Skip to main content

Mga Materyal ng Kurso

EnglishConnect 1 for Learners

Learner Manual Icon
Ang EnglishConnect 1 ang unang kurso para sa mga mag-aaral na nagsisimula pa lamang na pag-aralan ang pangunahing mga kasanayan sa pakikipag-usap sa Ingles sa klase at online.

I-download ang PDF: English | Spanish

EnglishConnect 1 for Teachers

Teacher Manual Icon
Ang manwal na ito ay ginawa upang tulungan ang mga tagapagturo ng EnglishConnect 1 na maging handa na ituro ang bawat klase nang may 30 minuto lang na paghahanda. Kabilang dito ang mga pahina ng manwal ng mga mag-aaral at mga tagubilin sa pagtuturo.

I-download ang PDF

EnglishConnect 2 for Learners

Learner Manual Icon
Ang EnglishConnect 2 ang pangalawang kurso para sa mga mag-aaral na nagsisimula pa lamang na pag-aralan ang pangunahing mga kasanayan sa pakikipag-usap sa Ingles sa klase at online.

I-download ang PDF: English | Spanish

EnglishConnect 2 for Teachers

Teacher Manual Icon
Ang manwal na ito ay ginawa upang tulungan ang mga tagapagturo ng EnglishConnect 2 na maging handa na ituro ang bawat klase nang may 30 minuto lang na paghahanda. Kabilang dito ang mga pahina ng manwal ng mga mag-aaral at mga tagubilin sa pagtuturo.

I-download ang PDF

Gabay sa Pagpapatupad

Implementation Guide Icon
Ipinapaliwanag ng gabay na ito ang mga kurso at materyal na EnglishConnect 1 at 2 at nagmumungkahi ng mga time line at tip na makatutulong sa iyong EnglishConnect program na pagpalain ang buhay ng mga pinaglilingkuran mo.

I-download ang PDF: English | French | Portuguese | Spanish

Picture Packet

Picture Packet Icon
Ang PDF booklet na ito ay ginawa para tulungan ang mga tagapagturo na maituro ang talasalitaan sa loob ng klase. Ang PDF na ito ay naglalaman ng mga larawan para sa EnglishConnect 1 at EnglishConnect 2. Maaaring i-download at idispley ng mga tagapagturo at mag-aaral ang PDF.

I-download ang PDF

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice