Skip to main content

Одоо элсэх

Та аль түвшнийх вэ?

  Анхан шатны суралцагчид

  Англи хэлний цагаан толгойг мэддэг, ойр зуурын үгс, энгийн өгүүлбэр хэлж чаддаг суралцагчдад зориулагдсан.

  Анхан шатны дунд түвшний суралцагч

  Энгийн өгүүлбэр зохиож чаддаг боловч энгийн яриа өрнүүлж чаддаггүй суралцагчдад зориулагдсан.

  Дунд шатны суралцагч

  Энгийн яриа өрнүүлж, энгийн өгүүлбэр уншиж, бичиж чаддаг суралцагчдад зориулав.

  EnglishConnect 3-т элсэх

  EnglishConnect 3-т элсэхийн тулд та чиглүүлэгдсэн гадны хуудсанд Сүмийн бүртгэлээрээ нэвтрэн орж, бүртгүүлнэ.

  • Хэрэв танд Сүмийн бүртгэл байгаа бол бүртгэлийнхээ хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийг ашиглан нэвтэрч ор.
  • Хэрэв та хэзээ ч Сүмийн бүртгэл үүсгээгүй бол, "Сүмийн бүртгэлд бүртгүүлэх" гэснийг сонгоно уу.
  • Low Cost: Cost Varies by Country, Learn More.

  For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

  EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice