x
2s6a0175-FINAL-Small.jpg
Para sa mga Magtutudlo ug Lider
Pamilyara ang tanang available nga resources aron mahimong panalangin sa kinabuhi sa mga nagtuon og Iningles.
> ... Resources sa Magtutudlo ug Lider

Kon Unsay Bag-o!

Naa miy bag-ong EnglishConnect nga mga materyal nga available para sa mga estudyante, magtutudlo, ug lider. Paneguroang mabasa nimo ang mga kabag-ohan ug update.

Basaha ang Dugang Pa

  • Resources sa Nagtuon
  • Resources sa Magtutudlo ug Lider
  • Dugang Resources
  • Mga materyal aron sa Pagpahibalo
Resources sa Nagtuon
two african young businessmen seriously working with their mobil

Resources sa Nagtuon

Haom ang resources sa nagtuon sa kada lebel. Apil ini ang resources para sa nagtuon aron matabangan sila sa pagpangandam ug pagpakigbahin sa ilang grupo sa panag-estorya. Apil ini ang pag-access sa mga leksiyon sa personal nga pagtuon aron makapraktis sa Ininges kada adlaw, mga pagsusi, ug dugang mga aktibidad.


EnglishConnect 1  EnglishConnect 2  EnglishConnect 3

Kalendaryo sa Pagpa-enroll sa EnglishConnect 3

Resources sa Magtutudlo ug Lider
Mexico-Pathway

Resources sa Magtutudlo ug Lider

I-access ang resources sa magtutudlo ug lider aron matabangan kang epektibong makasugod og EnglishConnect sa imong lugar (tan-awa ang mga aprobadong lokasyon).


EnglishConnect Teacher Manual.png

Manwal sa Magtutudlo

Tabangan sa mga magtutudlo sa EnglishConnect ang mga nagtuon nga maugmad ang kahanas sa pagpakig-estorya sa usa ka palibot nga naay pagtuo, panag-ubanay, ug pag-uswag. Dili kinahanglan nga sila mag eksperto sa Iningles o naay eksperyensya sa pagtudlo. Naa na sa materyales ang ilang gikinahanglan aron magmalamposon.

Tan-awa Online          I-download ang PDF
(Available sa Iningles)


EnglishConnect Implementation Guide manual for Church leaders who are looking to start EnglishConnect in their area.

Giya sa Pagpatuman

Naglihok ang EnglishConnect ilalom sa direksyon sa priesthood aron suportahan ang buluhaton sa pagpangluwas ug exhalation. Puwedeng organisahon ang mga grupo sa EnglishConnect sa kada ward, stake, coordinating council, o sa lebel sa lugar.

Tan-awa Online          I-download ang PDF
(Available sa Iningles)


EnglishConnect QuickReg (two-page).png

QuickReg

Available sa kapig 40 ka pinulongan, ang QuickReg mao ang opisyal nga tool sa pagpaparehistro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ilabinang gidisenyo para sa tanang Welfare and Self-Reliance ug EnglishConnect nga mga grupo.

Pagkat-on Pa      Flyer sa QuickReg


Dugang Resources

Importanteng mga Dokumento

Icon of a conversation bubble in English

Interbyu sa Kahanas sa Pagsulti

Kini nga test maoy mubo nga interbyu nga wala ray lima ka minuto ug makatabang sa pag-ila kon kinahanglan bang ibutang sa EnglishConnect 1 o EnglishConnect 2 ang nagtuon.

I-download ang PDF


Icon of a paper and pencil

Form sa Pagtugot sa Ginikanan

Ang mga menor de edad kinahanglang maghatag og pinirmahang form sa pagtugot sa ginikanan ayha moapil sa mga grupo sa EnglishConnect. Kinahanglang itago sa mga lokal nga lider ang mga nakompletong form ug himoong available para sa pag-audit.

x
Dili makita ang PDF sa [REPLACE_LANGUAGE] na pinulongan.

Icon of the Earth

Aprobadong mga Lokasyon

Giaprobahan sa Office of General Counsel (OGC) para sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang mosunod nga guidelines sa pagdumala para sa programa sa EnglishConnect.

Pagkat-on Pa


Icon of a computer screen

Pagbansay sa Virtual nga mga Grupo

Gipahaom nga resources aron matabangan ang mga magtutudlo ug lider sa paghatag og online nga mga grupo sa panag-estorya ug aron magpabiling konektado.

Pagkat-on Pa


Mga materyal aron sa Pagpahibalo

Mga materyal aron sa Pagpahibalo

A flyer depicting how EnglishConnect helps students develop skills in an environment of faith

Flyer

x
Dili makita ang PDF sa [REPLACE_LANGUAGE] na pinulongan.

An advertisement for EnglishConnect and what services EnglishConnect offers

Poster

x
Dili makita ang PDF sa [REPLACE_LANGUAGE] na pinulongan.

EnglishConnect pass-along cards

Ipasa ang mga Kard

x
Dili makita ang PDF sa [REPLACE_LANGUAGE] na pinulongan.

EnglishConnect pass-along cards

Ipasa ang mga Kard (sa QR Code)

x
Dili makita ang PDF sa [REPLACE_LANGUAGE] na pinulongan.

Pathway Puebla Mexico

Katibuk-ang Ideya sa Lider ug Magtutudlo

Ingong lider o magtutudlo sa EnglishConnect, tumong nimong tabangan ang mga nagtuon nga makaugmad og kahanas sa pagpakig-estorya sa Iningles sa usa ka palibot nga naay pagtuo, panag-ubanay, ug pag-uswag.

Pagkat-on Pa