Skip to main content
Mga Materyal ng Kurso
EnglishConnect 1 for Learners
Learner Manual Icon
Ang EnglishConnect 1 ang unang kurso para sa mga mag-aaral na nagsisimula pa lamang na pag-aralan ang pangunahing mga kasanayan sa pakikipag-usap sa Ingles sa klase at online.

I-download ang PDF: English | Spanish
EnglishConnect 1 for Teachers
Teacher Manual Icon
Ang manwal na ito ay ginawa upang tulungan ang mga tagapagturo ng EnglishConnect 1 na maging handa na ituro ang bawat klase nang may 30 minuto lang na paghahanda. Kabilang dito ang mga pahina ng manwal ng mga mag-aaral at mga tagubilin sa pagtuturo.

I-download ang PDF
EnglishConnect 2 for Learners
Learner Manual Icon
Ang EnglishConnect 2 ang pangalawang kurso para sa mga mag-aaral na nagsisimula pa lamang na pag-aralan ang pangunahing mga kasanayan sa pakikipag-usap sa Ingles sa klase at online.

I-download ang PDF: English | Spanish
EnglishConnect 2 for Teachers
Teacher Manual Icon
Ang manwal na ito ay ginawa upang tulungan ang mga tagapagturo ng EnglishConnect 2 na maging handa na ituro ang bawat klase nang may 30 minuto lang na paghahanda. Kabilang dito ang mga pahina ng manwal ng mga mag-aaral at mga tagubilin sa pagtuturo.

I-download ang PDF
Gabay sa Pagpapatupad
Implementation Guide Icon
Ipinapaliwanag ng gabay na ito ang mga kurso at materyal na EnglishConnect 1 at 2 at nagmumungkahi ng mga time line at tip na makatutulong sa iyong EnglishConnect program na pagpalain ang buhay ng mga pinaglilingkuran mo.

I-download ang PDF: English | French | Portuguese | Spanish
Picture Packet
Picture Packet Icon
Ang PDF booklet na ito ay ginawa para tulungan ang mga tagapagturo na maituro ang talasalitaan sa loob ng klase. Ang PDF na ito ay naglalaman ng mga larawan para sa EnglishConnect 1 at EnglishConnect 2. Maaaring i-download at idispley ng mga tagapagturo at mag-aaral ang PDF.

I-download ang PDF