x
36153d024c4511eea09beeeeac1e06d2529181a6-optimized.jpg
Суралцагчийн Эх сурвалж
Амжилтанд хүрэхэд шаардлагатай бүхий л нөөц боломжоо доороос аваарай.
> ... Суралцагчийн Эх сурвалж

Англи хэлнийхээ чанарыг сайжруулах сонголт хийсэнд баяр хүргэе!
Өөрийнхөө зохих түвшинг сонгож, өнөөдрөөс эхлэн дадлага хийж эхлээрэй.

  • 1-р Түвшин
  • 2-р Түвшин
  • 3-р Түвшин
1-р Түвшин
EC 1 Course Logo Horizontal

Two students standing side by side, smiling
Англи хэл сурахын тулд та өдөр тутмын дадал хэвшилтэй болох хэрэгтэй. Англи хэл Холбогч 1-д таны бие даан судлах хичээл таныг ярианы бүлэгт бэлтгэнэ.

Бие даан судлах хичээлүүдийг үзэж, илүү хурдан сурахын тулд өдөр бүр дадлага хийж эхэл.

Онлайн ХичээлүүдТатаж авах болон Хэвлэх Сонголтууд

EnglishConnect 1 Learner Manual Cover

Суралцагчийн Гарын Авлага

Суралцагчийн гарын авлагыг ашиглан ярилцлагын бүлэгтээ бэлтгэж, оролцоорой.

x
[REPLACE_LANGUAGE] хэл дээрх PDF олдсонгүй.

EnglishConnect 1 Workbook Cover

Ажлын Дэвтэр

Дасгалын номыг ашиглан, ярианы бүлгийнхээ гадуур өдөр бүр Англи хэл дээр дадлага хий.

x
[REPLACE_LANGUAGE] хэл дээрх PDF олдсонгүй.

2-р Түвшин
EC2 Course Logo Horizontal

Joan - Jaime and Maribel-Optimized.jpg
Англи хэл сурахын тулд та өдөр тутмын дадал хэвшилтэй болох хэрэгтэй. Англи хэл Холбогч 2-т таны бие даан судлах хичээл таныг ярианы бүлэгт бэлтгэнэ.

Бие даан судлах хичээлүүдийг үзэж, илүү хурдан сурахын тулд өдөр бүр дадлага хийж эхлээрэй.

Онлайн Хичээлүүд


Татаж авах болон Хэвлэх Сонголтууд

EnglishConnect 2 Learner Manual Cover

Суралцагчийн Гарын Авлага

Суралцагчийн гарын авлагыг ашиглан ярилцлагын бүлэгтээ бэлтгэж, үүндээ оролцоорой.

PDF татаж авах

Гарын Авлага Захиалах

EnglishConnect2 Workbook Cover

Ажлын дэвтэр

Дасгалын номыг ашиглаж, ярианы бүлгийнхээ гадуур өдөр бүр Англи хэл дээр дадлага хийгээрэй.

x
[REPLACE_LANGUAGE] хэл дээрх PDF олдсонгүй.

3-р Түвшин
EC3 Course Horizontal Course Logo Green 40

EnglishConnect 3 App

Англи хэл Холбогч 3 нь Англи хэл дээр жирийн өгүүлбэрийг уншиж, бичиж, өдөр тутмын нийтлэг сэдвүүдийн талаар үндсэн яриа өрнүүлж чаддаг суралцагчдад зориулагдсан.

Англи хэл Холбогч 3-ын бие даан судлах хичээлүүд бүрнээрээ онлайн байдаг. Англи хэл Холбогч 3 нөөцийг одоогийн нэр дүрмийн дагуу бүртгүүлсэн суралцагчид авах боломжтой. Эдгээр эх сурвалжид нэвтрэхээр орно уу. *
x
  • If you already have a Church Account, sign in with your username and password.
  • If you have never created a Church Account, select "Register for a Church Account."

Нэвтрэх  

Бүртгүүлээгүй байна уу? Дараагийн шатанд орох хүсэл гарга.

Одоо нэгдээрэй