Skip to main content

Сургалтын материал

EnglishConnect 1 Суралцагчдад зориулав

Суралцагчийн гарын авлагын шигтгээ зураг
EnglishConnect 1 нь танхимд болон онлайнаар анхан шатны англи хэлний ярианы чадвар эзэмшиж байгаа анхан шатны суралцагчдад зориулсан нэг дэх сургалт юм.

PDF татаж авах: Англи | Испани

EnglishConnect 1 Багш нарт зориулав

Багшийн гарын авлагын шигтгээ зураг
Энэхүү гарын авлага нь EnglishConnect 1 сургалтын багш нарт хичээл бүрийг ердөө 30 минутын дотор бэлтгэн, заахад бэлэн байхад туслахад зориулагдсан. Үүнд суралцагчийн гарын авлагын хуудас, заах зааварчилгаа хоёулаа багтсан.

PDF татаж авах

EnglishConnect 2 Суралцагчдад зориулав

Суралцагчийн гарын авлагын шигтгээ зураг
EnglishConnect 2 нь танхимд болон онлайнаар анхан шатны англи хэлний ярианы чадвар эзэмшиж байгаа анхан шатны суралцагчдад зориулсан хоёр дахь сургалт юм.

PDF татаж авах: Англи | Испани

EnglishConnect 2 Багш нарт зориулав

Багшийн гарын авлагын шигтгээ зураг
Энэхүү гарын авлага нь EnglishConnect 2 сургалтын багш нарт хичээл бүрийг ердөө 30 минутын дотор бэлтгэн, заахад бэлэн байхад туслахад зориулагдсан юм. Үүнд суралцагчийн гарын авлагын хуудас, заах зааварчилгаа хоёулаа багтсан.

PDF татаж авах

Хэрэгжүүлэх заавар

Хэрэгжүүлэх зааврын шигтгээ зураг
Энэ зааварт EnglishConnect 1, 2-р сургалт болон материалуудыг тайлбарлаж, санал болгох цагийн хуваарь болон EnglishConnect хөтөлбөр таны үйлчилж буй хүмүүсийн амьдралд адислал болоход туслах зөвлөмжүүд бий.

PDF татаж авах: Англи | Франц | Португал | Испани

Зургийн багц

Зургийн багцын шигтгээ зураг
Энэ PDF товхимол нь ангид үгсийн санг заахад зааварлагчдад туслахаар хийгдсэн. Энэ PDF нь EnglishConnect 1, EnglishConnect 2 хоёуланд нь зориулсан зургийн санг агуулдаг. Зааварлагчид, сурагчид PDF файлыг татаж авч, үзэж, үзүүлж болно.

PDF татаж авах

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice