x
A teacher and student work together on a computer
Ang Kalainan sa EnglishConnect
Kab-ota ang imong mga tumong sa palibot nga naay pagtuo, panag-ubanay, ug pag-uswag.

Puwedeng molapad ang imong mga kahigayonan sa pagpanarbaho, edukasyon, pag-alagad, ug panaghigala kon maugmad ang imong kahanas sa Iningles. Bisan pa niana, daghang tawo sa tibuok kalibotan ang nag-atubang og mga kalisdanan sa pagkat-on og Iningles apil ang galastohan, distansya, panahon, pagduhaduha sa kaugalingon, ug access.

Ginahatagan sa EnglishConnect ang mga nagtuon og unique nga kahigayonan aron makaya ni nga mga babag.

 • Low Cost Icon Color.svg
  Libre o Barato
  Barato nimong ma-access ang mga resource sa pagtuon ug mga grupo sa panag-estorya, o libre pa gani.
 • EC-IconConversation Class.svg
  Suporta
  Paghatag ug dawata ang pagdasig, pagbaton og bag-ong mga higala, ug pagbaton ug kompiyansa.
 • EC-IconGrow.svg
  Molambo ang Pagtuo
  Molihok nga naay pagtuo ug magpangyog tabang sa Diyos sa pagkat-on og Iningles.

Nahibalo mi nga ang pagtuon og pinulongan nanginahanglag dedikasyon, panahon, kakugi, suporta, ug tinuyong pagpraktis. Gamit ang epektong modelo sa pagkat-on, gidisenyo ang kurikulum sa EnglishConnect nga tabangan kang anam-anam nga molambo ang mga imong katakos.

EnglishConnect Learn by Study and Faith Spot Illustration.svg

Gisagol nga mga Prinsipyo sa Akademiko ug sa Espirituwal

Nakabase sa pagtuo ang EnglishConnect: dako among pagsalig sa imong kapasidad ingong estudyante ug sa kapasidad sa Diyos nga motabang nimong makab-ot ang imong mga tumong. Makatabang nimo ang EnglishConnect nga masabtan ug mapadapat ang espirituwal nga mga prinsiyo sa pagkat-on ug napamatud-ang mga prinsipyo sa pagtuon og pinulongan.
EnglishConnect Conversation Group Spot Illustration.svg

Mga Grupo sa Panag-estorya

Pagpraktis sa pagpakig-estorya ug pagpaminaw samtang moapil ka sa mga grupo sa panag-estorya. Pagpraktis sa usa ka palibot diin mokat-on mi sa among mga sayop ug dungan nga mouswag. Dugangi ang imong kompiyansa sa paggamit og Iningles sa kada adlawng mga kahimtang. Mahimo in-person o online ang mga grupo sa panag-estorya.
Patterns of English learning illustration

Mga Pattern sa Sentence sa Pagpadali sa Pagkat-on

Paggamit og mga simpleng pattern aron makakat-on dayon kon unsaon pagpahayag sa imong mga ideya ug paghimog pondasyon para sa mas tag-as nga lebel. Sa unang lima ka leksyon pa lang, makakat-on na kag 90 ka pulong ug 18 ka pattern sa sentence. Gikan didto, makapangutana kag 200 ka pangutana ug makahimog 3,000 ka sentence.
Context and meaning Spot Illustration.svg

Pagpokus sa Pagpakig-estorya

Paghimog labaw pa kay sa pagmemorya sa grammar ug pagpokus sa paggamit sa Iningles sa pagpakig-estorya. Masurpresa gyod ka kon unsa ka paspas kang mouswag gikan sa pagsulti lang og mga pulong ngadto sa pagpakig-estorya samtang nagkadako ang imong kompiyansa sa kada leksiyon.
EnglishConnect Curriculum Illustration.svg

Pag-ugmad sa Gustong mga Katakos

Ugmara ang gustong mga katakos sa Iningles aron mahimong andam sa pag-alagad, pagpanarbaho, ug pagtungha—ilabina ang BYU-Pathway Worldwide.
Nakatesting na ko sa ubang programa, pero lahi kaayo ni. Wala lang ka nagkat-on og bag-ong pinulongan, makabaton sab kag kompiyansa sa kon unsay imong maabot kay nagtakda kag mga tumong ug nakadawat og suporta.
Pamela Sepulveda
Chile