x
Audio Resources 2
Audio Resources 2
Mga Resource na Audio
> ... Mga Resource na Audio

Napakahalaga para maging matagumpay sa pag-aaral ng bagong wika ang pakikinig sa mga taal na nagsasalita ng wikang iyon at pagpapraktis ng pagbigkas. I-download ang mga audio track sa ibaba na tumutugma sa iyong mga resource sa EnglishConnect. Makinig habang kinukumpleto mo ang iyong mga aktibidad. Puwede mong gamitin ang mga track na ito nang madalas hangga't nakakatulong para sa iyo.