Skip to main content
Mga Kapanguhaan sa Tigkat-on
Mga Kapanguhaan sa Kurso nga EnglishConnect
Tab heading icon
Tab heading icon
EnglishConnect 1 Mga Yunit
Tab heading icon
Tab heading icon
EnglishConnect 2 Mga Yunit
Tab heading icon
Tab heading icon
EnglishConnect 3 nga Kurso
Additional Resources
EnglishConnect 1 Mga Yunit
EnglishConnect 2 nga mga Yunit
I-akses ang Imong Kurso
I-akses ang imong EnglishConnect 3 nga kurso pinaagi sa pag-sign in..

Kon wala pa nimo kini mahimo, kinahanglan nimong morehistro sa dili ka pa moakses sa imong kursoe. Apil na karon!
EnglishConnect 1 nga Manwal sa Tigkat-on
Icon sa Manwal sa Tigkat-on
Ang EnglishConnect 1 mao ang unang kurso alang sa mga tigkat-on nga mao pa lang ang pagsugod kinsa nagkat-on sa sukaranang mga kahanas sa pagpakig-istorya og Iningles pinaagi sa pagtuon diha sa klasrum ug pinaagi sa internet.

I-download ang PDF: Ingles| Espanyol
EnglishConnect 2 nga Manwal sa Tigkat-on
Icon sa Manwal sa Tigkat-on
Ang EnglishConnect 2 mao ang ikaduhang kurso alang sa mga tigkat-on nga mao pay pagsugod kinsa nagkat-on sa sukaranang mga kahanas sa pagpakig-istorya sa Iningles pinaagi sa pagtuon diha sa klasrum ug pinaagi sa internet. I-download ang PDF: Ingles| Espanyol

Download Introduction PDF: Cebuano | Chinese (Simplified) | French | German | Italian | Japanese | Korean | Mongolian | Portuguese | Russian | Samoan | Tagalog | Tongan | Ukrainian