x
f228fa36fa20fc28137cbec63e6fdb0e77f5b94a.jpeg
Pagkat-on og Iningles. Palapara ang imong mga kahigayonan.
Ugmara ang imong kahanas sa Iningles sa palibot nga naay pagtuo, panag-ubanay, ug pag-uswag.
 • Pagtuo
  Mahimong mas suod sa Diyos samtang ginapadapat nimo ang mga espirituwal nga prinsipyo sa pagkat-on.
 • Panag-ubanay
  Pagpraktis uban ang matinabangong komunidad.
 • Pag-uswag
  Palapara ang imong mga kahigayonan para sa pag-alagad, edukasyon, ug pagpanarbaho.
2014.12.17 Women iPad (Philippines) Titan ID-f17a3f1e8678b1ccabb9aedb35588778a059e19c.jpeg


Gidapit ang tanan.

Available ang mga opsyon nga libre ug barato!


Sugdi Karon!

Pagkat-on sa pag-estoryag Iningles nga naay kompiyansa

Ang Iningles maoy tibuok kalibotang pinulongan nga nagkonektar sa mga negosyo, biyahedor, ug bisan gani sa internet. Bisan pa niana, daghang tawo sa tibuok kalibotan ang nag-atubang og mga kalisdanan sa pagkat-on og Iningles apil ang galastohan, distansya, panahon, pagduhaduha sa kaugalingon, ug access.

Gusto ba kang mokat-on og Iningles aron...
 • construction-safety4-career.jpg

  Nangitag bag-ong trabaho?

 • 00547_2023_July_19_BYU-Idaho_Graduation_Portraits copy.jpg

  Moeskuwela og unibersidad?

 • 990c2db15172200a0ba8ff17d3f0ba51ebd14ba0-small (1).jpg

  Pagkab-ot og tumong?

 • serve in community-small.jpg

  Mag-alagad sa imong komunidad?

 • family-doing-service.png

  Makig-estorya sa pamilya ug mga higala?

woman smiling with friend.jpg


Makatabang mi

Apil sa linibong nag-estoryag Iningles nga naay kompiyansa gamit ang among unique nga pamaagi sa pagkat-on og pinulongan. Apil sa pamaagi ang personal nga pagtuon, inadlawng pagpraktis, ug in-person o virtual nga mga grupo sa panag-estorya

Ingon ini ni:
Livia1-Small.jpg

Personal nga Pagtuon

Papaspasa ang imong pagkat-on pinaagi sa pagpangandam para sa imong grupo sa panag-estorya. I-access ang resources online o ang gi-print aron tun-an ang prinsipyo sa pagtuon, pagkat-on, pagsag-ulo, ug pagpraktis gamit ang mga pattern sa sentence.
8f832b8024a711ed827deeeeac1e92971fe64cd7.jpeg

Mga Grupo sa Panag-estorya

Pagbaton og kompyansa ug palig-ona ang imong mga koneksyon samtang nagtudlo ug nagkat-on mong magkauban. Pauswaga ang imong pagsulti ug pagpaminaw samtang nagpraktis uban ang ginagmayng grupo o ang kapares.
Man with his son

Inadlawng Pagpraktis

Gamita ang mga resource sa pagtuon sa EnglishConnect aron maugmad ang kinaiya sa inadlawng pagpraktis. Pangitag paagi sa pagpuli sa imong inadlawng aktibdad sa pagpaminaw, pagbasa, ug pagsulat sa Iningles.

Pilia ang imong lebel ug pagsugod karon

Naay tulo ka opsyon, tabangan ka sa EnglishConnect nga magsugod sa tamang lebel ug pag-uswag sa kada tikang. Inigmahuman nimo ang usa ka lebel, puwede na kang mopadayon sa sunod nga lebel o usbon ang usa ka lebel aron padayong mouswag.

EnglishConnect Chevron Cebuano

Gabriele Menezes Feature Video

Bahin Kanamo

Sinatia ang pamaagi nga nakabase sa pagtuo

Gikan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, gihiusa sa EnglishConnect ang kapin sa 100,000 ka nagtuonsa kapin sa 100 ka nasod, tananggustong palaparon ang ilang mga kahigayonan pinaagi sa pagkat-on og Iningles. Lainlain tingali tag lebel sa katakos sa Iningles, pero sa tabang sa Diyos, makab-ot nato ang atong mga tumong nga magkauban.

Bahin Kanamo

Ang ganahan nako sa EnglishConnect kay wala ka mag-inusara.... Mahimo nimong morag pamilya ang mga nagtuon sa mga grupo sa panag-estorya ug dasigon ka nilang dili mosurender ug magpadayon sa pagkab-ot sa imong mga tumong.
Lizbeth Andrade
El Paso, Texas