Skip to main content
Сургалтын материал
EnglishConnect 1 Суралцагчдад зориулав
Суралцагчийн гарын авлагын шигтгээ зураг
EnglishConnect 1 нь танхимд болон онлайнаар анхан шатны англи хэлний ярианы чадвар эзэмшиж байгаа анхан шатны суралцагчдад зориулсан нэг дэх сургалт юм.

PDF татаж авах: Англи | Испани
EnglishConnect 1 Багш нарт зориулав
Багшийн гарын авлагын шигтгээ зураг
Энэхүү гарын авлага нь EnglishConnect 1 сургалтын багш нарт хичээл бүрийг ердөө 30 минутын дотор бэлтгэн, заахад бэлэн байхад туслахад зориулагдсан. Үүнд суралцагчийн гарын авлагын хуудас, заах зааварчилгаа хоёулаа багтсан.

PDF татаж авах
EnglishConnect 2 Суралцагчдад зориулав
Суралцагчийн гарын авлагын шигтгээ зураг
EnglishConnect 2 нь танхимд болон онлайнаар анхан шатны англи хэлний ярианы чадвар эзэмшиж байгаа анхан шатны суралцагчдад зориулсан хоёр дахь сургалт юм.

PDF татаж авах: Англи | Испани
EnglishConnect 2 Багш нарт зориулав
Багшийн гарын авлагын шигтгээ зураг
Энэхүү гарын авлага нь EnglishConnect 2 сургалтын багш нарт хичээл бүрийг ердөө 30 минутын дотор бэлтгэн, заахад бэлэн байхад туслахад зориулагдсан юм. Үүнд суралцагчийн гарын авлагын хуудас, заах зааварчилгаа хоёулаа багтсан.

PDF татаж авах
Хэрэгжүүлэх заавар
Хэрэгжүүлэх зааврын шигтгээ зураг
Энэ зааварт EnglishConnect 1, 2-р сургалт болон материалуудыг тайлбарлаж, санал болгох цагийн хуваарь болон EnglishConnect хөтөлбөр таны үйлчилж буй хүмүүсийн амьдралд адислал болоход туслах зөвлөмжүүд бий.

PDF татаж авах: Англи | Франц | Португал | Испани
Зургийн багц
Зургийн багцын шигтгээ зураг
Энэ PDF товхимол нь ангид үгсийн санг заахад зааварлагчдад туслахаар хийгдсэн. Энэ PDF нь EnglishConnect 1, EnglishConnect 2 хоёуланд нь зориулсан зургийн санг агуулдаг. Зааварлагчид, сурагчид PDF файлыг татаж авч, үзэж, үзүүлж болно.

PDF татаж авах