x
maria-del-carmen-murillo-reduced-final-3.jpg
Өөрийн бүлгүүдийг үүсгэх болон удирдах
Сүмийн QuickReg системээр дамжуулан бүлгүүдээ сурталчлах, өргөжүүлэх ба удирдах.

"QuickReg нь Англи хэл Холбогчийн багш болон удирдагчид, мөн номлолд суралцагчдад туслах замаар нийгэмд зохион байгуулалт хийхэд тусалдаг. Энэ бол Израилийг цуглуулахад бүх өөрчлөлтүүдийг гаргах хэрэгсэл юм."

Бэтси Вийлер, Англи хэл Холбогч үйлчилгээний номлогч

QuickReg гэж юу вэ?

QuickReg нь 40 гаруй хэлээр байдаг бөгөөд энэ нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн албан ёсны бүртгэлийн хэрэгсэл бөгөөд Баялаг ба Бие даах чадвар бөгөөд Англи хэл Холбогч зэрэг бүлгүүдэд зориулагдсан. QuickReg нь Сүмийн мэдээллийн нууцлалын бодлогыг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулж, удирдагч ба бичиг хэргийн ажилтны эх сурвалжуудтай автоматаар уялдуулдаг (LCR).

Удирдагч ба багш нар зохих бүлгүүдийг байгуулах, удирдах бөгөөд оролцогчдыг урихдаа ашиглахад хялбар байдаг. Оролцогчид өөрсдийн бүсийн бүлгүүдийг олж, төрөлх хэлээрээ хурдан бие даан бүртгүүлж болно.

 • Удирдагчууд ба багш нарт олох ач тус
 • Оролцогчдод олох ашиг тус
Удирдагчууд ба багш нарт олох ач тус

QuickReg icons_Create and Manage Groups.svg

Бүлгүүдийг байгуулах ба удирдах

Удирдагчид эсвэл багш нар хэдхэн минутын дотор бүлгээ үүсгээд түүнийг зохион байгуулж болно. QuickReg дээр бүлэг байгуулахын гол ашгуудын нэг бол хаягийн хайлтын үйлдлээр дамжуулан бүлгийг онлайн олох явдал юм.

QuickReg icons_Share Group Link.svg

Цорын ганц бүлгийн холбоосыг хуваалцаарай

Үүсгэсэн бүлэг бүр түүнтэй холбоотой өвөрмөц URL-тай байдаг. Удирдагчид, багш нар болон оролцогчид бусдыг э-мейл, зурвасууд, WhatsApp эсвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр урихдаа URL холбоос эсвэл QR кодыг ашиглаж болно.

QuickReg icons_View Reports in LCR.svg

Удирдагч, бичиг хэргийн ажилтны нөөц бололцооны тайланг үзэх (ХҮГ)

Бүртгүүлэх болон эцсийн тайлангаа удирдагч ба бичиг хэргийн ажилтны нөөцтэй автоматаар уялдуулна. Удирдлагын зөвлөл эдгээр тайланг үйлчлэгчийн ажлыг удирдан чиглүүлж, оролцогчдод өсч хөгжихөд нь туслахад ашиглаж болно.

QuickReg icons_certificates.svg

Гэрчилгээ олгох ба хэвлэх

Багш болон удирдагчид үйл ажиллагаанд оролцогчдодо тэдний өсөлт хөгжилтийг хэвлэж, тарааж, үүнийг тэмдэглэхийн тулд гэрчилгээ олгож болно.

Оролцогчдод олох ашиг тус

QuickReg icons_Earth w-magnifying glass_Find a Group.svg

Бүлэг олох

Бүлэг үүсэж, бусдад харагдах болсон үед ирээдүйн оролцогчид QuickReg-д хайлт хийж, өөрсдөд нь хамгийн тохиромжтой бүлгийг олж болно.

QuickReg icons_available in multiple languages.svg

Олон хэл дээр үзэх боломжтой

QuickReg нь 40 гаруй хэл дээр (мөн тооллого) байгаа учир англи биш хүмүүст төрөлх хэлээрээ бүртгүүлэхэд хялбар байдаг.

QuickReg icons_Share and Invite Friends.svg

Найз нөхдөө хуваалцах ба урих

Оролцогчид ихэнхдээ манай хөтөлбөрийн хамгийн шилдэг элчин сайдууд байдаг. Суралцагчид найз нөхөд, гэр бүлийнхнээ бүлдээ урихын тулд өвөрмөц бүлгийн холбоос/QR кодыг хуваалцах боломжтой.

soldery-sanchez-3-opt.jpg

Шуурхай зөвлөгөө
Хэдэн минутын дотор бүлгээ зохион байгуулаарай
QuickReg руу орохдоо Сүмийн дансны хэрэглэгчийн нэр ба нууц үгээ оруулаарай.
Хэл ба бүлгийн төрлөө сонгоно уу.
Бүлгийн хуралдах байрлалыг сонго.
Бүлгийн насны хэмжээг сонгоно уу.
Хурлын дэлгэрэнгүй мэдээллийг (эхлэх болон дуусах өдөр, цуглаан болох өдөр, цаг) нэм.
Чиглүүлэгчдийг нэмэх.
Хүчин чадлын хязгаарыг нэмэх (заавал биш).
Сүмийн гишүүд, найз нөхөдтэйгөө URL эсвэл QR кодыг хуваалц.


QuickReg-ийн талаар илүү асуултууд байна уу?

Таныг эхлэсний дараагаар өөр асуултууд гарч ирж болохыг бид ойлгодог. Хариултуудыг та манай ойлгомжтой ба өргөтгөсөн FAQ хэсгээс харна уу.

 • Бүлэг Менежмент
 • QuickReg-д нэвтрэх
 • Оролцогчид ба Мискэд зориулсан.
Бүлэг Менежмент
Би бүлгээ хэрхэн үүсгэх вэ?
QuickReg нь бүлэг үүсгэх ажлыг маш энгийн ба шуурхай болгодог.
 • Алхам 1: Бүлгийн заах хэлийг сонго.
 • Алхам 2: Санал болгож буй бүлгийн төрлөө сонго.
 • Алхам 3: Бүлгийн байршил, бүлгийн огноо, хурлын цаг, зохицуулагч гэх мэт бүлгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэм.
 • Алхам 4: Бүлгийг хадгал.
Хуучин систем дээр бүлэг бүртгүүлэх хэрэгтэй юу?
Үгүй. QuickReg-д бүлгээ бүртгүүлсний дараа та дуусгасан гэсэн үг. Дараа нь та бүлгүүддээ шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийх боломжтой. Бүлгийн төгсгөлд та QuickReg-д эргэн ирж, бүлгийг "төгсгөж", зохих шаардлагуудыг хангасан бүх оролцогчдод гэрчилгээ олгоно.
Олон нийтийн бүлэг гэж юу вэ?
QuickReg нь газарзүйн бүс дэх бүх бүлгүүдийг газрын зураг эсвэл жагсаалтаар харах боломжийг олгодог. Олон нийтийн хуудсыг https://quickreg.englishconnect.org/join-now-аас авч болно. Газрын зураг эсвэл жагсаалт дээр бүлгийг гаргахын тулд үүнийг олон нийтийн бүлэг болгон үүсгэх ёстой. Олон нийтийн бүлгийн зорилго нь бусад байгууллагын гишүүд эсвэл бидний итгэл бишрэлийн бус хүмүүсийг нэг бүлэгт бүртгүүлэх юм. "Олон нийтийн жагсаалтаас нуугдах" хайрцагийг сонгохгүй л бол бүх бүлэг олон нийтэд ил байна.
Нуугдмал бүлэг гэж юу вэ?
Зарим тохиолдолд та олон нийтийн хуудсан дээр бүлгээ үзүүлэхгүй байхаар шийдэж болно. Жишээ нь, байгууллагын өсвөр үеийнхэнд зориулсан бүлэг байхаар байгууллагаас шийдвэр гаргана. Та байгууллагын гаднаас бусад хүмүүсийг нэгдэх сонирхолгүй байна. Та нуугдмал бүлэг үүсгэж, оролцогчдыг гараар оруулах эсвэл урихыг хүссэн хүмүүсдээ холбоосыг илгээж болно.
Хүлээгдэж буй бүлэг гэж юу вэ?
Та шинэ бүлэг байгуулахдаа заримдаа бүлгийн бүх нарийн ширийн зүйлийг мэдэхгүй ч бүлгийн гишүүд бүртгүүлсний дараа нарийн ширийн зүйлсийг шийднэ. Хүлээгдэж буй бүлэг байгуулж болно.
 • Алхам 1: Бүлэгт хэлийг сонгож санал болго.
 • Алхам 2: Санал болгох бүлгийн төрлөө сонго.
 • Алхам 3: Бүлгийн байршлыг сонго (үүнийг дараа нь өөрчилж болно).
 • Алхам 4: Хүлээгдэж буй шалгах хайрцгийг дар.
 • Алхам 5: Бүлгийг хадгал.
 • Алхам 6: Тэднийг бүртгүүлэхээр бүлгийн холбоосыг бусадтай хуваалцаарай.
 • Алхам 7: Хүн бүр бүртгүүлсний дараа бүлгийг хянан засварлаж, огноо, цаг хугацаа, зохицуулагч гэх мэт бүлгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэмээрэй.
 • Алхам 8: Бүлгийг хадгал.
Би бүлгээ хэрхэн цуцлах вэ?
Хэрэв та бүлэг үүсгээд, дараагаар та бүлгийг ашиглахгүй гэдгийг ойлговол тус бүлгийг цуцалж болно.
 • Алхам 1: QuickReg Бүлгүүдийн хуудсыг нээ
 • Алхам 2: 2.1.1.1 цуцлахыг хүссэн бүлгийн цэс дээр дар.
 • Алхам 3: Бүлгийг Цуцлах гэснийг сонго
 • Алхам 4: Бүлгийг Цуцлах гэснийг үргэлжлүүлэх дар

Бүлгийн байдал Цуцалсан гэж өөрчлөгдөнө.
Би бүлгээ хэрхэн дүгнэж байна вэ?
Бүлгээ дуусгасаны дараа QuickReg-д орж, бүлгийнхээ дүгнэлтийг хийнэ үү. Ингэснээр та дараа нь оролцогчдын гэрчилгээг хэвлэх боломжтой болно.
 • Алхам 1: QuickReg Groups хуудсыг нээ.
 • Алхам 2: Гэрчилгээ хэвлэх ба дүгнэх хүсэлтэй бүлгийн цэсэн дээр.... товш.
 • Алхам 3: Бүлэг төгсгөн дүгнэхийг сонго.
 • Алхам 4: Үргэлжлүүлэн дарж бүлгээ төгсгөх хүсэлтэй байгаагаа баталгаажуул.
 • Алхам 5: Оролцогч тус бүрд Үр Дүнгийн Судалгааг хийж гүйцэтгэ. Гэрчилгээ авах ёстой оролцогч бүрд "Гэрчилгээ авсан" гэсний хажуугийн Тийм гэсэн үгийг заавал дарсныг анхаараарай.
 • Алхам 6: Бүлэг Хадгалах ба Төгсгөх дээр дар.

Бүлгийн байдал Дүгнэсэн гэж өөрчлөгдөнө.
QuickReg-д нэвтрэх
QuickReg-д хэн нэвтрэх вэ?
QuickReg нь Сүмийн жишиг дуудлагуудад нэвтрэх эрх олгохын тулд ашигладаг. Үйлчилгээний дуудлага ажиллахгүй. Сүмийн дараах дуудлагуудад http://quickreg.englishconnect.org QuickReg-ийн захиргааны тал руу орохыг зөвшөөрнө.

Автоматаар нэвтрэх боломжтой дуудлагуудын жагсаалт:

Байгууллагын дуудлага
 • Байгууллагын ерөнхийлөгч ба зөвлөхүүд (ID: 1, 2, 3)
 • Байгууллагын Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн ерөнхийлөгч ба зөвлөхүүд (ID: 741, 742, 743)
 • Байгууллагын гүйцэтгэх нарийн бичиг (ID: 51)
 • Байгууллагын бичиг хэргийн ажилтан (ID: 52)
 • Байгууллагын дээд зөвлөлийн гишүүн (ID: 94)
 • Байгууллагын Баялаг ба Бие Даах Чадвар хариуцсан мэргэжилтэн (ID: 1457)
 • Байгууллагын Ариун Сүм ба Гэр бүлийн түүхийн зөвлөх (ID: 778 эсвэл 1375)
 • Байгууллагын удирдагч (ID: 361)

Дүүргийн дуудлага
 • Дүүргийн ерөнхийлөгч ба зөвлөхүүд (ID: 5, 66, 67)
 • Дүүргийн Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн ерөнхийлөгч ба зөвлөхүүд (ID: 1430, 1431, 1432)
 • Дүүргийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга (ID: 70)
 • Дүүргийн бичиг хэргийн ажилтан (ID: 68)
 • Баялаг ба Бие даах чадвар хариуцсан мэргэжилтэн (ID: 1545)
 • Дүүргийн Ариун сүм ба гэр бүлийн түүхийн зөвлөх (ID: 1456)
 • Бие даах чадвар хөгжүүлэх бүлгийн зохицуулагч (ID: 4227634)

Номлол
 • Номлолын ерөнхийлөгч ба зөвлөхүүд
 • Номлолын үйлчлэгч удирдагч

Тойргийн дуудлагууд
 • Бишоп ба Зөвлөхүүд (ID: 4, 54, 55)
 • Гүйцэтгэх нарийн бичиг (ID: 56)
 • Тойргийн бичиг хэргийн ажилтан (ID: 57)
 • Ахмадуудын чуулгын ерөнхийлөгч (ID: 138)
 • Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн ерөнхийлөгч (ID: 143)
 • Баялаг ба Бие даах чадвар хариуцсан мэргэжилтэн (ID: 1545)
 • Тойргийн удирдагчийн үүрэг гүйцэтгэгч (ID: 364)
 • Бие даах чадвар хөгжүүлэх бүлгийн зохицуулагч (ID: 4227634)
 • Тойргийн Ариун Сүм ба Гэр бүлийн түүхийн зөвлөх (ID: 238)

Салбар
 • Салбарын ерөнхийлөгч ба зөвлөхүүд (ID: 12, 59, 60)
 • Салбарын гүйцэтгэх нарийн бичиг (ID: 1278)
 • Салбарын бичиг хэргийн ажилтан (ID: 789)
 • Ахмадуудын чуулгын ерөнхийлөгч (ID: 138)
 • Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн ерөнхийлөгч (ID: 143)
 • Баялаг ба бие даах чадвар хариуцсан мэргэжилтэн (ID: 1545)
 • Бие даах чадвар хөгжүүлэх бүлгийн зохицуулагч (ID: 4227634)
 • Салбарын Ариун Сүм ба Гэр бүлийн түүхийн зөвлөх (ID: 1977)
QuickReg яагаад хэрэглэгчийг "эрх олгоогүй" гэж хэлдэг вэ?
QuickReg Сүмийн тодорхой дуудлагуудыг ашиглан нэвтрэх эрхийг олгодог. Хэрэв хэрэглэгчид "зөвшөөрөхгүй" гэсэн зурвас очвол, энэ нь ихэвчлэн тэдэнд системд автоматаар нэвтрэх боломж олгодог товлосон дуудлагуудын аль нь ч байхгүй гэсэн үг юм. Хувийн дуудлагад нэвтрэх эрх олгохгүйг анхаарна уу.
QuickReg-д зохицуулагч бүлэгт хэрхэн нэвтэрдэг вэ?
Зохицуулагчдад https://quickreg.englishconnect.org руу явснаар удирдах порталаар дамжуулан бүлгүүдэд нэвтрэх боломж олгодог. Бүлэг үүсгэх үйл явцад та тухайн хүний нэрийн аль ч хэсгийг хайснаар зохицуулагч нэмэх боломжтой болно. Зохицуулагчид MRN-гээ QuickReg-д нэвтрэхийн тулд сүмийн дансанд хавсаргасан байх ёстой. Тухайн хүнийг зохицуулагчаар нэмж, бүлгийг хадгалсны дараа зохицуулагч нь системд нэвтэрч, тэдний бүлэгт нэвтрэх боломжтой болно. Эзний байгууллагын доторх Сүмийн дансгүй хүмүүс QuickReg-ийн доторх бүлгийн мэдээллийг үзэх боломжгүйг анхаарна уу.
Би бүлгийнхээ оролцогчдод гэрчилгээнүүдийг нь хэрхэн хэвлэх вэ?
Нэгдүгээрт, бүлгийг дүгнэхийн тулд дээрх үйл явцыг дагана уу.
 • Алхам 1: Дүгнэсэн бүлгийг нээ.
 • Алхам 2: Гэрчилгээ авсан оролцогч бүрийн хажууд байгаа хайрцгийг шалга.
 • Алхам 3: 2.1.1.1 Огнооны гарчигийн хажууд буй цэс... дээр дар.
 • Алхам 4: Анкет бөглөх эсвэл Оролцох Эрхийн Гэрчилгээг сонго.
 • Алхам 5: Pdf файлыг өөрийн төхөөрөмжид сертификаттай хадгал.
 • Алхам 6: Оролцогчдод гэрчилгээ хэвлэх буюу тараана.

Жич: Та Хэвлэмэл Гэрчилгээний товчийг дарж оролцогч тус бүрийн PDF гэрчилгээг татаж авч болно.
Бүлэгт хамрагдахыг хүссэн хүн яаж бүртгүүлэх вэ?
Хэн нэгэнд уг бүлэгт нэгдэх хэд хэдэн арга зам байдаг.

1. Оролцогчдыг гараараа нэмж бич
Зохицуулагч эсвэл эрх мэдэлтэй удирдагч нь оролцогчийг бүлэгт гараар нэмж болно.
 • Алхам 1: QuickReg руу нэвтрэн ор.
 • Алхам 2: "Бүлгүүд" руу очихын тулд таны байршлын бүлгүүдийн жагсаалт гарч ирнэ.
 • Алхам 3: Оролцогчийг нэмэхийг хүссэн бүлгээ сонго.
 • Алхам 4: "+ Оролцогч" товчийг сонго. Алхмуудыг даган биелүүлж үүнийгээ хадгал.
 • Алхам 5: Оролцогч нь Оролцох Нөхцлүүдийн тухай мэдэж, үүнийг зөвшөөрч байгаа эсэхийг шалгаарай.

2.Холбоос илгээх
Та оролцогчдыг бүлэгт өөрсдөө бүртгүүлэх боломж олгохын тулд шууд бүлэг холбоосыг илгээж болно. Энэ арга нь оролцогчдод бүлэгт оролцох нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх боломжийг олгодог тул үүнийг маш ихээр зөвлөж санал болгож байгаа.
 • Алхам 1: QuickReg руу нэвтэрч ор.
 • Алхам 2: "Бүлгүүд" рүү яв. Таны байршилд зориулсан бүлгүүдийн жагсаалт гарч ирнэ.
 • Алхам 3: Хүссэн бүлгээ сонго.
 • Алхам 4: Бүлгийн холбоосыг хуулбарла. Бүлгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг баруун гар талд байгаа "Бүлгийн холбоосыг хуулбарла" дээр дарна уу.
 • Алхам 5: Холбоос ар талд нь байгаа хавчуурганд хуулагдах болно. Э-мейл, зурвас, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл зэрэг рүү орж, холбоосыг зурвас руу хуулбарлан оруул. Оролцогчид руу үүнийг илгээ, дараа нь тэд өөрсдөө гарын үсэг зурах үйлдлийг хийнэ.

3. Олон нийтийн бүлгүүдээс хайлт хийх
. Оролцогчид бүлгээ доор орсноор олж болно https://quickreg.englishconnect.org/join-now . Энэ үүднээс оролцогч өөрийн бүсэнд бүх "олон нийтийн" бүлгүүдэд харагдах болно. Тэд уг хуудсыг "жагсаалтын харагдац" эсвэл "газрын зургийн харагдац" гэж үзэж болно.
 • Алхам 1: Аль бүлэгт нэгдэхийг хүсэж байгаагаа сонгоод "Нэвтрэх" дээр дарна уу.
 • Алхам 2: Оролцогч нь "Шилэн данс" хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг ашиглан бүртгүүлэх, эсвэл дансгүй бүртгүүлэхийг сонгож болно.
 • Алхам 3: Оролцогч шаардлагатай мэдээллийг бөглөж, хадгална. Дараа нь тэднийг бүртгэнэ.

Оролцогчид баяр хүргэсэн дэлгэцийн зургийг авах эсвэл бүлгийнхэндээ мэдээллийг бичснээр тэд юунд гарын үсэг зурснаа санах болно. Зохицуулагчид оролцогчидтой холбоо барьж, бүлгийн цугларалтын мэдээллийг тэдэнд сануулж төлөвлөгөө гаргах ёстой.

ЧУХАЛ: Газрын зургийг хөдөлгөхөд бүх бүлэг автоматаар гарч ирдэггүй. Газрын зургийн баруун дээд буланд байрлах "Энэ бүсийг хай" товчийг дарж бүлгүүдийн жагсаалтыг сэргээнэ.
Оролцогчид ба Мискэд зориулсан.
Би Бие даах чадвар хөгжүүлэх төвийн онцгой цугларалтад бүртгүүлэх хэрэгтэй юү?
Үгүй. Бүлгийн онцгой цугларалтыг зохион байгуулах асуудлыг гадасны удирдлага шийддэг. Сүм цаашид онцгой цугларалтын талаар мэдээлэл цуглуулахаа больсон.
Би өөрийнхөө MRN-г Сүмийн тайландаа хэрхэн хавсаргах вэ?
Гишүүнчлэлийн бүртгэлийн дугаараа дансандаа нэмэхийн тулд дараах алхмуудыг хийгээрэй.
 • Алхам 1: Сүмийн Данс руу орох
 • Алхам 2: "Профайл" гэсэн гарчиг дор "Гишүүнчлэл"-ийг сонгоно уу
 • Алхам 3: MRN ба төрсөн огноогоо оруул

Таны гишүүнчлэлийн бүртгэлийн дугаарыг Ариун Сүмийн зөвшөөрлийн бичиг дээр байх эсвэл тойрог болон салбарын бичиг хэргийн ажилтнаас эсвэл Сүмийн өөр удирдагчаас асууж болно.
Үр дүнгийн Судалгаанд ямар мэдээлэл орсон бэ?
Та бүлгээ дуусгаж дүгнэхдээ оролцогчдоос бүлгийнх нь гишүүн байхдаа өөр өөр үйл ажиллагаа явуулсан талаар асууна. Үүнд:
 • Оролцогч бизнес эхлүүлсэн үү, эсвэл сайжруулсан уу?
 • Оролцогч боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн үү?
 • Оролцогч шинэ эсвэл илүү ахим ажилд орсон уу?
 • Оролцогч нь төсвөө эхэлсэн үү, эсвэл сайжруулсан уу?
 • Оролцогч гэрчилгээ авсан уу?
Би хэрэглэгчийн санал хүсэлт өгөх эсвэл програм дахь алдааны талаар яаж мэдээлэх вэ?
БИД ТАНЫ САНАЛ ХҮСЭЛТИЙГ ХҮСЧ БАЙНА. Одоогийн байдлаар бид таны Баялаг ба Бие Даах Чадвар хөгжүүлэх менежерээр дамжуулан хэрэглэгчийн санал бодлыг цуглуулж байгаа. Програм хангамжаас олсон санал хүсэлт ба алдаанаасаа аль нэгтэй зурвас тэдэнд илгээнэ үү. Аль болох дэлгэрэнгүй мэдээлэл өг. Хэрэв та дэлгэцийн зургийг хавсарган өгч чадвал тэдгээр нь бас маш их тустай байж болно.