Skip to main content

Schválená místa konání kurzu

Než bude možné v dané zemi kurzy EnglishConnect 1 a 2 nabízet, musí kancelář právního poradenství (OGC) Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydat právní souhlas.

Projděte si níže uvedené informace. Projděte si tento přehled schválených míst konání kurzu a specifické požadavky pro jednotlivé země.

Obecné právní požadavky na schválená místa konání kurzu

Kancelář právního zástupce schválila následující provozní pokyny pro program EnglishConnect. Tyto pokyny budou platit pro kurzy EnglishConnect 1, EnglishConnect 2 a Learn English Now po celém světě, s výhradou právních požadavků specifických pro danou zemi uvedených v právním shrnutí EnglishConnect pro jednotlivé země.

 • Pro každého studenta mladšího 18 let je třeba získat souhlas rodičů pomocí formuláře souhlasu rodičů.
  • Pokud je to možné, získejte podpisy obou rodičů. Pokud někdo mladší 18 let žije sám, souhlas rodičů není zapotřebí.
  • Místní vedoucí musí vyplněné formuláře uložit, aby byly k dispozici pro audit.
 • Za účast v programu neúčtujte účastníkům žádné poplatky.
  • Materiály k programu mohou být poskytovány zdarma (ke stažení online) nebo zakoupeny prostřednictvím běžných distribučních kanálů místními jednotkami nebo přímo účastníky.
 • Alespoň jedna třetina veškeré výuky musí zahrnovat skutečný náboženský obsah (náboženský obsah má zabrat 20 minut z každé hodiny výuky nebo 30 minut z každých 90 minut výuky).
 • Poznámka: Pokud jsou kurzy realizovány tak, jak byly navrženy, tj. do každé hodiny je začleněna lekce evangelia nebo lekce z brožury Můj základ pro dosažení soběstačnosti, je tento požadavek splněn.
 • U všech učitelů programu EnglishConnect, kteří budou učit osoby mladší 21 let, vždy dodržujte všechny místní předpisy pro ověřování a povolání učitelů mládeže.
 • Dodržujte všechny pokyny programu obsažené v příručkách pro vedoucí a učitele, včetně použití online registračního systému (je-li k dispozici) pro zajištění ochrany osobních údajů.
 • Aby nedošlo k ohrožení misionářských víz nebo právního postavení Církve, musí každá misie v zemi, kde výuka angličtiny ještě nebyla použita jako kontaktní metoda, získat zvláštní schválení OGC, než bude moci začít materiály EnglishConnect používat.

  For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

  EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice