Skip to main content
Одоо элсэх

Та аль түвшнийх вэ?

  Англи хэлний цагаан толгойг мэддэг, ойр зуурын үгс, энгийн өгүүлбэр хэлж чаддаг суралцагчдад зориулагдсан.
  Энгийн өгүүлбэр зохиож чаддаг боловч энгийн яриа өрнүүлж чаддаггүй суралцагчдад зориулагдсан.
  Энгийн яриа өрнүүлж, энгийн өгүүлбэр уншиж, бичиж чаддаг суралцагчдад зориулав.

  EnglishConnect 1, 2 сургалтанд элсэх

  Өөрт ойр байгаа EnglishConnect 1, 2 сургалтыг олохын тулд доор байгаа бүс нутгаа сонгоод, сургалтанд элсэн орох заавалчилгааг дага. Таныг сургалтанд суухад, танай зааварлагч англи хэлний чадварыг тань үндэслэн EnglishConnect 1 эсвэл EnglishConnect 2 ангид хуваарилах болно.

  Бүс нутгаа сонго
  Тантай ойрхон байрлах EnglishConnect 1, 2 ангиудыг судла!
  Бүс нутгаа сонго
  Тантай ойрхон байрлах EnglishConnect 1, 2 ангиудыг судла!

  EnglishConnect 3-т элсэх

  EnglishConnect 3-т элсэхийн тулд та чиглүүлэгдсэн гадны хуудсанд Сүмийн бүртгэлээрээ нэвтрэн орж, бүртгүүлнэ.

  • Хэрэв танд Сүмийн бүртгэл байгаа бол бүртгэлийнхээ хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийг ашиглан нэвтэрч ор.
  • Хэрэв та хэзээ ч Сүмийн бүртгэл үүсгээгүй бол, "Сүмийн бүртгэлд бүртгүүлэх" гэснийг сонгоно уу.
  • Low Cost: Cost Varies by Country, Learn More.