x
Элсэлтийн Хуваарь
EnglishConnect 3
Арга Хэмжээ
2024 ОНЫ ӨВӨЛ
(1-р сар - 4-р сар)
2024 ОНЫ ХАВАР
(4-р сар – 7-р сар)
2024 ОНЫ НАМАР
(9-р сар - 12-р сар)
Өргөдөл гаргах сүүлийн өдөр
1-р сарын 3
4-р сарын 17
9-р сарын 11
Хичээл эхэлнэ
1-р сарын 8
4-р сарын 22
9-р сарын 16