x
A group of women in Africa walk down the street together
Matuto ng Ingles. Palawakin ang iyong mga oportunidad.
Buuin ang iyong kasanayan sa Ingles sa isang kapaligiran ng pananampalataya, pakikisama, at pag-unlad.
 • Pananampalataya
  Maging malapit sa Diyos habang inilalapat mo ang mga espirituwal na prinsipyo ng pag-aaral.
 • Pakikisama
  Magsanay kasama ang iba sa isang matulunging komunidad.
 • Pag-unlad
  Palawakin ang iyong mga oportunidad para sa paglilingkod, edukasyon, at pagtatrabaho.
2014.12.17 Women iPad (Philippines) Titan ID-f17a3f1e8678b1ccabb9aedb35588778a059e19c.jpeg


Welcome ang lahat.

Available ang libre at abot-kayang mga opsyon!


Magsimula Ngayon!

Matutong magsalita ng Ingles nang may kumpiyansa

Ang Ingles ay isang pandaigdigang wika na nag-uugnay sa mga negosyo, biyahero, at kahit ang internet. Gayunpaman, maraming tao sa buong mundo ang nahaharap sa mga hadlang sa pag-aaral ng Ingles kabilang ang gastos, distansya, oras, pagdududa sa sarili, at access.

Gusto mo bang mag-aral ng Ingles para...
 • construction-safety4-career.jpg

  Naghahanap ng bagong trabaho?

 • 00547_2023_July_19_BYU-Idaho_Graduation_Portraits copy.jpg

  Mag-aral sa unibersidad?

 • 990c2db15172200a0ba8ff17d3f0ba51ebd14ba0-small (1).jpg

  Makamit ang layunin?

 • serve in community-small.jpg

  Maglingkod sa iyong komunidad?

 • family-doing-service.png

  Makikipag-usap sa pamilya at mga kaibigan?

woman smiling with friend.jpg


Makakatulong kami

Sumali sa libu-libong nagsasalita ng Ingles nang may kumpiyansa gamit ang aming natatanging diskarte sa pag-aaral ng wika. Isang diskarte na kinabibilangan ng personal na pag-aaral, araw-araw na pagsasanay, at personal o virtual na pakikipag-usap sa mga grupo.

Narito ang paraan:
Livia1-Small.jpg

Personal na Pag-aaral

Pabilisin ang iyong pag-aaral sa pamamagitan ng paghahanda para sa iyong grupo ng pag-uusap. I-access ang mga mapagkukunan online o ang naka-para pag-aralan ang prinsipyo ng pag-aaral, pagmememorya ng mga bokabolaryo, at pagsasanay gamit ang mga pattern ng pangungusap.
8f832b8024a711ed827deeeeac1e92971fe64cd7.jpeg

Mga Grupo ng Pag-uusap

Bumuo ng kumpiyansa at palakasin ang mga koneksyon habang nagtuturo at natututo kayo nang magkasama. Paunlarin ang iyong pagsasalita at pakikinig habang nagsasanay ka sa maliliit na grupo o pares.
Man with his son

Araw-araw na Pagsasanay

Gamitin ang mga mapagkukunan sa pag-aaral ng EnglishConnect upang ugaliin ang araw-araw na pagsasanay. Maghanap ng mga paraan para palitan ang iyong mga pang-araw-araw na aktibidad upang makinig, magsalita, magbasa, at magsulat sa Ingles.

Piliin ang iyong antas at magsimula ngayon

Sa tatlong opsyon, tinutulungan ka ng EnglishConnect na makapagsimula sa tamang antas at umunlad sa bawat hakbang. Kapag nakumpleto mo na ang isang antas, maaari kang umabante sa susunod na antas o ulitin ang isang antas para patuloy na umunlad.

EnglishConnect Chevron Tagalog

Gabriele Menezes Feature Video

Tungkol sa Amin

Maranasan ang isang diskarte na nakabatay sa pananampalataya

Hatid sa inyo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, pinagsama-sama ng EnglishConnect ang higit sa 100,000 mag-aaralsa mahigit 100 bansa, lahatay naglalayong palawakin ang kanilang mga oportunidad sa pamamagitan ng pag-aaral ng Ingles. Maaaring magkakaiba ang kakayahan natin sa Ingles, pero, sa tulong ng Diyos, makakamit natin ang ating mga layunin nang magkakasama.

Tungkol sa Amin

Ang paborito kong bahagi ng EnglishConnect ay hindi ka nag-iisa.... Nagiging parang pamilya ang mga nag-aaral sa mga grupo ng pag-uusap at hinihikayat ka nilang huwag sumuko at magpatuloy sa mga layunin mo.
Lizbeth Andrade
El Paso, Texas