв суралцагчид бүлгүүдийг эхлүүлсний дараа нэгдэхийг хүсвэл тэднийг баяртайгаар хүлээн авч, тэдэнд Англи хэл Холбогч 1 Суралцагчдад эсвэл Англи хэл Холбогч 2-оор ханга (эсвэл Госпелийн номын сангийн гарын авлагыг хэрхэн ашиглахыг тэдэнд үзүүлээрэй), мөн тэдэнд оролцоход нь тусал. Та эсвэл өөр нэг суралцагч дараагийн хичээлд хэрхэн бэлтгэхийг тэдэнд харуулснаар тэдэнтэй нэгдэхэд нь шинэ суралцагчдад тусалж чадна. Түүнчлэн суралцагчид илүү их дадлага хийх шаардлагатай бол аль нэг түвшинг давтах сонголтыг хийж болно.
Суралцагч цуглаанаа таславал эсвэл зогсоовол яах вэ?
Заримдаа суралцагчдад бүлэгт оролцоход саад болдог сорилт бэрхшээлүүд байдаг бөгөөд тэд ихэвчлэн ичиж зовох эсвэл айдсаас болж эргэж ирэхээсээ айдаг. Тэд өөрсдийгөө хэтэрхий ихийг сураагүй үлдээсэн эсвэл гүйцэж чадахгүй гэж бодож болох юм. Байхгүй байгаа суралцагчдыг олж, дараагийн хичээлд ирэхэд урь. Тэднийг дэмжиж, урам зориг өгөөрэй. Тэдэнд Англи хэл Холбогчид дуртай цагтаа дахин хамрагдаж болохыг ойлгуулаарай. Суралцагчид бүлгийнхээ үйл ажиллагаанд оролцож, дараагийн хичээлд бэлдэж эхэлснээрээ тэд дахин эхэлж болно. Бүлгийн нэг эсвэл хэдэн гишүүнд ирээгүй суралцагчтай холбоо барьж, түүнд дэмжлэг үзүүлэхийг санал болго.

Жич: Тухайн хүний холбоо барих мэдээллийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуваалцахгүй байна.
Би бүлгийнхээ бусад суралцагчдаас илүү удаан сурдаг суралцагчдыг хэрхэн дэмжих вэ?
Зарим суралцагчдад аливаа нэгэн хэлийг ойлгож ярихад илүү их цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Эдгээр суралцагчид ярилцлагын бүлэг бүрд оролцохоосоо өмнө "Хувиараа Судлах" хэсгийг бөглөж дуусгавал илүү үр дүнд хүрнэ. Тэднийг бүлгийнхэнтэй уулзахаас өмнө үгийн сан ба өгүүлбэрийн загварыг дадлага хийхэд уриарай. Хичээлийн үеэр эдгээр суралцагчдыг урам дэм, дэмжлэг үзүүлж чадах бусад суралцагчидтай хослуулах хэрэгтэй. Бүх суралцагчдыг өөрсдийн чадах чинээгээрээ хийж суралцах үйл явцын нэг хэсэг болгон алдаагаа хүлээн зөвшөөрөхөд урамшуулан дэмжээрэй. Та бас үйл ажиллагаануудыг нь хянаж, давтлага хийлгэхийг сонгож болно. Бүх суралцагчид дараагийн ярилцлагын бүлэгт оролцохоосоо өмнө "Хувиараа Судлах" хэсгийг бөглөх нь тэдний өсөлт хөгжилтөд амин чухал гэдгийг сануулаарай.
Би илүү хурдан суралцаж байгаа суралцагчдыг хэрхэн дэмжих вэ?
Та суралцагчидтай хамтран ажиллах үед зарим нь сайн ойлгодог, мөн дасгал ажлыг амархан хийж чаддагийг анзаарч болох юм. Эдгээр суралцагчдыг илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах эсвэл өөр нөхцөлд ижил үйл ажиллагааг хийж, суралцах үйл ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэхэд уриалах талаар бодож үзээрэй. Жишээлбэл, суралцагчид хэн нэгэнтэй уулзах дадлага хийхдээ шинэ найз эсвэл шинэ даргатай уулзаж байгааг харуулахыг тэднээс хүс. Эдгээр суралцагчид Англи хэлний мэдлэгээ илүү удаан сурч байгаа суралцагчдыг дэмжих шаардлагатай болгох. Бүх суралцагчид үе тэнгийнхэндээ зааж, Англи хэлний үгийн баялаг, загварын дагуу дадлага хийхэд нь бусдад тусалснаар ашиг тусыг олж чадна.
Би англиар ярих өөр өөр чадвартай суралцагчдыг хэрхэн дэмжих вэ?
Англи хэлний ярианы чадвар өөр өөр түвшинд суралцагчтай байх нь тэдний хувьд бие биедээ туслах боломж юм. Бие биедээ туслах нь нөхөрлөл ба тэдний өсөлт хөгжлийг дэмжиж чадна. Хүн бүрт санал болгох зүйл байдаг. Жишээ нь, зарим суралцагчид алдаа гаргадаг учраас тэдэнд өөртөө итгэлтэй байхад нь тусалж болох юм. Хоёр суралцагчдыг өөр замаар хослуулаарай. Та суралцагчдыг ижил түвшний хэн нэгэнтэй нь хослуулж, тэдний чадварыг хөгжүүлэхэд нь туслана. Эсвэл та суралцагчдыг өөр түвшингийн хэн нэгэнтэй хослуулж болно. Доод түвшний суралцагч нь санал хүсэлт ба дэмжлэгээс суралцана. Дээд түвшний суралцагч нь үе тэнгийнхэндээ зааж, англи хэлээр тайлбарлаж сурна. Англиар ярих өөр өөр чадвартай бүлэг байх нь хэвийн зүйл бөгөөд суралцагчдад бие биедээ туслах нь гайхамшигтай боломж байж болно гэдгийг цаашид санаарай.
Суралцагч зөв бичих дүрмийн талаар асуулт асуувал би яах вэ?
Урт удаан дүрмийн заавар өгөх эсвэл дүрмүүдийн талаар ярилцахад их цаг зарцуулахын оронд суралцагчдыг энэ загвар руу эргэн заагаарай. Суралцагчид энэ загварыг дагаснаар олон алдаанаас зайлсхийх болно. Хэлний тухай ярихын оронд хэлний дадлага хийж сурах нь илүү үр дүнтэй. Дүрмийн талаарх аливаа тайлбар нь энгийн, товч бөгөөд үйлдэл хийх боломжтой байх ёстой. Хэрэв та зарчмыг заах юм бол жишээ өгүүлбэр өгч, суралцагчдыг уг зарчмыг хэрэгжүүлэх дадлага хийхэд уриарай. Англи хэл сонсож, дадлага хийх нь суралцагчдад хамгийн их ашиг тустай байдаг.
Би дуудлагыг засах хэрэгтэй юу?
Дуудлагаа засахад цаг бүү ихээр зарцуулаарай Суралцагчдад ойлгогдох нь төгс дуудлагатай байхаас илүү чухал гэдгийг сануул. Суралцагчдыг бие даан суралцах хугацаандаа дуудлагын дасгал хийхийг урамшуулж, тэдэнд өөрсдийн хэмнэлээр дадлага хийх боломж олго. Хэрэв суралцагчид өөрсдийн төлөө хэтэрхий их санаа зовж байгаа бол ярианы дадлага хийхдээ эргэлзэж магадгүй гэдгийг бүү мартаарай. Суралцагчдыг englishconnect.org/learner/resources дээр онлайнаар дуудлагын модулиудыг ашиглахад урамшуулан дэмжээрэй.
Би өөрийн Англи хэл Холбогч бүлгэээ хэрхэн бүртгүүлж зохицуулах вэ?
QuickReg (quickreg.englishconnect.org) багажийг ашиглан өөрийн Англи хэл Холбогч бүлгийг бүртгэж зохицуулна. QuickReg бол Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн бүлгийн бүртгэлийн хэрэгсэл юм. QuickReg-ийг дараах аргаар ашиглаж болно:
 • Бүлэг үүсгэнэ: Бүлэгийнхээ өдөр, цаг ба байршлыг сонго.
 • Бүлэг удирдана: Оролцогчийнхоо тухай мэдээллийг харах, бүлгийн мэдээллийг шинэчлэнэ.
 • Хүмүүсийг оролцохыг урина: Танай бүлэг englishconnect.org/join онлайнд жагсаагдах болно. Та өөрийн бүлэгт бүртгүүлэх хүмүүсийг урих холбоосыг хуваалцаж болно.
 • Гэрчилгээ тараах: Та бүлгийнхээ төгсгөлд гэрчилгээнүүд рүү нэвтэрч, үүнийг хэвлэх боломжтой.
Суралцагчид Англи хэл Холбогч гэрчилгээг яаж авах вэ?
Англи хэл Холбогч 1 ба 2: Бүлгийн төгсгөлд суралцагчид оролцооны гэрчилгээ авах боломжтой. Удирдагчид, зохицуулагчид эсвэл багш нар гэрчилгээг олгож болно. Зарим улс орнуудад Англи хэл Холбогчийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөхгүй байж болно. Гэрчилгээ олгохоосоо өмнө орон нутгийн хуулийн шаардлагуудыг хянан үзнэ үү (englishconnect.org/leader/approved-locations үзнэ үү).

Жич: Гэрчилгээ авах, олгохын тулд танай групп quickreg.englishconnect.org QuickReg хэрэгсэлд бүртгэгдсэн байх ёстой. (Энэ FAQ хэсэгт "Би Англи хэл Холбогчийнхоо бүлгийг хэрхэн бүртгүүлж, хэрхэн удирдах вэ?" гэсэн хэсгээс үзнэ үү.)

Англи хэл Холбогч 3: Суралцагчид тухайн хичээл дээр шаардлагатай түвшинг гүйцээхдээ курсыг төгссөн гэрчилгээ авахад хүрч чадна. Англи хэл Холбогч 3-ыг сурж дуусахдаа суралцагчдад byU–Pathway Worldwide-д хамрагдахдаа Англи хэлний үнэлгээний шалгалтыг алгасах боломжийг олгодог.
Би өөр шашин шүтлэгтэй гишүүдтэй хэрхэн ажиллах ёстой вэ?
Итгэл дээр тулгуурлаж суралцахад анхаарах зүйл бол Англи хэл Холбогчийг өвөрмөц болгодог зүйлсийн нэг юм. Та өөр шашин шүтлэгтэй хүмүүсийг суралцах зарчим, тэдэнд хэрхэн хамаарч болох талаар эргэцүүлэн бодоход нь тусалснаар тэднийг оролцуулж болно. Та госпелийн нэр томъёог ойлгоход туслахын тулд Англи хэл Холбогч суралцагчийн гарын авлага дээрх "Глосари суралцах зарчмууд"-ыг ашиглаж болно. Ариун Сүнсээр удирдуулж, суралцах зарчмын талаар ярилцах үедээ сурч мэдсэн зүйлээ хуваалцахад тэднийг урих талаар бодож үзээрэй. Англи хэл сурахад нь Бурхан тусална гэдэгт итгэх итгэлээ ил илэн далангүй хуваалцахын зэрэгцээ бусдын итгэл үнэмшлийг үргэлж хүндэтгэнэ үү.
Би маш их ярьдаг ба үйл ажиллагаануудад давамгайлж болох бүлгийн гишүүнтэй хэрхэн харьцах вэ?
Хуваалцах гэдэг нь ярилцлагын бүлгүүдийн ердийн нэг хэсэг боловч заримдаа нэг хүн маш их юм ярьж, бусад өөрсдийгөө бодлыг хуваалцах дургүй байдаг. Тэр хүнтэй бүлгийн цуглаанаас гадуур ганцаарчлан ярилцах тустай байж болно. Та ажиглаад байгаа зүйлээ мөн энэ нь бүлгийнхэнд хэрхэн нөлөөлөх тухай бодлоо тайлбарла. Уг хүнээс ямар нэгэн асуудлыг хуваалцаж, бүлгийн бүх гишүүнд туслах шийдлийн талаар санал нэгтэй байж чадах эсэхээ асуугаарай.
Хэрэв баяр ёслолын өдөр эсвэл зөрчил гарсны улмаас бүлгийн ихэнх нь цуглаанд оролцохгүй бол яах вэ?
Та хичээлээ хойшлуулах хэрэгцээтэй болно. Хөтөлбөрийг хариуцаж байгаа хүмүүстэй зөвлөлдөж, эдгээр шийдвэрийг гаргах үедээ суралцагчдын хэрэгцээ, хэсгийн чадавхын талаар бодож үзээрэй.
Би цуглаанд оролцож чадахгүй бол яах ёстой вэ?
Таныг байхгүй үед бүлэгт өөр нэгэн багшийг орлохын хүсээрэй. Насанд хүрсэн хоёр хүн байгаа эсэхийг шалга. Шаардлагатай бол бүлгийн өөр нэг насанд хүрсэн гишүүнийг хичээл заахад хамтрахыг урина уу.
Би бүлгийнхээ хичээлийн эх сурвалжуудыг хаанаас олж болох вэ?
Суралцагчийн материалууд
Суралцагчид Госпелийн номын сан дахь Англи хэл Холбогч 1 эсвэл Англи хэл Холбогч 2-ыг цахим хэлбэрээр эсвэл store.ChurchofJesusChrist.org дахь Сүмийн онлайн дэлгүүрээс хэвлэн авж болно. Тэдний сурах бичиг, түүний дотор дасгалын номууд ба онлайн үйл ажиллагаануудыг сайжруулах нэмэлт эх сурвалжууд байдаг. Суралцагчдад зориулсан бүх эх сурвалжийн тайлбаруудыг "Англи хэл Холбогчид зориулсан суралцагч болон багшийн материалууд юу вэ?"

Багшийн материал
Багш нар Госпелийн номын сан дахь багш нарт зориулсан Англи хэл Холбогч болон englishconnect.org/mn/bagsh-nar дахь бусад сургалтын материалуудаас үзээрэй.
Англи хэл Холбогч 1 эсвэл 2 бүлэг хэрхэн эхэлдэг вэ?
Гишүүд болон номлогчид Англи хэл Холбогч бүлгүүдийг орон нутгийн санваартны удирдагчдын удирдлага дор эхлүүлж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Англи хэл Холбогчийг Хэрэгжүүлэх Гарын Авлага -аас үзнэ үү.
Суралцагч хоцорч ирэх юм уу хичээл эхэлсний хойно орох хүсэлтэй бол багш яах хэрэгтэй вэ?
Суралцагчийг оройтож ирвэл өөр нэг суралцагчийг тухайн үйл ажиллагаанд оролцоход туслахыг санал болгоорой.

Хэрэв суралцагч эхний хичээлийн дараа уг хичээлүүдэд хамрагдвал, суралцагчийг халуун дотноор угтан авах эсвэл өмнө нь эсвэл дараа нь түүнд цаг гаргаарай. Өөр нэг суралцагчийг уг хичээлийг ойлгоход нь тусалж, дараагийн хичээлд бэлдэхэд туслаарай.
Ярианы бүлэгт үгсийн сан заах хэрэгтэй юу?
Суралцагчдыг хичээлийнхээ өмнө үгийн сангаа чээжлэхэд уриарай. Тэд үг бүрийн утга, угтвар үгийг судлахдаа онлайн эх сурвалжуудыг ашиглаж болно. Хичээлийн эхэнд суралцагчдыг хоёр хоёроороо хуваагдан, үгсийн сангийн үгийг хэдэн минут давтахад нь туслаарай. Үгсийн санг ухахад цагаа бүү зарцуул - суралцагчид ярианы үйл ажиллагаанд ашиглахдаа үгсийг илүү сайн тогтоох болно.
Би хамгийн чухал үйл ажиллагаануудад цаг гаргахын тулд хичээлүүдээ хэрхэн зохицуулах вэ?
Үгсийн сангаа хянаж, дүрмийн талаар ярилцахад зарцуулах цагаа хязгаарлаарай. Ихэнх цагийг бага бүлгээр эсвэл хос хосоороо харилцан ярианы үйл ажиллагаа болгож дадлага хийхэд нь суралцагчдад туслах маягаар зарцуулах ёстой.

Хэрэв насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд Англи хэл Холбогч заахдаа бүлэгтээ оролцогч хариуцлагатай хоёр насанд хүрсэн хүн байхгүй бол яах вэ?
Насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн бүлэг байхад үүнийг хариуцах хоёр том хүн байхгүй үед бүлэг зохион байгуулж болохгүй. Үүний зэрэгцээ, насанд хүрээгүй хүүхэдтэй ганц том насанд хүрэгч ажиллаж болохгүй. Эдгээр дүрмүүд нь бүгдийг хамгаалах зорилготой юм.
Удирдагчид

Удирдагчийн нийтлэг асуултууд

Англи хэл Холбогч гэж юу вэ?
Англи хэл Холбогч бол Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Англи хэлээрх сургалтын хөтөлбөр юм. Англи хэл Холбогчийн зорилго нь Англи хэлийг итгэл, нөхөрлөл, өсөлт хөгжлийн орчинд хөгжүүлэх замаар сүнслэг болон материаллаг байдлын хувьд бие даах чадвараа нэмэгдүүлэхэд нь хувь хүмүүст туслах явдал юм. Удирдагчид, багш нар ба суралцагчид Бурханы хүүхдүүдэд туслахын тулд Англи хэл Холбогчийг ашигладаг:
 • Есүс Христийн сайн мэдээгээр амьдар. Англи хэл Холбогчид оролцогчид "итгэлээр ба сурлагаар" гэх зарчмуудыг хэрэгжүүлдэг (Сургааль ба Гэрээ 88:118). Багш ба суралцагчид Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлж, хүлээн авах итгэлээ хүчирхэгжүүлдэг.
 • Тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг халамжлана. Англи хэлний чадварууд нь бие даах чадвар болон үйлчлэх боломжуудыг өргөжүүлж чадна. Англи хэл Холбогч нь оролцогчдод үйлчлэл, ажил эрхлэлт, боловсролын боломжуудад бэлтгэхэд тусалдаг. Үүнд нэмэхэд, оролцогчид хамтдаа зааж, суралцах үедээ нэг нэгэндээ үйлчилж, бие биеийгээ хайрладаг.
 • Сайн мэдээг хүлээн авахад бүх хүнийг уриарай. Англи хэл Холбогч бүлгүүдэд оролцогчид сайн мэдээний зарчмуудад суралцан, хэрэгжүүлж, нөхөрлөлийг бий болгож болно. Англи хэл Холбогчийн туршид оролцогчид сайн мэдээний адислалуудыг мэдрэхийн тулд бусдыг хайрлаж, хуваалцаж, урихдаа Ариун Сүнсийг дагах гэх олон боломж бий.
Англи хэл сурах нь хувь хүмүүст хэрхэн тусалдаг вэ?
Англи хэл сурах нь тухайн хүний ажил, боловсрол, үйлчилгээний боломжийг ихээхэн нэмэгдүүлдэг. Англи хэл төрөлх хэл биш улс орнуудад Англи хэлээр ярьдаг уугуул иргэд нь 30-50% өндөр цалин авах боломжтой байдаг (https://www.weforum.org/agenda/2017/03/the-link-between-english-and-economics; https://hbr.org/2013/11/countries-with-better-english-have-better-economies). 

Англиар ярьдаг орнуудад Англи хэл сурсан цагаач болон дүрвэгсэд нь ажил олж, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, боловсрол эзэмших боломжийг ашиглах, нийгэмдээ (https://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/PAA_2005_AbilityandEarnings.pdf) илүү сайн зохицон нэгдэх боломжтой байдаг.
Би Англи хэл Холбогч 1 ба 2 курс хичээлүүдийг яаж ажиллуулах вэ?
Та өөрийн хэсэгт Англи хэл Холбогчийн алсын харааг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Англи хэл Холбогч Хэрэгжүүлэх Гарын Авлагын зааврыг уншаад дагаж мөрдөнө үү.
Би хэнийг багш гэж дуудах ёстой вэ?
Багш нар Ариун Сүнсийг урьж, Англи хэл Холбогч бүлгүүдэд итгэл, нөхөрлөл, өсөлт хөгжлийг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэд Англи хэлний мэргэжилтэн байх эсвэл багшлах туршлагатай байх шаардлагагүй. Тэд суралцагчтай ижил хэлээр ярих шаардлагагүй. Англи хэл Холбогч хичээлүүд нь хэл сурах батлагдсан зарчмуудыг ашиглан бүтээгдсэн бөгөөд багш нар хичээлээр дамжуулан суралцагчдыг хайраар удирдан чиглүүлснээр амжилттай байх болно. Багш нар Англи хэл сурснаар суралцагчдад Бурханд илүү ойртоход нь тусалдаг.

Сайн багш нар доорх чанартай:
 • Урам зориг, сэтгэл хөдлөл ба Англи хэл заах хүсэл тэмүүлэл.
 • Суралцагчдаа хайрлаж, тэвчээртэй байж, тэднийг амжилттай байлгахыг хүсдэг.
 • Эерэг ба өөдрөг хандлагатай байна.
 • Бүлгүүдийг удирдах найдвартай байдалтай ба хүртээмжтэй байх.
Англи хэл Холбогч суралцагчдад насанд хүрээгүй хүүхдүүд багтаж болох учраас орон нутгийн санваартны удирдагчид дуудлага өгөхөөсөө өмнө багш бүртэй ярилцлага хийж, гишүүний бүртгэлээ бичиж авах хэрэгтэй. Насанд хүрээгүй хүүхдүүдтэй бүлгүүд насанд хүрсэн хоёр хүн оруулж, өсвөр үеийнхнийг хамгаалах Сүмийн журмыг баримтлах ёстой.
Багш нарыг хэн сургадаг вэ?
Багш нарыг бие даах чадвар хөгжүүлэх мэргэжилтэн, санваарын удирдагч эсвэл өөр багш сургаж болно. Багш нарт зориулсан Англи хэл Холбогч болон эх сурвалжуудыг ашиглан englishconnect.org/leader-and-teacher-resourcesсуралцдаг. Багш нарт суралцагчийн гарын авлага ба дасгалын номыг хувилан өгөх ёстой ("Суралцагч ба багшийн материал гэж юу вэ?"). Багш нарыг хоорондоо тогтмол уулзалдаж, хамтдаа зөвлөлдөж, хамгийн сайн дадал хэвшилтэй болж, бие биенийхээ асуултад хариулж, сургалтын материалуудыг эргэн харахыг дэмждэг.
Надад хэдэн багш хэрэгтэй вэ?
Бүлэг бүрт дор хаяж хоёр багш байхыг зөвлөж байна. Ингэснээр тэд нэг нь хол эсвэл өвчтэй бол бие биедээ заах буюу халхлах боломжтой.

ЧУХАЛ: Англи хэл Холбогч бүлгүүд нь бүлэг бүрийн цуглааны үед доод тал нь хоёр хариуцлагатай насанд хүрэгч байх ёстой гэсэн Сүмийн бодлогыг баримтлах ёстой. Хэрэв ганцхан багш байгаа бол насанд хүрсэн бүлгийн нэг гишүүнийг хичээлд оролцуулахаар томилоорой. Хариуцлагатай ба үүрэг хүлээж чадах насанд хүрсэн дор хаяж хоёр хүн байхгүй бол бүлгүүдэд бүү хичээл заагаарай.
Суралцагч болон багшийн материалууд гэж юу вэ?
Суралцагчийн материалууд
Суралцагчид Англи хэл Холбогч 1 суралцагчид эсвэл Англи хэл Холбогч 2 хичээлийг суралцагчидтай Госпелийн номын санд дижитал аргаар эсвэл Сүмийн онлайн дэлгүүрт хэвлэсэн байдлаар store.ChurchofJesusChrist.org-д хүртээмжтэй байгаа. Ажлын номууд ба онлайн үйлдлүүд зэргийн өөрсдийн сургалтыг сайжруулахаар нэмэлт эх сурвалжууд бий. Суралцагчдад зориулсан бүх эх сурвалжийн тодорхойлолтыг "Англи хэл Холбогчид зориулсан суралцагч болон багшийн материалууд юу вэ?"

Багшийн материал
Багш нар Сайн мэдээний номын сан дахь багш нарт зориулсан Англи хэл Холбогч болон englishconnect.org/leader-and-teacher-resources дахь бусад сургалтын материалыг судлах ёстой.

Материалуудын зардлыг хэн төлдөг вэ?
Хэсгийн нэгжүүд болон номчлолууд хэвлэх материалуудыг төлөх эсвэл суралцагчид гарын авлагаа төлөх эсэхийг тодорхойлж болно. Суралцагчид гарын авлагуудыг store.churchofjesuschrist.org дээрээс шууд захиалж болно.
Бүлгүүд амжилт олж байгаа эсэхийг би яаж мэдэх вэ?
Англи хэл Холбогчийн зорилго нь Англи хэл сурахын тулд Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлснээр суралцагчдад сүнслэг болон материаллаг байдлын хувьд бие даах чадвараа дээшлүүлэхэд нь туслах явдал юм. Мөн Англи хэл сурах нь тэдний боловсрол, ажлын боломжийг өргөжүүлэх боломжтой. Англи хэл Холбогч хичээлүүд нь суралцагчдад зорилгодоо хүрэхийн тулд хамтран ажиллахдаа Госпелийн зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд туслах зорилготой.

Багш нарыг амжилт гаргаж байгааг та дараах үед мэдэх болно:
 • Гэрчлэл, залбирал болон хайр, урам зоригоор дамжуулан Ариун Сүнсийг уриарай.
 • Бүлэгтээ 20-30 минутыг хичээлээс суралцах зарчмын талаар ярилцахад зориул.
 • Бүлгийн ихэнх цагийг суралцагчдыг харилцан ярих үйл ажиллагаанд оролцоход нь туслахад зарцуул.

Суралцагчид амжилт гаргаж байгааг дараах үед та мэдэх болно:
 • Долоо хоног тутмын бүлгийн хуралдаанд тогтмол идэвхтэй оролцох.
 • Нэг нэгэндээ зааж, итгэлээ илэрхийлж, гэрчлэлээ хуваалцах.
 • Бүлгээсээ гадуур өдөр бүр Англи хэл сурч, дадлага хийх итгэлтэй үйлдэх.
Суралцагч нь Англи хэл Холбогч 1 эсвэл 2-ыг авах ёстой эсэхийг би хэрхэн мэдэх вэ?
Та амаар хийх богино үнэлгээг "Хавсралт Б: Англи хэл Холбогч бүлгүүд дээрх зуучлах аман ур чадварын ярилцлага" хэсэгт суралцагчийг Англи хэл Холбогч 1 эсвэлАнгли хэл Холбогч 2-т байрлуулах эсэхийг тодорхойлохын тулд ашиглаж болно. Хэрэв зөвхөн нэг бүлэг санал болгож байгаа бол хоёр түвшний суралцагчид дэмжлэг үзүүлж, дэмжлэг хүлээн авахын тулд хамтран ажиллаж болно.
Суралцах болон сурталчилгааны эх сурвалжид ямар өөрчлөлт хийж болох вэ?
Англи хэл Холбогч эх сурвалжууд нь зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд үүнийг зөвшөөрөлгүйгээр өөрчилж болохгүй. Эх сурвалжид өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл хүссэн тухай мэдээллийг "Хавсралт А: Хууль зүйн мэдээлэл" хэсгээс үзнэ үү.
Ямар хичээл заахаа бид хэрхэн сонгох вэ?
Ихэнх байгууллагууд Англи хэл Холбогч 1 ба 2 аль алиныг нь санал болгодог. Хэрэв энэ боломжгүй бол, таны хүчин чадал нэмэгдэхийн хэрээр Англи хэл Холбогч 1-ийг санал болгож, Англи хэл Холбогч 2-ыг таны чадвар ихсэхийн дагуу өргөжүүлэхийг зөвлөж байна.

2024 онд шинэчлэгдсэн материалууд гарсанаар өмнөх багшийн шаардлага өөрчлөгдөж, илүү олон хүнд Англи хэл Холбогчийн багш нараар үйлчлүүлэх боломж олгожээ. Доор дурдсан асуултуудад хариу авахад "Би хэнийг багш гэж дуудах вэ?" гарчигийг дахин үзнэ үү.
Бид суралцагчдад хичээлээс гадуур ба хичээл дээр өсч хөгжихөд нь хэрхэн туслах вэ?
Хэл сурна гэдэг амаргүй ажил. Үүнд байнгын хичээл зүтгэл, тэвчээр ба итгэл шаардлагатай. Итгэл үнэмшлээ илэрхийлж, урамшуулан зоригжуулж, хайрын сэтгэлээр дагаж чадвал тусалж чадна.
Англи хэл Холбогчийн санаачилга хаанаас гаалтай вэ?
Англи хэл Холбогч нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн санаачилгаар байгуулагдсан. Энэ нь дэлхий даяарх глобал боловсролын хөтөлбөрийн нэг хэсэг гэж эхэлсэн бөгөөд Сүмийн Боловсролын Систем, Халамжийн болон Бие Даах Чадвар хөгжүүлэх төвүүд, Номлолын алба зэргийн хамтран ажиллагаа болж үргэлжилж байгаа. Олон мянган хүн Англи хэл Холбогчид элсэж, итгэл, нөхөрлөл, өсөлт хөгжлийн орчинд Англи хэл сурах онцгой боломжоос ашиг тус хүртэж байна.
Англи хэл Холбогч хүмүүст хэрхэн тусалдаг вэ?
Дэлхий даяар олон хүн Англи хэл сурахад зардал, хол зай, цаг хугацаа, өөртөө эргэлзэх, нэвтрэх зэрэг саад бэрхшээлтэй тулгардаг. Сүмийн удирдагчид эдгээр саад бэрхшээлийг даван туулахын тулд Англи хэл Холбогчийг ашиглаж болно. Англи хэл Холбогч нь суралцагчдад Англи хэлний чадварыг сайн мэдээнд төвлөрсөн орчинд хөгжүүлэх онцгой боломжийг олгодог. Сургалтын сайн үр дүнд хүрсэн суралцагчид ялангуяа BYU-Pathway Worldwide-аар дамжуулан ажил эрхлэлт, үйлчлэл ба боловсрол эзэмших боломжуудаа тэлдэг.

Англи хэл Холбогч бүлгүүдийг яаж зохицуулдаг вэ?
Англи хэл Холбогч нь Бурханы аврал ба өргөмжлөлийн ажилд санваарын удирдлага дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Англи хэл Холбогч нь тойрог, байгууллага, зохицуулах зөвлөл, номлол ба бүсүүд хэрэгжүүлэгдэж болно. Тэд үүнийг дараах байдлаар хийдэг:
 • Англи хэл Холбогч 1 ба 2 бүлгүүдийг зохицуулах нь: Англи хэл Холбогч бүлгүүд нь бусад бие даах чадвар хөгжүүлэх бүлгүүдийн адил зохион байгуулагдаж, удирдан зохион байгуулж болно. Энэ нь ихэвчлэн Англи хэл Холбогч 1 ба 2-ын удирдлагыг бие даасан эсвэл бусад томилогдсон хороонд хариуцна гэсэн үг юм.
 • Суралцагчийг Англи хэл Холбогч 3 бүлэгтэй холбох нь: Англи хэл Холбогч 3-ыг BYU–Pathway Worldwide зохион байгуулж, удирдан ажиллуулна. Сүмийн үйлчлэлийн номлогчид Англи хэл Холбогч 3 бүлгүүдэд тусалдаг.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Англи хэл Холбогч Хэрэгжүүлэх Гарын Авлагаас- үзнэ үү.
Англи хэл Холбогч 1 ба 2 бүлгүүд хувь хүнтэй биечлэн уулзах уу эсвэл виртуал явагдах уу?
Сүмийн байранд хувь хүний бүлгүүдийг нөхөрлөлийн боломж олгохыг санал болгодог. Хэрэв оролцогчид Сүмийн байруудад нэвтрэх хэцүү эсвэл боломжгүй бол онлайн бүлгүүдээр хангах талаар бодож үзээрэй. "Удирдах Виртуал бүлгүүдийн удирдамж", "Виртуал бүлгийн оролцогчийн удирдамж" нь удирдагч, багш ба суралцагчдад онлайнаар нөлөөлөх сургалтын орчинг бүрдүүлэхэд тусалж чадна. Виртуал хичээлийн танилцуулгыг englishconnect.org/mn/bagsh-ba-udirdagchiin-noots-аас аваарай.
Англи хэл Холбогч 1 ба 2 бүлэг хэр зэрэг олон удаа цуглах вэ?
Ихэнх бүлгүүд долоо хоногт нэг эсвэл хоёр удаа цугладаг ч, хүсвэл бүлгүүд ойр ойрхон цугладаг байхын тулд хичээлүүд бичигдсэн. Суралцагчид ба багш нарт тохирсон өдөр ба цагийг сонгоорой. Суралцагчдад хичээл бүрийн өмнө бие даан судлах ажлуудыг хийж дуусгахад цаг хугацаа хэрэгтэй байдгийг санаарай.
Англи хэл Холбогч 1 ба 2 бүлэг хэр удаан цуглах ёстой вэ?
Ихэнх бүлгүүд 90 минут цугладаг ч, хэрэв хүсвэл бүлгүүд өөр нэгэн зохих хугацаагаар цугладаг.

Олон бүлэг байдаг ба энэ нь тэд гарын авлагыг дуусгаад 1-р хичээлээс эхэлдэг гэсэн үг юм. Бусад бүлгүүд гарын авлагыг зөвхөн нэг удаа үздэг эсвэл гарын авлагад буй нэгжийн зөвхөн хэсгийг хамардаг.
Англи хэл Холбогчийн суралцагчид коллежийн зээл авахад хүрч чадах уу?
Одоогоор Англи хэл Холбогчийн сургалтууд нь зээлийн бус сургалт юм. Харин Англи хэл Холбогч 3 сургалтын хөтөлбөр нь byU-Pathway Worldwide-д амжилттай суралцах суралцагчдыг бэлтгэх зорилго агуулдаг.
Хэн оролцож болох вэ?
Англи хэл Холбогч 1, 2 ба 3 түвшингийн оролцогч дор хаяж 11 нас хүрсэн байх ёстой. Насанд хүрээгүй хүүхдүүд эцэг эхээс авсан зөвшөөрлийн маягтыг явуулах ёстой.
Өөр шашинтай хүмүүс оролцож болох уу?
Өөр шашин шүтлэгтэй хүмүүсийг оролцохыг уриалдаг. Англи хэл сурахад Бурхан тэдэнд тусалж чадна гэсэн итгэлээ нээлттэйгээр хуваалцахын сацуу гишүүд бусдын шүтээн итгэлд хүндэтгэлтэй хандах ёстой.
Англи хэл Холбогч 1 ба 2 бүлэгт бид яаж бүртгүүлэх вэ?
QuickReg бол Сүмийн зөвшөөрсөн ба бие даах чадвар хөгжүүлэх бүлгүүдийг удирдах хэрэгсэл юм. quickreg.englishconnect.org руу орж QuickReg-д бүлгүүдийг үүсгэ. Дараа нь үргэлжлүүлэн QuickReg-ийг дараах аргаар ашиглана уу:
 • Зар сурталчилгааны бүлгүүд
 • Бүлгүүдийн огноо, цаг ба байршлыг өөрчлөх
 • Оролцогчийн гэрчилгээ хэвлэх
 • Суралцагчийн байр суурийг өөрчлөх
 • Бүлгүүдийг төгсгөх

QuickReg сургалтыг сургалтанд englishconnect.org/quickreg үзнэ үү.

Тайлбар: QuickReg-ийг ашиглахын тулд гишүүн (1) Сүмийн дуудлагатай байх ёстой бөгөөд (2) өөрсдийн дуудлагыг Манлайлагч ба Сурагчийн Эх Сурвалж дээр тэмдэглэсэн байх ёстой.
Англи хэл Холбогчийн сургалтуудад гэрчилгээ олгодог уу?
Англи хэл Холбогч 1 ба 2: Багш, бие даах чадвар хариуцсан мэргэжилтэнгүүд QuickReg-д элсэн орсон суралцагчдад оролцох эрхийн бичгийг хэвлэж, олгох боломжтой.

Жич: Энэ бол зөвхөн оролцоог таньж мэдэх явдал юм. Англи хэл Холбогч 1 ба 2 нь сертификаттай сургалт биш бөгөөд их сургуулийн кредитийг олгодоггүй.

Англи хэл Холбогч 3: Сургалтын төгсгөлд суралцагчид тухайн хичээл дээр хийсэн гүйцэтгэл дээрээ үндэслэн төгссөн гэрчилгээнд хүрэх боломжтой.
Англи хэл Холбогч 1 болон 2 багш нар дуудлага эсвэл даалгавар авах ёстой юу?
Англи хэл Холбогч 1 ба 2 багш нарыг дуудаж эсвэл даалгаж болно. Үүнийг хэсгийн удирдлага шийдэх ёстой.
Англи хэл Холбогч 1 ба 2 багшийг хэрхэн дуудах эсвэл томилдог вэ?
Англи хэл Холбогчt 1 ба 2 багшийг ихэвчлэн орон нутгийн удирдлага дууддаг эсвэл томилдог. Дуудлага буюу даалгаврыг өгөхдөө удирдагчид багш нарыг Багшийн Гарын Авлага , englishconnect.org/leader-and-teacher-resources дахь сургалтын материал руу чиглүүлсэн байх ёстой.
Номлол маань Англи хэл Холбогч бүлгүүдийг заах санал гаргаж уу?
Байгууллага, тойргуудад Англи хэл Холбогч бүлэг байхгүй газруудад орон нутгийн санваартны удирдагчидтай хамтран Сүмийн хэсгийн удирдагчид гишүүдийг энэ үүргийг биелүүлэхэд нь бэлтгэхийн хажуугаар бүлгүүдэд номлогч нараар заалгахаар төлөвлөж болно. Номлолын удирдагчид болон номлогчид энэхүү удирдамж дахь мэдээллийг ашиглаж, орон нутгийн удирдагчид болон гишүүдийн хүч чармайлтыг нэгтгэх ёстой (нэмэлт мэдээллийг Англи хэл Холбогч Зохицуулалтын гарын Авлага дээрх "Номлолын Хамтран Ажиллагаа"-аас үзнэ үү).