x
A teacher and student work together on a computer
Ang Pagkakaiba ng EnglishConnect
Abutin ang iyong layunin sa kapaligiran ng pananampalataya, pakikisama, at pag-unlad.

Mapapalawak ng pagpapaunlad ng kasanayan sa Ingles ang mga oportunidad sa trabaho, edukasyon, paglilingkod, at pagkakaibigan. Gayunpaman, maraming tao sa buong mundo ang nahaharap sa mga hadlang sa pag-aaral ng Ingles kabilang ang gastos, distansya, oras, pagdududa sa sarili, at access.

Nagbibigay ang EnglishConnect ng natatanging pagkakataon sa mga mag-aaral na malampasan ang mga hadlang na ito.

 • Low Cost Icon Color.svg
  Libre o Abot-kayang Halaga
  I-access ang mga mapagkukunan ng pag-aaral at mga grupo ng pag-uusap sa abot-kayang halaga, at kahit libre pa nga.
 • EC-IconConversation Class.svg
  Suporta
  Tumanggap at magbigay ng lakas ng loob, magkaroon ng mga bagong kaibigan, at magkaroon ng kumpiyansa.
 • EC-IconGrow.svg
  Palakasin ang Pananampalataya
  Kumilos nang may pananampalataya upang humingi ng tulong sa Diyos sa pag-aaral ng Ingles.

Alam namin na ang pag-aaral ng wika ay nangangailangan ng dedikasyon, oras, sipag, suporta, at sinasadyang pagsasanay. Sa pamamagitan ng isang epektibong modelo ng pag-aaral, idinisenyo ang kurikulum ng EnglishConnect upang tulungan kang paunlarin ang iyong mga kasanayan sa Ingles nang unti-unti.

EnglishConnect Learn by Study and Faith Spot Illustration.svg

Pinaghalong Pag-aaral at Espirituwal na Prinsipyo

Binuo ang EnglishConnect batay sa pananampalataya: naniniwala kami sa iyong kakayahan bilang isang mag-aaral at sa kakayahan ng Diyos na tulungan kang makamit ang iyong mga layunin. Matutulungan ka ng EnglishConnect na maunawaan at maikapit ang mga espirituwal na prinsipyo ng pag-aaral at mga napatunayang prinsipyo ng pag-aaral ng wika.
EnglishConnect Conversation Group Spot Illustration.svg

Mga Pangkat ng Pag-uusap

Magsanay sa pagsasalita at pakikinig habang nakikisali sa mga magiliw na grupo ng pag-uusap. Magsanay sa isang kapaligiran kung saan natututo tayo sa ating mga pagkakamali at sama-samang umuunlad. Dagdagan ang iyong kumpiyansa na gumamit ng Ingles sa pang-araw-araw na sitwasyon. Ang mga grupo ng pag-uusap ay maaaring personal o online.
Patterns of English learning illustration

Mga Pattern ng Pangungusap para Mapabilis ang Pag-aaral

Gumamit ng mga simpleng pattern para mabilis na matutuhan kung paano maihahayag ang iyong mga ideya at makabuo ng pundasyon para sa mas matataas na antas. Sa unang limang aralin lamang, maaari kang matuto ng 90 salita at 18 pattern ng pangungusap. Mula doon, maaari kang magtanong ng 200 tanong at gumawa ng 3,000 pangungusap.
Context and meaning Spot Illustration.svg

Magpokus sa Pakikipag-usap

Lampasan ang mga pagsasanay sa grammar at magpokus sa paggamit ng Ingles para makipag-usap. Magugulat ka kung gaano ka kabilis umunlad mula sa pagsasabi ng mga salita patungo sa pakikipag-usap habang nagkakaroon ng kumpiyansa sa bawat aralin.
EnglishConnect Curriculum Illustration.svg

Mapaunlad ang Pinagtutuonang mga Kasanayan

Buuin ang mga pinagtutuonang kasanayan sa Ingles para makapaghanda sa mga oportunidad sa paglilingkod, pagtatrabaho, at pag-aaral—lalo na ang BYU-Pathway Worldwide.
Nasubukan ko na ang ibang programa, pero ibang-iba talaga ito. Hindi ka lang nag-aaral ng bagong wika, nagkakaroon ka rin ng kompiyansa sa mga naabot mo dahil nagtatakda ka ng mga layunin at nakakatanggap ng suporta.
Pamela Sepulveda
Chile