Skip to main content

Apil na Karon

Unsa na ka nga lebel?

Nagsugod nga mga Tigkat-on

Alang sa mga tigkat-on kinsa pamilyar sa Iningles nga alpabeto ug makasulti lamang sa mga sukaranang mga pulong ug mga kapahayag.

Tunga-tunga nga nagsugod nga mga Tigkat-on

Alang sa mga tigkat-on kinsa makaporma na og sukaranan nga mga kapahayag apan dili makalahutay og usa ka yano nga pakig-istorya.

Taas na og naabot nga mga Tigkat-on

Alang sa mga tigkat-on kinsa makahimo na og yano nga mga pakig-istorya ug makabasa ug makasulat og sukaranang mga kapahayag.

Apil sa EnglishConnect 3

Aron makaapil sa EnglishConnect 3, ikaw idirekta og usab ngadto sa usa ka external nga page aron makarehistro pinaagi sa pag-sign in gamit ang usa ka Church Account.

  • Kon ikaw aduna nay Church Account, pag-sign in gamit ang imong username ug password.
  • Kon wala ka pa makahimo og Church Account, pilia ang “Register for a Church Account.
  • Low Cost: Cost Varies by Country, Learn More.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice